מעמד מרומם של סיום השס בישיבת ‘חיי תורה’ – גלריה

מעמד מרומם בישיבה גבוהה חיי תורה סיום הש"ס ע"י אחד מתלמידי הישיבה בשילוב שמחת השבע ברכות לבת רו"מ הישיבה הרה"ג רבי יעקב הולצמן שליט"א.

סיום השס (28)

בהתרגשות גדולה ובשמחה של מצווה נחגג בהיכל ישיבה גבוהה “חיי תורה” מעמד מפואר ומרומם סיום הש”ס ע”י הבחור שמואל בנימין בוקסבוים, אשר נלמד ביגיעה עצומה במשך כמה שנים ועתה זכה לברך על המוגמר לסיים כל הש”ס,  המעמד המרגש נערך  בליווי כלי שירה וזמרה כראוי לכבודה של תורה.

עם תחילת המעמד קידם ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמרלר שליט”א את פני המשתתפים ובהתרגשות גדולה אמר שהיום הוא יו”ט לכל תלמידי הישיבה והיה ראוי שכולם ילבשו בגדי שבת ויו”ט לכבוד המאורע.

כאן קידמו תלמידי ורמ”י הישיבה  בקול שירה וזמרה את פני מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א שטרחו ובאו לפאר את המעמד הגדול לכבודה של תורה, וכן להשתתף בשמחת הש”ב בבית רו”מ הישיבה הרה”ג ר’ יעקב הולצמן שליט”א ה”ה כ”ק מרן אדמו”ר מפינסק קרלין שליט”א כ”ק אדמו”ר מזוויעהל שליט”א  הגאון רבי חיים וייס שליט”א מרא דאתרא דביתר, הרה”ג רבי מרדכי מינצברג שליט”א רבם של קהילת המתמידים, כ”ק אדמו”ר מחוג חתם סופר שליט”א, הגה”צ ר’ דוד משה רוזנבום שליט”א אב”ד חסידי קרעטשניף, הרה”ג רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט”א רב דחסידי צאנז ביתר וחבר הבד”צ ביתר, ועוד רבנים ואישי ציבור.

כ”ק מרן האדמו”ר מפינסק קרלין שליט”א שיבח בדבריו את תלמידי הישיבה אשר פקיע שמיה כבית היוצר לבחורים ההוגים בתורה גם בשנות הקיבוץ ואמר ששמחת הסיום הוא שמחה של כל תלמידי הישיבה שאחד מבני החבורה מסיים הש”ס.

לאחמ”כ נתכבד כ”ק מרן האדמו”ר מזועיהל שליט”א לברך ברכת קודשו ואמר שידוע מספרים הקדושים עה”פ כי יקח איש אשה חדשה שהכוונה על התורה הק’ שהלומד תורה התורה בבחינת אשה ללומד ובכך קישר במתק לשונו שמחת סיו”ם הש”ס ושמחת הש”ב בבית רו”מ המוסדות שליט”א.

כאן נערך מעמד הסיום וההדרן בהתרגשות עצומה ולאחר הקדיש יצאו מרנן ורבנן שליט”א וצוות הישיבה והתלמידים בריקוד נלהב לכבוד התורה בשבח והודיה להשי”ת שהגיענו עד הלום.

כאן נשא דברים חוצבי להבות אש המרא דאתרא הגר”ח וייס שליט”א שאמר בהתרגשות שזכיה גדולה זכתה העיר ביתר שישיבת חיי תורה שוכנת בתוכה וזה מגדל אור ששופע ומאיר על כל העיר, וזוהי זכות עבורו להשתתף בראשית נשיאותו בישיבה הק’, כן הפליג בשבח ראש הישיבה שליט”א אשר פקיע שמיה כגדול בתורה ובהפצת תורה וחסידות ברחבי תבל.

רבם של קהילת המתמידים הגר”מ מינצברג הרחיב בדברו על ההתרגשות לראות בחורי חמד שכבר מסיימים ש”ס והרחיב בשבח רו”מ הישיבה שליט”א שידוע כמחנך וותיק ואיש חינוך מוסמך בחסד עליון, ובחכמה ובתבונה הולך לפי רוחו של כל אחד ואחד וכבר זכה להדריך ולהעמיד לגיונות של בחורי חמד בדרך התורה והיראה בדרך ישראל סבא.

אב”ד קרעטשניף הגרד”מ רוזנבוים שליט”א נתכבד לשאת המשא המרכזי והרחיב ע”פ דברי הנועם מגדים בפרשת השבוע עה”פ מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי, שהכוונה שגם בזמנים שנראה שאין זה מהימים המוצלחים אדרבה אז זוכה להתעלות יותר ויותר.ובזה הקב”ה חפץ ביותר וזה הכוונה בכור בניך תתן לי

בברכת המזון נתכבד מסיים הש”ס הבה”ח כמר שמואל בנימין בוקסבוים שליט”א, ולאחמ”כ פצחו בריקוד ובמחול לשמחת התורה והוגיה בטהרה.

המעמד הסתיים בהתרגשות גדולה ובהרגשה שטוב טעם התורה ישאר לעולמי עד.

כן השתתפו במעמד רבני ורמ”י השיבה אשר מוסרים נפשם להצלחת כל תלמיד ותלמיד ה”ה הרה”ג רבי יצחק יהודה טווערסקי שליט”א מנהל רוחני, הרה”ג רבי מרדכי למברגר שליט”א משגיח רוחני בישיבה,  והמג”ש הרה”ג רבי ישראל שטרנבוך שליט”א, הרה”ג רבי משה הולצמן שליט”א, הרה”ג רבי ברוך ברנשטיין שליט”א, הרה”ג רבי יעקב זייבלד שליט”א והמשגיחים הרה”ג רבי משה חיים בלוי שליט”א, הרה”ג רבי אברהם אייזנשטיין שליט”א, והנו”נ הרה”ג יצחק בלוי שליט”א והרה”ג יעקב בלוי שליט”א.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן