הסדר טיעון עם עזרא סיידוף: מאסר על תנאי וקנס כספי

כמו שרה נתניהו, גם עזרא סידוף הגיע להסכם והסדר טיעון עם המדינה לפיו הוא יודה ויורשע, וייגזר עליו מאסר על תנאי, שרות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות וקנס בסך 10,000 שקלים.

מעון ראש הממשלה רחוב בלפור צילום סער יעקב לעמ
A GENERAL VIEW OF THE PM'S RESIDENCE IN JERUSALEM.îøàä ëììé ùì áéú øàù äîîùìä áéøåùìéí.
נגמר בהסדר

הפרקליטות הגישה היום את ההודעה על הסדר הטיעון עם עזרא סיידוף, בפרשת המעונות של שרה נתניהו.

על פי ההסדר יודה מר עזרא סיידוף כי קיבל מהמדינה עבור הגב’ נתניהו, בני משפחתה ואורחיהם ארוחות מוכנות בשווי של כ-175,000 ₪ בד בבד עם שרותיה של מבשלת. זאת, בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בו מרמה. כן פעל הנאשם לקבלת מימון לארוחות שף בעלות של כ- 25,000 ₪ (עלות שהיא חלק מהסכום הכולל של כ-175,000 ₪) ושירותי מלצרות בתשלום יתר של כ-20,000 ₪.

סיידוף, ששימש כסמנכ”ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה ואחראי על ניהול מעון ראש הממשלה, יורשע על פי הודאתו בשלוש עבירות של קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת (עבירה לפי סעיף 416 סיפא לחוק העונשין שכותרתו “תחבולה”). לעניין העונש, הצדדים עותרים במשותף לגזור על הנאשם מאסר על תנאי, שרות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות וקנס בסך 10,000 ₪.

הפרקליטות הבהירה כי במסגרת ההסדר כי בפרשה נושא כתב האישום המתוקן, אין מדובר באירוחים מדיניים או רשמיים. אלה האחרונים ממומנים על ידי משרד רוה”מ ללא התניה כלשהי ומוסדרים בנהלים שונים מהנוהל אליו מתייחס כתב האישום המתוקן. הנאשם אינו מתנגד להבהרה זו.

על פי המפורט בכתב האישום המתוקן פעלו הנאשמים בשנים 2009-2015 למימון של ארוחות מוכנות ממסעדות על חשבון אוצר המדינה, וזאת בד בבד עם קבלת שירותיה של עובדת כללית במשרה מלאה במעון שעסקה בבישול, בהגשה ובניקיון המטבח אשר הוצגה כלפי המשרד כעובדת כללית, וכך תוך ניצול מכוון (ללא מרמה) של טעות הגורמים המוסמכים במשרד שלא ידעו על העסקתה של מבשלת במעון ובניגוד לנהלים ולכללים שנקבעו בעניין זה, התקבל מימון חופף בחלקו על חשבון אוצר המדינה להוצאות ההסעדה במעון. הנאשם פעל כאמור תוך ניצול תפקידו ואחריותו כעובד ציבור בכיר תוך שהוא מודע למגבלות הקיימות על פי נהלים החלים בעניין. כמו כן, פעל הנאשם לכך שהמשרד יישא בעלויות של ארוחות שבושלו על ידי שפים במעון, ולתשלום שכרם של מלצרים בניגוד לנהלים ושלא כדין.

הסדר הטיעון הביא בחשבון את העובדה שבהתנהגותו של מר סיידוף יש משום התמסרות לגב’ נתניהו ונכונות לבצע בעבורה עבירות פליליות כדי להיענות לה. מר סיידוף פעל בניגוד מוחלט למצופה מכל עובד ציבור, קל וחומר מעובד ציבור בכיר בתפקידו. יחד עם זאת הביא הסדר הטיעון בחשבון את העובדה שהנאשם לא קיבל לכיסו דבר, ולמעשה פירות העבירה – כספי ציבור לצרכים פרטיים – בסך 195,000 ₪ התקבלו על ידו מהמדינה בעבור הגב’ נתניהו.

הגב’ שרה נתניהו הורשעה לפני כשבוע וחצי על פי הודאתה בביצוע עבירה פלילית של קבלת כספי המדינה בסך של  175 אלף ₪  ובהתאם להסדר בית המשפט גזר עליה קנס בסך 10,000 ₪ ופיצוי למדינת ישראל בסך 45,000 ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן