1

התכנסות מרוממת בועידת ‘חי יודוך וישבחוך’ למוסדות ויז’ניץ אלעד

לרגל ציון ח"י שנים למוסדות התורה והחינוך ויז'ניץ בעיר אלעד, תיערך ועידת הוקרה לתמכין דאורייתא אי"ה ביום שלישי ג' טבת במרכז קרית החינוך ויז'ניץ אלעד, בהשתתפות ובראשות מרן אדמו"ר שליט"א, רבנים חשובים, אישי-ציבור ונדיבי-עם שהבטיחו את השתתפותם • במעמד הגדול יבואו לידי ביטוי התפתחותם והתרחבותם המרשימות של מוסדות ויז'ניץ בהם מתחנכים כ-2,300 תלמידים בליע"ר, הבמשך תיהיה תכנית עשירה ומושקעת מבית היוצר של ועדת ההפקה כמיטב המסורת.

לוגו הועידה של מוסדות ויזניץ אלעד
בראשות מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

ברגשי הודאה להשי”ת וכאות הוקרה עצומה לנדיבים דגולים ופרנסים נערצים, תתכנס ועידת “חי יודוך וישבחוך” למעמד נעלה ומהנה ורב השראה, אי”ה השבוע, ביום שלישי פרשת ויגש ג’ טבת בשעה 19:30 בערב, שתציין ח”י שנים למוסדות “צמח צדיק” ויז’ניץ אלעד. המסיבה הגדולה והמפוארת לכבודם של מחזיקי התורה ומוסדותיה, תיערך בראשות מרן אדמו”ר שליט”א, ולשם כך מוקם אהל מיוחד במרכז קרית החינוך ויז’ניץ וצפויה אי”ה השתתפות רחבה של רבנים חשובים, אישי ציבור ונדיבי-עם, והמוני ידידי אוהדי המוסדות – במרכזם בני משפחות התלמידים ואברכי הקהילה.

בהנהלת המוסדות ובוועדה המייעצת מציינים שהשתתפות בועידה של הידידים והאוהדים, הורי וסבי התלמידים, נוסכת עידוד וחיזוק רב לנושאים את משא הקודש בתמידות ובנאמנות ומסייעת בעדם לעמוד במשימות הרבות ובאתגרים הגדולים אשר על הפרק. מטרות הועידה הינן בראש ובראשונה הבעת הוקרה והערכה על הסיוע הגדול בעבר בהווה ובעתיד, למען ממלכת התורה והחסידות של מוסדות ויז’ניץ באלעד, הצגת החזון והתכניות. ב”ה ספסלי בתי – החינוך מתרבים, אין שקיטה על השמרים. כל הזמן צועדים ופורצים קדימה. שעת מנוחה לא הגיעה.

הניהול השוטף והמשא הכבד אשר מסתכמים בעלויות עצומות ולשם כך נערכו רק בשנה האחרונה ששה מגביות ביבשת ארה”ב ואירופה במסירות גוף ונפש, מלבד מסיבות ידידים בארץ להקל את הנהגת ספינת ממלכת ויז’ניץ אלעד, בהם מתחנכים כ-2,300 תלמידים ב-81 כתות לימוד, לחיי תורה, יראת שמים ומידות טובות ונאצלות.

אבן מאסו הבונים:

לא קלה הייתה המערכה כלל ועיקר. הקשיים האדירים החלו עדיין הרבה לפני המערכה הכספית, בשלבי הבירוקרטיה הרבים מצד משרדי הממשלה השונים על כל צעד ושעל, בדרך לאישורי הקצאות שטחי הציבור, הפעלת מערך גדול של צוותות מתכננים ומהנדסים, היצמדות לדרישות הרשויות לקבלת היתרי בניה ואישורי אכלוס, הקשיים צצו על ימין ועל שמאל כדרכם של דבר שבקדושה. אישי ציבור ועסקנים רבים נרתמו והשקיעו במהלך השנים ימים ולילות למערכה הכבירה, בניצוחו של מנכ”ל המוסדות הדבוק וחדור במטרה ובשליחות של העמדת דורות יראים ושלימים לה’ ולתורתו, הרה”ח חיים מאיר כץ הי”ו, שליחו הנאמן של כ”ק מרן אדמו”ר בעל ה”ישועות משה” זי”ע ולהבדל”ח מרן אדמו”ר שליט”א ולצדו צוות נמרץ ומוכשר העושים עמו במלאכה, עד לתוצאה המיוחלת הנראית לעין בס”ד, בשש מבני תורה וחינוך העומדים על תילם כשבכולם נמצאים בתהליכי הוספת קומות ועוד שתי מבנים העומדים לקראת סיום הליכי תכנון.
שאלת הכסף מנלן, כמובן לא פסחה מעל העושים במלאכה, ונדרשו בויז’ניץ אלעד לגייס סכומי עתק לפרויקט עצום זה, תוך חרישת מרחבי הגלובוס מדי שנה ע”י מנכ”ל המוסדות ועוזריו כשבסיכום של ח”י השנים מסכמים בסיפוק רב ובהודאה להשי”ת על גיוס מעל כ-11.5 מליון דולר! מהמגביות הרבות והשוטפות בארץ וברחבי העולם החרדי בחו”ל ועוד סכום מצטבר של כ-10 מליון דולר נוספים! שהושגו במהלך השנים מתקציבי בינוי ממשרדי החינוך והתמ”ת ומפעל הפיס ובהם נבנו מעל 13,000 מטרים בשש מבנים תקניים.

היתה לראש פינה:

כעת, בהגיע שנת הח”י – והחי יתן אל לבו להביע רגשי הודאה עמוקים לבורא ומנהיג העולם שזוכים לברינה יקצורו, תתקיים ועידת ההודאה “חי יודוך וישבחוך”, במהלכו תיתן הנהלת המוסדות שיר ושבחה על הסייעתא דשמיא שליוותה את זמני הקושי כמו את זמני השמחה – בהתקדמות המואצת והעקבית, ותביע הודאתה והוקרתה לאנשי החיל – משפחת תומכי המוסדות הק’ באלעד, שרבים מהם כבר משקיעים “במיזם עתיר הרווח” זה מעל עשור ומחצה, ובעזרתם כבר ניבנו 6 מבני קבע – – – ועוד היד נטויה.

שערי מוסדות החינוך:

הישיבה הק’ – שהחלה עם 18 תלמידים – נודעת לשם ולתפארת בקדמת עולם הישיבות, בהשקעה הרוחנית והחינוכית ובפירות ההילולים אותם הצמיחה הישיבה במהלך שנות קיומה, תוך השקעה עצומה בכל פרט ופרט ע”י הצוות הרוחני, תחת ניהולו ופיקוחו של ראש הישיבה הרה”ג ישראל מנחם מנדל ברכר שליט”א וצוות המשגיחים וכיום מתחנכים בה 173 תלמידי הישיבה ב-6 שיעורים.
גם התלמוד תורה – שהחלה עם פחות מעשרים ילדים מכמה גילאים – מבורכת בפעילותיה ומסגרותיה התמידיות והמתחדשות לחינוך צעירי צאן קדשים כשבראשה עומד ומפעיל המנהל הרב יצחק רוט שליט”א כשלצדו צוות מתוגבר של מפקחים וכיום מתחנכים בה מעל 700 תלמידים ב-28 כתות לימוד כשלצד הת”ת פועלת מרכז ההעשרה הידועה ‘בנייך’ הנותנת תוספת מענה לתלמידים.
בבתי החינוך לבנות הכוללים כאלף וארבע מאות בנות בליע”ה, החל מגני הילדות ומעון יום, עובר את בית הספר היסודי ועד לתיכון סמינר, קיים מערך רחב ומגוון של פעילות חברתית וחינוכית ובהכוונת המנהלות החשובות תחי’ ולצדם הסגניות והיועצות, והמפקח החינוכי הרה”ג ר’ חיים שרגא ניהוז שליט”א שליחו של מרן אדמו”ר שליט”א.

המכנה המשותף העולה מראשי מוסדות החינוך המציינים בהערכה עצומה את העובדה, שהנהלת המוסדות בראשות המנכ”ל לא מסתפקת במה שמחובתה לעשות אלא משתדלת ואף מתאמצת לעשות הרבה מעבר לכך ולא חוסכת באמצעים כדי להשיג את המטרה של חינוך ילדינו ברמה הגבוהה ביותר, ולשם כך משקיעה מושקעים מיזמים חינוכיים רבים במשאבים אדירים, כדי לעודד קנאת סופרים במסגרות השונות ומבצעים רבים לשינון וחזרת החומר שיהיה כמונח בקופסה לתת את המענה המצופה לכל תלמיד כראוי וכנכון.

מפעלים אלו הנמצאים בצמיחה מפוארת כזו, שמניב רווחים כה גדולים, איננו זקוק לתמיכה. הוא זקוק לאמצעים וכלים שיחזיקו ויתחזקו, יבנו ויפתחו, את היש המבורך בליע”ה!

שערי הוקרה:

הועידה תתקיים בראשות מרן אדמו”ר שליט”א נשיא המוסדות, המלווה ומעודד ומטה כתף תומכת בנשיאת המשא הכביר, שישא את דבר קדשו ויביע את תודתו והוקרתו לכל התומכים, העומדים הכן לסייע למוסדות הק’ באלעד ולבניינם.

התואר הנעלה “כתר שם טוב” יעוטר עטרה לראש שלוחא דרבנן רבות בשנים העסקן הדגול ראש וראשון לכל דבר תורה וחסידות, מגדולי בוניה של ויז’ניץ אלעד מוה”ר שמואל שמעלקי הלפרט שליט”א, שעמד לימין המוסדות הק’ מאז הקמתם ופעל לצמיחתם ופריחתם.

כנואם הכבוד הוזמן לשיא מדברותיו המלהיבים מבאר החיים, הגאון המפורסם פה מפיק מרגליות רבי חיים שמרלר שליט”א, ראש ישיבת חיי תורה, רב ביהמ”ד “היכל צבי צאנז” בירושלים וגאב”ד שערי הוראה, שיכביר בגודל זכות התמיכה למקימי ומפעילי מפעלי תורה וחינוך בהיקפים אדירים אלו. כאורח הכבוד מתכבד הר”ר מרדכי יעקב (יקי) רייסנר הי”ו, יו”ר קבוצת רייסדור ושכן טוב של קרית ויז’ניץ אלעד. את ברכת העיר יביא ראש העיר הרב ישראל פרוש הי”ו ידיד וותיק של המוסדות.

במרכז הועידה יזכו התורמים לחוות שעות עילאיות של עונג, בתכנים מושקעים ומרתקים, מבית היוצר של ועדת ההיגוי של הועידה ובתפעולה של מח’ יח”צ, העומדת במהלך כל השנה בקשר רציף ואדוק עם שרשרת התורמים. שי נפלא יחולק לתורמים, מתקן מפיונים יוקרתי מכסף בשילוב עץ, וחבקים חרוטים ומעוצבים, שהופק ביצור מיוחד עבור תומכי המוסדות הק’ בלבד, כהוקרה והערכה סמלית.

חוברת מיוחדת יו”ל לקראת המסיבה ובו ציוני דרך ופרקי היסטוריה על ח”י השנים, פרק נתונים מדהימים על היקף האדיר של ההתפתחות המרשימה צעד אחר צעד בס”ד, ופרק ברכות לעושים במלאכת הקודש.

במעמד יוגשו פרקי שירה ע”י מקהלת ויז’ניץ בניצוחו של הר”ר יהודה מאיר פולק הי”ו, בליוי מקהלת ילדים בניצוחו של המחנך הר”ר נפתלי פולק הי”ו ובביצוע אומנותי ומרגש של הר”ר מרדכי צין הי”ו. הפקת האירוע נמסרה לחברת אבסלוט בניהולו של הרב אלי שכטר הי”ו שעשו עבודה מקצועית נהדרת במשך תקופה להסדרת ולהצלחת כל הפרטים ובפיקודו של חבר ההנהלה ומנהל מח’ יח”צ וגיוס משאבים רב הכשרון הרב יחזקאל מילר הי”ו. הועידה בשיתוף פעולה עם חברות גדולות במשק וביניהם: עיריית אלעד, קופ”ח מאוחדת, בנק פאג”י, גפנר ביטוחים, ועוד.

שערי הכנות:

במסגרת ההערכות לוועידה התקיימה אסיפת הסברה ותדרוך לעשרות מארחים ועסקנים. באסיפה נשאו דברים: הרב שמואל טירר הי”ו, מנכ”ל ישיבת אור ישראל בפ”ת ולשעבר מנכ”ל מוסדות סערט ויז’ניץ בארה”ק, והרב שלמה רוזנשטיין הי”ו, מראשי ארגון דרשו, מראשי צוות היגוי ב’איגוד מוסדות ויז’ניץ’. בדברים מלאי חן תיארו את חייו הלא-קלים של מנהל מוסד מנקודת מבטם כאישי ציבור העוסקים גם בתחום מוסדות, וציינו כי ויז’ניץ אלעד מהווה מודל לחיקוי ולהערכה רבה. ‘דברים שכאלו אינם מגיעים ונוצרים מעצמם. יזע רב וס”ד נדרש עד להעמדת ממלכה כבירה שכזו’. הם הביעו התפעלותם מפעילות הנהלת המוסדות בין משברי הים הסוערים וזאת מהיכרות אישית כשהם נותנים הדגשה מלווה הסברים עובדתיים על חוסר איזון בתקצוב מוסדות החינוך החרדיים ובהתמודדות בתהליכי המגביות בחו”ל, כאשר מנהלי המוסדות נדרשים להוסיף ולגייס משאבים רבים לתיחזוק השוטף ולסעיפי הבינוי והפיתוח והרחיבו על תקשורת בינאישית, טיפוח קשרים מול תורמים, נדיבים ואורחים, תוך מתן כלים מעשיים ופרקטיים להצלחת מטרת עריכת הדינר. אברכי ארבע הקהילות שהתפתחו בצורה מדהימה ובקצב מואץ ביקשו להיות שותפים בגיוס והבאת הידידים לועידה ואף הרחבת המעגל הקיים בצירוף פנים חדשות מתוך תחושת סיפוק ליהנות מבתי התורה ותפילה, חינוך וחסד, בקריות החינוך ויז’ניץ באלעד.

כמו”כ לשם איחוד וניצול הכוחות, מונתה נשיאות לועידה המורכבת מתלמידי חכמים מרבני אנ”ש בארבעת בתי הכנסת, הרה”ג יצחק דוד סמט שליט”א, הרה”ג שמואל דוד טסלר שליט”א, הרה”ג יוסף משה רוזנברג שליט”א והרה”ג אלקנה שלומוביץ שליט”א וכן הנהלת הועידה המורכב מעסקנים חשובים מארבע הקהילות, הרב חיים מאיר זולדן הי”ו, הרב אפרים פישל ויזל הי”ו, הרב ברוך שטרן הי”ו והרב אלתר יעקב ויזל הי”ו, שהם שותפים בבחירת תכני הועידה לצד מעורבותם התמידית של חברי ‘הועדה המייעצת’ הנה”ח חיים דוד ברכר הי”ו, הרה”ג חיים בעק שליט”א, הנה”ח יצחק גנץ הי”ו והרב אלכסנדר ויינר שליט”א, שיעלו הצעות ורעיונות לשיפור וייעול שיטות העבודה, ודרכים להגדלת מערך תומכי המוסדות.

שערי הוועידה:

הנהלת המוסדות מביעה את הזמנתה לתורמים היקרים, כאשר השתתפותם בועידה תאפשר להנהלת המוסדות להביע את הוקרתה הרבה, ואף תוסיף ותנסוך כוחות לקראת המשך המערכה, בבניית הבניינים הנוספים, הוספת קומות במבנים הקיימים והמשך אחזקתם היום-יומית.
כן נמסר מהנהלת המוסדות, על ציפייה להתגייסות מאסיבית ונלהבת של כל מכירי ומוקירי עולם התורה, שיביעו את תמיכתם בציוני הדרך וההתפתחויות המרשימות, ויפתחו את ליבם למען המשך הפריחה המרשימה בפיתוח בינוי והחזקת בית היוצר לתורה ולחסידות ויז’ניץ אלעד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן