הלמ”ס: הגידול המשמעותי במספר התלמידים – בחינוך החרדי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כעת נתונים אודות מספר התלמידים בישראל, וכם על מה שצפוי והנה מתברר כי התחזית מדברת על הגידול הרב ביותר אצל החינוך החרדי.

עניין של חינוך

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כעת נתונים אודות מספר התלמידים בישראל, ומהם עולה כי המספר הכולל צפוי להיות בשנת הלימוד תש”פ כ-1.819 מיליון תלמידים, דבר שמשקף גידול של כ-29 אלף תלמידים.

אולם הנתונים המעניינים יותר, נמצאים על מה שיקרה עד שנת 2024, ומהם ניתן ללמוד כי בחינוך החרדי יהיה את הגידול הרב ביותר. בעוד שבחינוך הממלכתי הגידול יעמוד על 10.7%, ובממלכתי דתי 13.2, החינוך החרדי ירשום גידול של 16.6%, ואילו החינוך הערבי ירשום קיטון של 0.5%.

עוד עולה מהנתונים  כי במהלך השנים 2024-2020 מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול לכ- 857 אלף תלמידים בשנת 2024, תוספת של כ-83 אלף תלמידים ביחס לשנת 2019 (גידול של כ-10.7 אחוזים). בעוד שבחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי לגדול לכ- 384 אלף תלמידים, תוספת של כ-55 אלף תלמידים (גידול של כ-16.6 אחוזים).

עם זאת חשוב לציין כי נתונים אלו של הלמ”ס לא מתבססים על עובדות מוחלטות, שכן הן מתבססות על תחזית, בה בשעה שהילודה במגזרים אלו לא בבהכרח נכונה כאשר הביסוס הוא על מה שהיה בשנים האחרונות. זאת גם הסיבה שבלמ”ס סבורים כי למרות שבמגזר החרדי יירשם הגידול הרב ביותר מכל המגזרים, עדיין קצב השינוי השנתי במספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי להישאר ללא שינוי בתקופת התחזית (כ- 2.1% בממוצע לשנה). בחינוך הממלכתי-דתי קצב השינוי השנתי במספר התלמידים צפוי לעלות. בחינוך החרדי והערבי קצב השינוי השנתי במספר התלמידים צפוי לרדת במעט.

התבססות הלמ”ס היא על שנים עברו בהן הוברר כי המשקל היחסי של החינוך החרדי גדל בשנים 2019-2001 מ- 12.3% בשנת 2001 ל-18.4% בשנת 2019.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן