לקראת המעבר למשכן הקבוע התלמידים קיבלו ברכה

תלמידי ישיבת קמניץ שיעור א' לשנת תשע"ט הבעל"ט באו לקבל ברכתם ממרן ראש הישיבה הגרי"ג ומהגאון הגדול הגרב"ד פוברסקי שליט"א, לרגל המעבר למשכן הקבוע והתרחבות הישיבה.

צילום: דוד זר
ברכת הרב

תלמידי הישיבות קטנות העתידים לעלות לשיעור א’ באלול הבעל”ט בישיבת קמניץ המעטירה בעיה”ק ירושלים בראשות הגאון הגדול ר’ יצחק שיינר שליט”א נכנסו למעונו של מרן ראש הישיבה הגרי”ג שליט”א שהאציל מברכתו אליהם לרגל המעבר למשכן הקבוע והמפואר ברח’ יחזקאל בירושלים, והתרחבות הישיבה לכלל בני הישיבות קטנות בארה”ק. מרן שליט”א ציין את החשיבות של הישיבה”ק והרמי”ם שלה, שמעניקים לבחורים את הישרות והעמקות בלימוד התורה. והפירות ניכרים כבר רבות בשנים בתלמידי הישיבה. שמתבלטים בהבנה ישרה ובלימוד בצורה נכונה. לאחר מכן עברו התלמידים לקבל ברכת ראש הישיבה להצלחה וסי”ד בעליה בתורה ויר”ש.

לאחמ”כ נכנסו התלמידים למעונו של הגאון הגדול הגרב”ד שליט”א, שהביע את שמחתו הגדולה להתרחבות הישיבה וציין לשבח את גדלותם ושקיעותם בתורה של ראשי הישיבה שליט”א, שהוא מכיר באופן אישי זה רבות בשנים וכן את גדלותו ועמקותו בתורה של הג”ר ישעי’ קוסבסקי שליט”א שהצטרף לצוות הרמי”ם בישיה”ק, ובודאי מובטח לכל מי שזכה להצטרף לישיה”ק הצלחה ועליה בתורה ויר”ש.

הגרב”ד דיסקין שליט”א ראש ישיבת אורחות תורה שהשתתף במעמד, אמר מה ששמע מפי הג”ר יעקב אדלשטיין זצוק”ל הרבה פעמים, כי כל הזוכים להשתתף בהקמת ויסוד מקום תורה חדש זוכים לסיעתא דשמיא, הן באופן טבעי שהם מרגישים אחריות למקום שהם בונים ומשקיעים את כל מרצם בהתמדה ועליה בתורה וכן כמים הפנים אל הפנים הצוות של הישיבה”ק משקיעים בהם כוחות מיוחדים. והן באופן הסגולי שיש להם את הסיעתא דשמיא ע”י שמסעיים לבניית מקום תורה. הגרח”פ ברמן שליט”א שהשתתף במעמד ציין ג”כ את ההיכרות שלו עם ראשי הישיבה והרמי”ם ואת גדלותם הנפלאה בתורה, וכן את המעלה העצומה שיש למקום תורה שיש לו את האפשרות לתת יחס אישי ופרטני לכל תלמיד מה שאין באפשרות הישיבות הגדולות שיש בהם כמויות גדולות של  תלמידים ליתן לכל אחד את הראוי לו, וכמו”כ ציין מה שרואה מהנסיון של הרבה שנים שכל מי שבא לישיבת פוניב’ז אחרי שהיה כמה שנים בישיבת קמניץ גדלו לגאון ולתפארת בצורה נפלאה.

לאחר מכן קיבלו התלמידים את ברכת הגרב”ד שליט”א להצלחה מרובה בישיה”ק ועליה בתורה ויר”ש.

צילום דוד זר

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן