סגולה לראש חודש אדר בשם חכמי הקבלה: אמירת כל ספר התהילים

בספרים מובא בשם רבי חיים וויטאל זי״ע, סגולה גדולה לקרוא ספר תהלים בראש חודש אדר, ומיד לאחר מכן – לבקש מהקב"ה בקשה אחת. "וזה סגולה לתיקון הנשמה ויש בו עוד כמה סודות טמירים"

סגולה לראש חודש אדר בשם חכמי הקבלה: אמירת כל ספר התהילים
שיתקבלו תפילותיכם לרצון

בספרים מובא בשם רבי חיים וויטאל זי״ע, סגולה גדולה לקרוא ספר תהלים בראש חודש אדר.

בספר ‘דבר נחמד’ (להגה״צ רבי שריה דבלצקי זצ״ל, ער״ח אדר) הביא וז״ל: “הרה״ג כמוהר״ר אליהו כהן ז״ל והרב המופלא כמוהו״ר חיים אבולעפיה ז״ל קבלו מתלמידי מורנו במוהר״ר חיים וויטאל ז״ל, שצריך אדם… ביום משמרת ר״ח אדר ולקרוא את התהילים כולו וזה סגולה לתיקון הנשמה ויש בו עוד כמה סודות טמירים, ורצוי שביום זה יתאספו יראי ה׳ ויעשו תיקון זה”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן