כנס הקמת ישיבה ‘שער התלמוד’ לבני עדות המזרח – גלריה

כנס יסוד להקמת הישיבה הגדולה 'שער התלמוד ברכת אברהם' לבני עדות המזרח בירושלים.

צילום: דוד זר
מקימים ישיבה

בשורה משמחת לעולם התורה הישיבתי הספרדי, נוכח מעמד כנס היסוד לישיבת “שער התלמוד ברכת אברהם” שהתקיים השבוע בבית מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א כאשר בראשות הישיבה יעמוד הגאון רבי יוסף בן עמרם שליט”א ראש מוסדות ‘נחלת יוסף’ וראש ישיבת “עטרת ציון” לצעירים מצוינים, ולצידו צוות מיוחד של מרביצי תורה נודעים בעולם התורה, שמוכרים בקרב עולם התורה הספרדי.

הכנס שהתקיים במעונו של מרן שר התורה שליט”א, בנוכחות ראשי ישיבות מקרב עולם התורה הישיבתי הספרדי שליט”א, נפתח בדבריו המרגשים של ראש הישיבות ‘עטרת שלמה’ הגרש”ב סורצקין שליט”א, שהזכיר בפתח דבריו שאין מקום מתאים יותר לפתיחת ישיבה כבית מרן שר התורה שליט”א, שבברכתו מוקם היכל תורה שיפאר את מזרח עולם הישיבות הספרדי, והרי אין להקב”ה בעולמו אלא ד’ אמות של

הלכה, וביאר זקיני הגר”ב סורוצקין זצוק”ל שאלו שזכו לייסד מקום תורה זכו לסיעתא דשמיא גדולה, השראת השכינה תלויה בד’ אמות, וככל שיש יותר מקום תורה בעולם יש יותר מקום להשראת השכינה, ובפרט במקום תורה מפואר כזה שרואים שכבר בזמן הקצר מאז החלו להכריז על הקמתו, מתדפקים על דלתות הישיבה מטובי הבחורים בעולם הישיבות, ומרן שר התורה מראה חביבותו למקום תורה שהולך ומוקם בס”ד.

ראש הישיבה הגר”י בן עמרם שליט”א, שפקיע שמיה בחידושיו ובשיעוריו המיוחדים בבהירות נפלאה ובספריו המפורסמים, בהיותו מקורב למרן הגרא”מ שך זצוק”ל מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ומרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל, פתח את דבריו בדבר תורה ייחודי על הקמת המשכן, שיהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם היא לאחר שהקדים באמירת ‘ויהי נועם ד’ אלוקינו לפני מעשי ידינו’ שזה מוכיח שנותן ממשות רק בברכת ד’ שמתחיל בזה שיהיה נועם לפני ד’ בהקמת הדבר, ודמות מו”ר מרן שר התורה שליט”א עומדת בדרך ההקמה להשמר שהתורה לא תהא מוחלפת בשום זמן ושלא יחול עליה שום שינוי וזיוף, וזו המטרה בהקמת הישיבה לזכות להיות מאותם מעתיקי השמועה שמקיימים תורה בטהרתה. כן סיפר, שכשהיה אצל מרן הגרא”מ שך זצוק”ל בפעם הראשונה בשנת תש”נ להקים הישיבה הגדולה ‘נחלת יוסף’ סיפר לו המאורע שאירע עם הגאון מוילנא שמרן הגר”ח מואלוז’ין ניגש אליו לפתוח ישיבה והגאון לא נענה, ולאחר כמה שנים בא בשנית ואז אמר לו הגר”א שכעת הגיע הזמן לפתוח ישיבה. וביאר שבפעם הראשונה הוא ראה אצלו קצת התלהבות וחשש שיש כאן קצת כבוד, ובפעם השניה שניגש בקרירות תמך בזה משום שהבין שבלי התלהבות זה סימן מובהק שההקמה היא לשם שמים. וכך הורה לי מרן זצוק”ל רק בשנית לפתוח הישיבה עם ידידי הגר”י רוזן שליט”א וראינו ברכה בעמלינו. וכאשר ידיד נפשי הגרש”ב סורוצקין שליט”א ראש ממלכת התורה “עטרת שלמה” נענה לבקשתי לסייע שיקום כאן מקום איכותי של בני תורה מובהקים, אזרתי חלצי בתקוה שאזכה להיות בין אלו שזכו להקים מקום תורה שמור בבחינת ‘כל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא’, ונבחר צוות מיוחד של מרביצי תורה נודעים בראשות ראשי הישיבה, הרמי”ם הג”ר יאיר בן חמו שליט”א ר”מ שיעור ג’ בישיבת “עטרת ציון” והג”ר אודיאל חדד שליט”א ר”מ בישיבת “נר שמואל”, בניהול הרוחני יכהנו משגיחים אנשי חינוך מובהקים בעלי נסיון שנים רבות בתחום החינוך הדוגלים בשמירה על פך השמן הטהור, השואפים להמשיך את מסורת הישיבות מקדמת דנא, יחד עם הכולל החשוב של בחירי האברכים מישיבת תפרח הלומדים בהיכל הישיבה עם בני הקיבוץ המתווספים אליהם בקרוב, יוכל המקום להיות בית גדול שמגדלין בו תורה ויראה צרופה לאורם של רבותינו שליט”א. ראשי הישיבות הספרדיות שנוכחו במעמד, דיברו בשבח הישיבה הגדולה, שהיא לבטח תהווה המשך לישיבת ‘עטרת ציון’ לצעירים שיצא שמה לתהילה בירושלים, ויחד עם הישיבות הרבות שנרתמו לסייע ולכונן את מקום התורה הגדול, יהווה הדבר לבטח לתפארה. והכל התרגשו לשמע ברכתו המיוחדת של מרן שר התורה שליט”א שבירך כי מקום תורה חשוב זה יוכל להוות בית היוצר למבקשי תורה ויראה שיוכלו לגדול לאור מסורת עולם התורה והישיבות בע”ה. ואכן, מאז כנס היסוד, ניכרת התרגשות רבה בקרב עולם הישיבות הספרדי כשנודע דבר הקמת הישיבה הגדולה שתפאר את כותלי הישיבות הספרדים בירושלים, כשההיכל ימוקם בע”ה בבנין המפואר שנשלם זה עתה בשכונת גבעת שאול בירושלים להגדיל תורה ולהאדירה.

צילום: דוד זר

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן