1

שיווק מצבות לאבלים תוך כדי שבעה תחשב כהפרת חוק

הרשות להגנת הצרכן החליטה לעשות סוף לניצול הצרכנים בתקופת האבלות, והוחלט כי שיווק מצבות ושירותים נוספים במהלך ימי ה'שבעה' תחשב כהפרת חוק הגנת הצרכן.

שבו בשקט

בעקבות הצעת חוק ביוזמתו של ח”כ מיכאל מלכיאלי ולאחר שהוסכם כי הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תהיה מספקת ומתאימה יותר לפיתוח של נושא צרכני חדש, הוחלט להוציא הנחייה זו.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן זיהתה פרקטיקה של שיווק מצבות לאנשים בעיצומה של תקופת אבלם. לרוב, אדם אינו פנוי נפשית לפעילות צרכנית בתקופת אבלות, בוודאי בימים הראשונים שלה.

בתי העסק מודעים לחלון הזמן הקצר בו הצרכן שבוי בתוך אבלו ואינו פנוי לפעילות צרכנית ומנצלים זאת לטובתם. בתי העסק מאתרים בני משפחה בשיא אבלם בסמוך לפטירה בעזרת מודעות אבל המפורסמות ברבים, וממהרים לפנות אליהם בהצעות שיווקיות. לאור זאת, קורה לא אחת שהראשון שפונה לאדם אבל מצליח לכרות עסקה, כי הצרכן האבל אינו פנוי נפשית לעריכת השוואות בין עוסקים ונוטה לקבל את ההצעה הראשונה המגיעה אליו.

הנחיית הממונה קובעת כי: פנייה שיווקית לצרכן בתקופת האבל שלו תיחשב כהפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

סעיף 3(א) לחוק – “לא יעשה עוסק, במעשה או במחדל (בסעיף זה – מעשה), בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו (להלן – הפעלת השפעה בלתי הוגנת).”

פניה שיווקית לאדם בתקופת האבל הינו דבר העלול לפגוע ביכולתו לקבל החלטה לפי הסעיף. הגדרת תקופת האבל – תקופת האבלות הראשונית: מיום הפטירה ועד תום 7 ימים ביהדות, 3 – ימים באיסלם. הפרת הוראות סעיף 3(א) לחוק הנה עבירה פלילית.

עם זאת הוחלט ברשות להגנת הצרכן כי יהיו חריגים לעניין, למשל פירוט אפשרויות לגבי קבורת נפטר, תכריכים מהודרים, הובלת נפטר, קבורה עתידית של בן משפחה שעודו בחיים ובלבד שהפניה הראשונה לחברה קדישא בנוגע לקבורת הנפטר היתה ביוזמת הצרכן/המשפחה ובלבד שמדובר בשירות שבעל הרישיון מוסמך לספקו על פי דין ועל פי תנאי הרישיון ושהוא אכן פעל כך.

זאת ועוד, הנחיה זו לא תחול על שירות הובלת נפטר הניתן על ידי מי שאינו בעל רישיון לעסוק בקבורה ובלבד שהחברה פעלה בהתאם להוראות הדין (סעיף 14א10(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים) ולפיו גילתה לצרכן בצורה ברורה כי הוא יכול לקבל את השירות הזה בחינם מבעל רישיון לעסוק בקבורה. פניה שיווקית לצרכן (לרוב בבתי חולים) לגבי הובלת נפטר מבלי לגלות את האמור לעיל, ייחשב הפעלת השפעה לא הוגנת.

עו”ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מציין כי: “הרשות פועלת על מנת להגן על הצרכן במיוחד בתקופות הקשות בהן הוא חשוף יותר לעוולות צרכניות ולניצול – אף מבלי לחוש בהן. זיהינו את התופעה והנחיה זו נועדה לחסלה. אני רוצה להודות לח”כ מלכיאלי על יוזמתו והרצון לסייע לצרכנים בזמן אבלם”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהכותב

דילוג לתוכן