“החרמת מכשירי הסלולר ליועצי נתניהו נדרשה בשל החקירה”

משרד המשפטים והמשטרה בהודעה חריגה משותפת בעקבות החרמתם של מכשירי הסלולר ליועצי נתניהו. "הדבר נדרש בשל צרכי חקירה מובהקים". עוד נאמר כי החיפוש ייערך במתווה זהיר שייקבע ויאושר על ידי בית המשפט".

משרד המשפטים. צילום: לדעת
חקירה מטרידה

בעקבות החרמת מכשיריהם הסלולרים של יועציו של ראש הממשלה נתניהו על ידי המשטרה, בעקבות חקירה מוגדרת כ’הטרדת עד מדינה’, מפרסמים בצהרים משרד המשפטים והמשטרה הודעה משותפת ולפיה הדבר נדרש בשל צרכי חקירה.

בהודעה נאמר כי באשר לסוגיית תפיסת הטלפונים של החשודים, הרי שהדבר נדרש בשל צרכי חקירה מובהקים. “בשל הרגישות המיוחדת המובנת הוחלט כבר מן השלב הראשון כי יתבקש צו מבית המשפט שיאפשר אך ורק חיפוש מצומצם, שנועד לאתר מידע הקשור לאירוע מושא החקירה בלבד, וכי בשל הרגישות במקרה זה, החיפוש ייערך במתווה זהיר שייקבע ויאושר על ידי בית המשפט”. “המדינה תבקש כי במידת האפשר השופט הוא זה שיבצע את איתור החומרים הרלוונטיים ולא גורמי החקירה. בניגוד לפרסומים שגויים, צו החיפוש האמור נועד אך ורק לאיתור מידע הרלוונטי לחקירה”.

עוד נאמר בהודעה כי רשויות אכיפת החוק רואות בחומרה רבה כל ניסיון להלך אימים על עדים, לנסות לגרום להם לשנות עדותם או להטרידם בכל דרך. “חומרה יתרה יש לראות מטבע הדברים כשהדבר נעשה כלפי עדי מדינה, במטרה להשפיע על עדותם. במדינת חוק לא יעלה על הדעת שיופעל לחץ פסול או שיוטרדו עדי מדינה, וממילא רשויות אכיפת החוק לא יאפשרו זאת. מעשים מסוג זה הם חמורים, ועלולים להביא לפגיעה בהגעה לחקר האמת ובעשיית הצדק. רשויות אכיפת החוק לא יגלו כל סובלנות למעשים מעין אלו”.

בהודעה המשותפת נכתב כי באשר לחקירה שבה מדובר, הרי שהיא עודנה מתנהלת ומטבע הדברים בשלב זה לא נוכל לפרט לגבי מהלכיה.

העדויות הראשונות שנגבו בעקבות תלונת עד המדינה למשטרה אודות אירוע ההטרדה שהתרחש בכניסה לבית מגוריו, היו קשורות לרכב שנעשה בו שימוש, והן אלה שהובילו לגורמים שנחקרו בימים האחרונים.

נוכח הרגישות הברורה החקירה מתנהלת תחת פיקוח של הדרגים הבכירים ביותר במערכת אכיפת החוק, והיא תימשך ככל שהדבר יידרש לשם הגעה לחקר האמת.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן