מעשנים? שימו לב: בג”ץ הורה להעלות המס על טבק לגלגול

בג"ץ קבע שעל שר האוצר כחלון לקבל להפעיל את סמכותו ולעלות באופן מידי את המיסים על הטבק לגלול ולהשוותו לזה של הסיגריות, או לחלופין להפחית את המס על הסיגריות הרגילות, או ליצור שיעור מס ממוצע חדש בין שני סוגי הסיגריות

צילום: pixabay
"להשוות את המס"

שופטי בג”ץ קבעו היום פה אחד, שעל שר האוצר משה כחלון להפעיל את סמכותו ולהטיל באופן מידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות. השופטים קיבלו למעשה את עמדת העותרים, המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן.

השופטת ברק-ארז ציינה שה”מדיניות” של שר האוצר שלא להטיל מסים נוספים היא “אינה מילת קסם הפוטרת את הרשות המבצעת מהחובה לנהוג בשוויון או לבחון טענות רציניות בדבר השלכה שלילית של החלטתה על זכויות, במקרה זה הזכות לבריאות”. לדבריה, “שיקול דעת רחב אינו פטור מהחובות שמטיל המשפט הציבורי”.

בנוגע לעמדתו של כחלון, אמרה ארז כי “עמדתו של שר האוצר, כפי שהובאה בפנינו, התייחסה אך ורק לשיקול של הכבדה על אוכלוסיות מעוטות הכנסה. איננו מבטלים שיקול זה. לעומת זאת, היא לא התייחסה כלל לשיקולים רלוונטיים נוספים שלכאורה נדרשה התייחסות אליהם – העובדה שהיקף צריכת הטבק לגלגול אינו נתון קבוע, אלא כזה המושפע משיעור המס, וכן החשש ששיעור מס נמוך על מוצרי עישון מסוימים תורם בפועל לעידוד העישון, וממילא משפיע לרעה על בריאות הציבור”.

עוד הוסיפה כי “בהתאם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן הבחינה הפונקציונלית. על כן, תהא אשר תהא עמדתם של השרים באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים אלה, באופן שמשליך על הכוונת התנהגויות שיש להן השפעה על הבריאות, אינה יכולה להיקבע ללא כל טעם”.

למעשה, הפסיקה לא מחייבת את כחלון להעלות את המס על הטבק לגלגול, אלא להשוות את המס בין הסיגריות הרגילות לטבק לגלגול, כך שתיאורטית כחלון יכול גם להפחית את המס על הסיגריות הרגילות, או ליצור שיעור מס ממוצע חדש בין שני סוגי הסיגריות.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן