דרמה בחיפה; השופט ביטל את ההופעה של מ.ב.ד ושטיינמץ

שופט בית המשפט המחוזי ביטל את ההופעה שתוכננה למחר במרכז הקונגרסים בעיר, בה היו אמורים להופיע מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ. כבר במהלך הדיון ניתן היה להבין לאן נושבת הרוח של השופט.

ביטול שערורייתי

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט אברהם אליקים פסק כי עיריית חיפה אינה יכולה לממן את ההופעה שתוכננה למחר במרכז הקונגרסים בעיר.

בפסק הדין כתב השופט כי השאלה העיקרית הטעונה הכרעה היא האם לאסור קיום אירוע שמנוהל בחסות עיריית חיפה ובמימון מטעמה, באולם ציבורי בשל איסור כניסת נשים לאירוע.

השופט כתב עוד כי בפועל הסתבר במהלך הדיון כי קודמת לכך שאלה אחרת והיא האם העירייה קבלה החלטה מינהלית לקיום האירוע על סמך ראיות מינהליות ושיקולים סבירים.

בפסק דינו כתב השופט אליקים, הבהרתי לצדדים בפתח הדיון אין בכוונתי לדון בשאלות אקדמיות תיאורטיות או לקבוע כללים לגבי אירועים עתידיים, בכונתי לדון אך ורק בשאלת הצדקת המימון הציבורי לאירוע שיתקיים במרחב הציבורי, במסגרת בה מבקשת העיריה למנוע כניסת נשים למתחם.

השופט בחר לצוטט את הפסוק מספר בראשית ויברא אלוקים את האדם וכו’, כשהוא כותב על כך כי נקודת המוצא לדיון הוא קיום שוויון מלא בין גבר לאישה.

כמו במקרה עפולה גם במקרה הנוכחי הסתמך השופט על החלטת הממשלה בעבר שמכירה בכך כי תופעת הדרת נשים במרחב הציבורי היא תופעה חמורה המתאפיינת בהפלייתן של נשים באשר הן נשים המחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה.

עוד כותב השופטת כי לאחר ששמע את טיעוני הצדדים בדיון הוא שוכנע כי הליך קבלת ההחלטה על קיום האירוע הנעשה בחוסר סבירות קיצוניות וללא תשתית עובדתית מינמלית, למצער העירה במעין התנשאות לא סברה כי יש להציג בפני בית המשפט מידע כל שהו, היא הסתפקה בסיסמאות ואמירות כלליות ללא נתונים. “לא שוכנעתי כי התקבלה בעירייה החלטה של גורם מינהלי מוסמך לאחר קבלת יעוץ משפטי ובחינת הנתונים במלואם”.

השופט מתח ביקורת נוספת על העירייה וקבע כי התנהגותה הבעייתית של העירייה בלטה בראש ובראשונה שהיא בחרה להתעלם מעמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבית המשפט. “הייתכן כי רשות מינהלית בנושא ציבורי כה חשוב ועקרוני שהביא את היועץ המשפטי לממשלה באופן חריג להודיע כי הוא מבקש להצטרף לדיון והעירייה לא סבורה שעמדתו ראויה לתגובתה או להתייחסות מצידה?”

השופט כתב עוד: “עצם האמירה “לגברים בלבד” לא מצביעה בהכרח על פגם ופסול, ויש לבחון את הקשר הדברים.

עוד כתב השופט אליקים כי הציבור החרדי בחיפה זכאי למימון פעולותיו התרבותיות כמו גם כל ציבור אחר, אך ככל שמדובר בכספי ציבור יש לפעול בהתאם לקווי הפעולה שהציע היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך כתב: “העובדה שמקויימים מאות אירועים אחרים, אינה מצדיקה קיום אירוע אחד ובו פגיעה בנשים, ואבהיר כי איני קובע עמדה בשם אישה חרדית, חילונית, דתית או מסורתית. כאשר סוגרים דלתות אולם בפני נשים בשל תוכנו של אירוע, חייב להיות בסיס משפטי ועובדתי ראוי להחלטה שכזו ובסיס שכזה לא הוצג בתגובת העירייה בכתב או בדיון בעל פה”.

בסיכום כתב השופט כי אין בפסק דין זה כדי להביע עמדה לגבי אופן התמיכה באירוע זה או אחר, אין כל מניעה לתמוך גם באירועים לציבור החרדי ומוטב כי עיריית חיפה תלמד את ההנחיות של היועמ”ש ותשקול לפעול בהתאם לאמור בהם.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן