1
1

בני ברק: מחר עצרת מחאה נגד חוק הגיוס

מחר (חמישי) יתקיימו עצרות מחאה וזעקה כנגד חוק הגיוס שעבר בכנסת בקריאה ראשונה וכעת בדיוני הוועדה המיוחדת לקראת להכינו לקריאה שניה ושלישית

ברחובה של עיר

מחר (חמישי) יתקיימו עצרות מחאה וזעקה כנגד חוק הגיוס שעבר בכנסת בקריאה ראשונה וכעת בדיוני הוועדה המיוחדת לקראת להכינו לקריאה שניה ושלישית.

המחאות יתקיימו ביום חמישי בשעות הערב כאשר רבבות עמך בית ישראל יתאספו לעצרת ענק ברחבת כיכר הישיבה רחוב הרב דסלר בבני ברק בראשות גדולי ומאורי הדור שליט”א שישאו דברי חיזוק והסברה על חובתנו בזאת השעה ויביעו את כאבם ומחאתם על הגזירות הקשות, כמו”כ תתקיים עצרת מחאה אדירה בארה”ב באחד ממקומות הכינוס באתרי הנופש הגדולים בהרי הקטסקיל שם שוהים בימים אלו בני היהדות החרדית וגדולי התורה.

אמש התקיים באולמי ברסלב בבני ברק כינוס חירום של מאות אברכים תלמידי חכמים בראשות מרנן גדולי ישראל שליט”א לזעוק ולעורר את ציבור היראים על הגזירות הקשות במרכז הכינוס נשא את משא התקופה גאון ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט”א שהאריך על הנושא של “כל שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו” ועל מנת לזכות לבנין הבית צריך שיהיה גם דעה, ותקף את אלו שמתחברים לרשעים וממילא לומדים ממעשיהם ונעשים כמותם, ושותפים עימם בכל מעשיהם, וממילא כבר לא איכפת משום דבר שבקדושה, ומתירים הכל באומרם שזה הרע במיעוטו, עוד הוסיף כי עפ”י הרמב”ם יש לדון האם אלו שמחוקקים את חוקי השמד שש הגיוס הינם בכלל מוסרים, שמעבירים בידים בחורי ישראל לצבא השמד, וסיים את דבריו להתרחק מעזובי התורה ולא צריך ללמד עליהם זכות כלל ולהדבק בהשי”ת ובתורתו ובזכות זה נזכה לגאולה השלימה ולבנין ביהמ”ק בב”א.

כמו כן השתתפו בכינוס הגאב”ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט”א, הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ’ שליט”א ראש ישיבת פוניבז’, הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט”א מראשי ישיבת פוניבז’, הגאון הגדול רבי צבי שינקר שליט”א ראש ישיבת בית דוד, הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר שליט”א משגיח ישיבת פוניבז’ והגאון הגדול רבי אליעזר דינר שליט”א גאב”ד עדת ישראל. וכן רבני קהילות, ראשי כוללים, מרביצי תורה שהתכנסו ובאו לשמוע דבר ד’ בשעה קשה זו.

תגובות

 • עמוס הגיב:

  להפסיק לקרוא אתר זה המפרסם תגובתו של החצוף נגד הגר”ש אוירבך ושאר גדו”י
  בושה וחרפה אוי לנו שכך עלתה בימינו,

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  חשבתי עכשיו על מה שעשו הפגנה וחסמו את האזור של הישיבה, והנה העצניקים יודעים שאם הם היו עומדים כאן לידינו ומרימים במה היינו מפרקים אותה ואותם ביחד, אז הם הלכו לבכות למשטרה שתשמור עליהם (ולא הקב”ה פתאום…) ולכן היו שם יותר שוטרים מעצניקים שבאו מכל הארץ ובקושי הגיעו לאזור 100 איש, השאר סקרנים חסידים וספרדים שסתם באו להסתכל על הפרבקוצייה, הם ידעו שלעשות הפגנה ליד הרחוב שגר מרן רשכבה”ג ראש הישיבה ומנהיג הכלל ישראל שליט”א לא יעבור בשתיקה והיו קורעים אותם לגזרים.
  ואנחנו הציבור החרדי השפוי שלא יוצא להתפרע ברחובות ומתנהג כמו צורה של בני תורה בעדינות הנסוכה בדרכי נועם, לא נתפעל מכול הערעור שמנסים לעשות העצניקים לפגוע בכבוד גדולי הדור שליט”א ונמשיך הלאה בדרכם רק בלימוד תורה ולא לעזוב את הסטנדר בשום מצב, ולא נראה ולא נביט בדברי הכפירה של העצניקים הארורים שהם מיעוט דמיעוט שבמיעוט שאין להם בעולמם אלא ללחום בגדולי הדור כמו ששמעתי מהגאון הרב בנימין כהן שליט”א שפעם היו לו בנים בישיבה הסוררת בחדרה.

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  אם אתה לא מאמין אז אתה אפיקורס!!! מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א פסק להלכה שכיון שהעיתון הפלס ימח שמו נוסד נגד גדולי הדור מרן רשכבה”ג הגראי”ל ומרן רשכבה”ג הגריג”א שליט”א, אז יש לו דין של כתב מין ודינו בשריפה, ולכן מותר ומצווה לקחת מתיבות דואר ומחנויות את העיתון ולשרוף!!!! להשמידם ולאבדם!!!!

 • אחד שירד מהעץ הגיב:

  לחגי שהגיב, תגיד אתה מטומטם, אם אתה לא מבין את רבי חיים אז זה אומר שהוא חוטא? לא להאמין איך כל מי שקורא הפלס מיטפש והולך ואתם שכ”כ באים כביכול לשמור על מורשתו של הרב שך ושל הגרי”ש אליישיב תזכרו שהרב שך קרא לרבי חיים ספר תורה חי והתבטא עליו בביטוים מפליגים אז חגי שב בשקט וכמו שאמרת תזכור שיש דין ויש דיין.

 • חגי הגיב:

  אני לא מאמין שמרן הגר”ח שליט”א פסק לגנוב עיתונים של השני ולשרוף אותם, זה גזל אמיתי, ואם זה נכון, אז אית דין ואית דיין

 • יהודי הגיב:

  בושה וחרפה לאתר חרדי לעלות תגובות בזויות ורדודות כגו’ אלו של אנשים שכביכול הולכים עם גדולי הדור וכו’

 • נהוראי ויצמן הגיב:

  את מי גדפת וחרפת ועל מי הרמות יד???!!! בקדוש ישראל זיע”א שאתה עפר ואפר לרגליו, הוא לב כל האומה שהתורה הקדושה הייתה משוש כל חייו ותמצית נשמתו ודם לבו הטהור, יחיד הדור בגדלותו וקדושתו, ואתה נבל ותתנבל, גור תגור מיום הדין ומיום התוכחה!!! ולא יועילוך כל האילנות שנתלית בהם כמבואר בתחילת מס’ הוריות, אוי לנו שכך עלתה בימינו!!!

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  במקום השטויות שכתובים פה, נכתוב קצת היסטורייה (אין בעייה לבזות כאלה שיודעים ללמוד והם מבוגרים אם הם עצניקים ע”פ מה ששמעתי מהגאון הרב שניידר ששמע ממרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א שאמר שאפילו אין לקרוא לאף אחד מהם בתואר “הרב”).
  הרב שמואל אויערבאך ז”ל הורחק ע”י גדולי הדור מההנהגה של הבני תורה, וכול מה שהכניסו אותו למועצת זה היה בתנאי שיהיה ממושמע למרן רשכבה”ג הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל ויבדלחט”א מרן רשכבה”ג הגרי”ג אדלשטיין שליט”א, ולאחר שהתערב בכמה דברים נגד הדעת תורה של גדולי הדור החליטו גדולי הדור פה אחד שאסור לשמוע לו ואין לו שום זכות להגיד דעה נגד גדולי הדור מאורי האומה שהקימו את תנועת “דגל התורה”.
  ממילא כל הבניין נערים של העצניקים עם כל עמי הארצות שיש להם הוא חתירה נוראה ואיומה על הנהגת גדולי הדור שכבר הורו את דרכי ההנהגה וכמו שאמר עליו מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א שהוא “זקן ממרא”. וכמו”כ מרן הגר”ח אסר אפילו להשכיר דירה לעצניקים ומקלל אותם שלוש פעמים ביום בברכת המינים.
  רבני “עץ”: אשר דויטש וצבי פרדימן ושמוליק מרקוביץ וכו’, לא מתקרבים לציפורן הכי קטנה של מרן רשכבה”ג שליט”א וכבר הורחקו ממזמן על ידי גדולי הדור ואיבדו את עולמם בכל העולמות, ובוודאי שאין להתייחס ולהתפעל מהם כלל ולא לכבדם ח”ו וכן לשרוף את עיתון הפסל באש כפסק מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א ואין בזה חשש גזל כלל.

 • מאיר הגיב:

  בינתיים אלו רק הרסו!
  הרסו את המוסדות, את המשפחות, הישיבות והכוללים. הפכו מתמידים לבטלנים, טובים לרעים. תינוקות שנשבו בידי כתב עיתון.

 • נהוראי ויצמן הגיב:

  מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא – מי לה’ אלי!
  השרידים אשר ה’ אליהם קורא, אל תחשו ואל תחרישו, צאו וזעקו מרה את דעת התורה הברורה כמו שקיבלנו מרבותינו הגדולים זיע”א בכל הדורות והיה פשוט לכולם, יש לנו אב זקן הוא לא נשתנה ותורתו לא נשתנתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב