שלושת שופטי העליון דחו פה אחד עתירת רון קובי

רון קובי לא ישוב לעיריית טבריה כראש עיר, ועתירתו נדחתה בבג"צ פה אחד ע"י שלושת השופטים שדנו בעתירה. "איננו סבורים כי קמה עילה להתערבותנו", קבעו השופטים.

רון קובי. תמונת ארכיון
נדחתה העתירה

בית המשפט העליון בשבתו כבג”צ, פסק הבוקר כי הוא דוחה את עתירתו של רון קובי, וכי ההחלטה להדיחו שרירה וקיימת.

בפסק הדין של שלושת השופטים: עמית, סולברג ושטיין, הם כתבו כי אין זו הפעם הראשונה שבית משפט זה נדרש למצב שנוצר בעיריית טבריה בעקבות העימות בין העותר, ראש העיר הנבחר, לבין חברי האופוזיציה במועצת העיר.

השופט עמית כתב כי “מהשימוע עולה כי חלק נכבד מטענות העותר נמצאו מוצדקות. אך בהינתן מנת חלקו של העותר באי אישור התקציב; בהינתן שיקול הדעת המוקנה למשיב ו”לשלטון” המרכזי; ובהינתן אמות המידה שהותוו בפסיקה להפעלת שיקול הדעת, גם בנסיבות של מועצה “לעומתית” – איני סבור כי קמה עילה להתערבותנו”, והחליט לדחות את העתירה.

השופט סולברג הצטרף לעמדתו של השופט עמית וכתב כי דינה של העתירה להידחות, וזאת משום שלא נמצאה לנו עילה להתערב בהחלטה על העברת העותר מתפקידו. “העותר לא עשה כל אשר לאל-ידו כדי להביא לאישור התקציב במועדו. אין לכחד: היה טעם של ממש בהערכתו של העותר שהסיכויים לאישור התקציב לא היו מן המשופרים, וגם חברי המועצה אינם יכולים לרחוץ בנקיון כפיהם. ברם, נפלאות דרכי הפוליטיקה, גם יריבות עזה יכולה להצמיח אינטרס משותף, ואין זה כלל וכלל מן הנמנע, כפי שמלמדת המציאות, שמועצה לעומתית תשכיל להגיע, ולוּ גם ברגע האחרון, להסכמה שתאפשר את אישור התקציב. בהימנעותו מכינוס ישיבה, סתם העותר את הגולל על האפשרות לאישור התקציב”.  כמו השופט סולברג גם השופט שטיין הצטרף לעמדת השופט עמית והעתירה נדחתה פה אחד.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן