פחות חרדים עניים, אך אחוז החרדים בקרב העניים גבוה משיעורם באוכלוסיה

בקרב החרדים, היקף העוני של משפחות ירד מ-45.1%, ל-43.1%. גם היקף העוני של ילדים ירד בכ-3 נקודות האחוז ב-2017 .חלקן של המשפחות העניות החרדיות בסך המשפחות העניות מגיע ל15% – שיעור גדול בהרבה מחלקם באוכלוסיית המשפחות

צדקה. צילום מתוך ויקיפדיה
פחות עניים, יותר עוני

פחות עניים באוכלוסייה, אך מצב הנמצאים מתחת לקו העוני – החמיר והעמיק, כך עולה מדוח העוני של המוסד לביטוח לאומי שפורסם היום (שני). מן הנתונים עולה כי 466,400 משפחות שבהן 1,780,500 נפשות ומתוכן 814,800 ילדים חיים בעוני ב 2017.

לראשונה זה שנים רבות ירד מספרם האבסולוטי של ילדים שחיים בעוני. 23.7 אלף פחות מאשר בשנה שעברה. למרות גידול באוכלוסיית הילדים. תחולת העוני לנפש ירדה מ 21.9% ל 21.2%. תחולת העוני בקרב משפחות ירד מ 18.5% ל 18.4%. עוד עולה מן הנתונים כי תחולת העוני של ילדים ירדה מ 31.0% ל 29.6%. מדד ג’יני לאי-שוויון בהכנסה הפנויה ירד ב 1.6%.

זו השנה השמינית שבה דוחות העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי מראים על מגמה של ירידה בתחולת העוני בקרב ילדים, נפשות ומשפחות, זאת כתוצאה של העלייה בשיעור התעסוקה ובעליית השכר במשק. גם על פי מדד ג’יני, חל צמצום באי השוויון בהכנסות בקרב כלל האוכלוסייה.

יחד עם זאת, לראשונה מזה מספר שנים, ניכרת החמרה והעמקת העוני בקרב משפחות עניות עובדות ובקרב אוכלוסייה שאינה עובדת ונזקקת לתמיכה ולקצבאות, כגון קשישים ובעלי מוגבלויות.

בנוסף, בהשוואה בין-לאומית של שיעורי העוני ישראל נשארה בראש הטבלה של שיעור העוני הכללי ובמקום השני בשיעור העוני של ילדים. כמו כן, לפי שיטת חישוב של ה OECD תחולת העוני לנפש בישראל דווקא עלתה ביחס לשנה שעברה, גם אם בשיעור מזערי.

בקרב החרדים, היקף העוני של משפחות ירד מ-45.1%, ל-43.1%. גם היקף העוני של ילדים ירד בכ-3 נקודות האחוז ב-2017 .חלקן של המשפחות העניות החרדיות בסך המשפחות העניות מגיע ל15% – שיעור גדול בהרבה מחלקם באוכלוסיית המשפחות.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר עם פרסום הדוח כי “הנתונים מעודדים, מספר הנפשות בעוני ירד, אך יחד עם זאת ברמה הבין-לאומית מצבנו לא טוב. מדינת ישראל לא תומכת באזרחיה כמו מדינות ה-OECD ואנחנו במקום האחרון בהיקף הקצבאות לאזרח. יש תקווה לשיפור באמצעות צעדים נוספים. הצלחנו עם הנכים ועם הסיעוד ובקדנציה הבאה נצליח גם עם האזרחים הוותיקים. יש פתרון שאני מקדם עבור הקשישים בעלות של 700 מיליון ₪, כך שנוכל להוציא את כל הקשישים אל מעל לקו העוני, תוך הגדלת קצבת הבטחת הכנסה בגיל זקנה והצמדתה לשכר הממוצע במשק. אנחנו יודעים מה נדרש ונדע גם להביא את זה”.

מנכ”ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר ציין כי אחת הבעיות הקשות המתוארות בדוח היא העובדה כי ב-2017 עלו עומק העוני וחומרתו בכ-10%. שפיגלר סבור שעל הממשלה לדאוג ולהגדיל את קצבאות הקיום ולהצמידן לעלייה ברמת החיים לאורך זמן.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן