ניצחון לקווי הניייעס; משרד התקשורת לא יתערב

משרד התקשורת החליט להותיר את האסדרה הקיימת ולא לשנותה כפי שנשקל בשימועים שנערכו בחודשים האחרונים. המשמעות: ניצחון לקווי הנייעס.

והרי החדשות

בחודשים האחרונים שררה דאגה בקרב מנהלי קווי הניעס השונים, וכן אצל קהל הצרכנים של קווי הנייעס, מחשש כי לא יהי המנוס אלא לסגור את הקווים.

הדבר בא לאחר תלונות של מי מחברות התקשורת שדרשו ממשרד התקשורת שלא לאפשר את קיומם של הקווים. מי מקווי הנייעס איימו לעתור לבג”צ, משרד התקשורת ערך שימועים, ובסופם נקבע הבוקר כי המשרד לא יתערב.

במשרד אמרו כי  לאחר בחינת כלל ההתייחסויות שהתקבלו בשימועים, וניתוח המידע שהתקבל במסגרת דרישות המידע, הגיע המשרד למסקנה כי לחלופות אשר נבחנו במסגרת השימועים השלכות אשר עשויות להיות כבדות משקל בנוגע לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית אשר עושות שימוש בשירות פרימיום, ומאידך היקף הקווים היוזמים שיחות מעבר למגבלת ה”שימוש הסביר” הקבועה בהסכמים של המפעילים, וסך דקות השיחה החורגות המבוצעות על ידם, מסתכמות באחוזים בודדים מסך הקווים והדקות בכל מפעיל.

מאחר ומגבלת “השימוש הסביר” ותעריף דקת החריגה (אשר לעיתים קרובות גבוה ביותר מפי 10 מתעריף הקש”ג הנייח) נקבעים על ידי המפעילים באופן אינדיווידואלי, הם ניתנים לשינוי ועדכון על ידם באופן יזום ודינאמי כך שיהיו מותאמים לשימושים ולתנועה הנצפית והנחזית.

לפיכך, סבור המשרד כי למפעילים עומדים כלים שונים באמצעותם הם יכולים להתמודד עם תופעת השימוש החריג בשירות הפרימיום החוץ רשתי, ובכלל כך, שינוי מכסת ה”שימוש הסביר”, אופן תמחור דקת החריגה וכן שיווק חבילות בעלות מאפיינים שונים הפונות לקהלים שונים. יתרה מכך, לא מן הנמנע כי מגבלות אלה משקפות כבר היום את השימושים הקיימים.

נוכח האמור לעיל, החליט המשרד להותיר את אסדרת שירות הפרימיום הקיימת על כנה ולא לשנותה כפי שנשקל בשימועים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן