המדינה עתרה לבג”צ וביקשה דחייה נוספת בחוק הגיוס

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה נוספת לדחיית מועד פקיעת חוק הגיוס עד לתחילת חודש טבת. "בנסיבות אלה של התפזרות הכנסת מבקשים דחייה נוספת", נכתב בבקשה.

בג"צ. צילום: לדעת
כיוון שנדחה

המדינה הגישה לבג”ץ בקשה נוספת לדחיית מועד קיום פסק הדין שהורה על פקיעתו של חוק שירות ביטחון (שכותרתו “שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים”), עד ליום ד’ טבת תש”פ. זאת, נוכח התפזרות הכנסת ה-21 והבחירות לכנסת ה-22.

בבקשה נאמר, כי בנסיבות אלה של התפזרות הכנסת, בהתאם לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג’1 לחוק שירות הביטחון נדחה פעם נוספת – עד ליום 2.1.20 (ד’ טבת תש”פ) – קרי, עד תום שלושה חודשים ממועד תחילת כהונתה הצפויה של הכנסת ה-22.

עוד נאמר, כי תכלית הבקשה הנוכחית, בדומה לבקשה הקודמת, היא ליתן בידי הממשלה והכנסת פרק זמן נוסף לשם השלמת הליך החקיקה וזאת לאחר תחילת כהונתה של הכנסת ה-22, ובכלל זה ליתן לממשלה החדשה, שתוקם לאחר הבחירות הכלליות, זמן להידרש לסוגיה ולפעול מול הכנסת להשלמת החקיקה בסוגיה הרגישה שבנדון.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן