המדינה לבג”צ: מוכנים לייחד מתחמים להכנסת חמץ

המדינה הודיעה לבג"צ כי היא מוכנה להקצות ולייחד מתחמים בשטחי בית החולים, לשם ניתן יהיה להכניס חמץ במהלך חג הפסח. ההודעה באה בעקבות עתירה נגד משרד הבריאות.

תמונת אילוסטרציה.צילום: לדעת
מתחם החמץ

המדינה הגישה לבג”צ הודעת עדכון במסגרת העתירות נגד נוהל הרבנות הראשית האוסר הכנסת מזון לבתי החולים בפסח. בהודעה נאמר, כי בתום ישיבה בה השתתפו, בין היתר, היועץ המשפטי לממשלה והרב הראשי לישראל, הראשון לציון יצחק יוסף, הוסכמה חלופה המאפשרת את שמירת כשרות המזון המוגש בבתי החולים בהתאם לדרישות הרבנות הראשית המוסמכת לפי דין לעניין זה, ומאידך גיסא, מאפשרת למעוניינים בכך לצרוך מזון חמץ במקומות שייוחדו לכך בחצרות בתי החולים שבהם מתקיימים תנאים שיאפשרו זאת.

לפי חלופה זו, ייוחדו מתחמים בשטחי בתי החולים, אשר אליהם תותר הכנסת מוצרי חמץ למעוניינים, ואשר אליהם לא יוכנסו כלי אוכל של בית החולים, אך זאת רק בבתי חולים שבהם בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק בטחוני, אשר יוכל, אגב הבידוק הביטחוני, לשקף את המדיניות בנוגע להכנסת מזון בחג הפסח לבית החולים. הבודק יסב את תשומת לב המבקרים לקיומם של מקומות נאותים בכניסה לבניין אליו הם נכנסים, בהם יוכלו להפקיד את המזון שברשותם ולקבלו בצאתם מבית החולים. בנוסף, יוצב שילוט אשר יבהיר את הכללים אשר גובשו במתווה זה. מתחמי החמץ יוקמו מחוץ למבנים האמורים, באופן שלא יפגע בפיקוח על הכשרות בבתי החולים. יודגש, כי במקרים בהם הבידוק מצוי אך ורק בכניסה למתחם בית החולים כולו, ואין בידוק נוסף בכניסה למבנים בהם נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים כאמור, הרי שחלופת מתחמי החמץ לא תהיה אפשרית, נוכח היעדר האפשרות לנקוט באמצעים הדרושים שיבטיחו את יישום נוהל הרבנות. באותם מקרים יידרשו המבקרים להפקיד את המזון שברשותם במקומות נאותים שיוצבו בכניסה לבית החולים ויוכלו לקבלו בצאתם. יודגש, כי בחינת ההיתכנות המעשית של השימוש בחלופת מתחמי החמץ נדרשת ביחס לכל בית חולים באופן פרטני, בהתאם למאפייניו של כל בית החולים.

כזכור, העתירות מכוונות נגד נוהל הרבנות הראשית, המתנה מתן תעודת כשרות לבית חולים במניעת הכנסת מזון לשטחו במהלך חג הפסח. בדיון שהתקיים בעתירות בחודש יולי 2018 הביעו השופטים מורת רוח מהנוהל הבינארי ומכך שאינו מאזן בין זכויות שומרי הכשרות לבין זכויותיהם של מי שאינם שומרי כשרות, וכן העלו הערות וקשיים שונים. בעקבות זאת, הציגה המדינה לביהמ”ש חלופה שלפיה יוקמו מתחמי החמץ הייעודיים בשטח ביה”ח. אלא שסמוך למועד שהיה קבוע לדיון בעתירות, ולאחר בחינה מחדש של הסוגיה ברבנות הראשית, בעקבות פניות רבות שהתקבלו מגורמים שונים, הודיעה הרבנות כי היא חוזרת בה מהסכמתה לחלופת מתחמי החמץ.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן