אל על צופה ירידה של 70 מיליון דולר בשל ה’קורונה’

חברת אל על הודיעה לבורסה כי היא צופה ירידה שבין 50 ל-70 מיליון דולר עד חודש אפריל הקרוב, וזאת בשל נגיף הקורונה.

מטוס אל על. צילום: לדעת

חברת אל על הודיעה לבורסה כי היא צופה ירידה שבין 50 ל-70 מיליון דולר עד חודש אפריל הקרוב, וזאת בשל נגיף הקורונה.

בהודעת החברה נכתב כי בהמשך לדיווחים של החברה מלפני כשבועיים בדבר השלכות נגיף ה”קורונה” על פעילות החברה, בהתאם להתפתחויות בארץ ובעולם, להנחיות גורמי הממשלה וכן לירידה בביקוש, אל על ממשיכה לבצע התאמות בפעילותה ביעדי המזרח הרחוק בפרט וכן ביעדים נוספים ברשת הנתיבים של אל על, לרבות באמצעות התאמת קיבולת הטיסות לביקוש.

עוד נכתב בהודעה כי “אל על עדכנה את הערכותיה לגבי השלכות האירוע על תוצאותיה הכספיות, ובהתאם להערכות אלו, צופה אל על, בשלב זה (זאת טרם השלכות אפשריות של הנחיות משרד הבריאות מאמש ביחס לטיסות לאיטליה ושל המלצות ביחס לטיסות לכלל יעדי העולם), ירידה בהכנסותיה שלהערכתה נכון לייחסן לאירוע נגיף ה”קורונה”, בטווח של כ-50 עד 70 מיליון דולר, וזאת בגין חודשים ינואר ועד אפריל 2020 (כולל), מתוכם כ-40 עד 50 מיליון דולר בגין הרבעון הראשון לשנת 2020. להערכת אל על, הירידה כאמור צפויה להתקזז בחלקה עם צמצום בהוצאות התפעוליות של אל על. בהתאם, אל על מעריכה בשלב זה כי ההשפעה של הירידה כאמור על תוצאות אל על בגין החודשים ינואר עד אפריל 2020 (כולל) צפויה להיות בטווח של כ-25 עד 45 מיליון דולר, מתוכם כ-15 עד 30 מיליון דולר בגין הרבעון הראשון לשנת 2020″.

לסיום נכתב: “מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת אל על וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם להפסיק או לחדש טיסות ליעדים שונים או שינויים בביקוש, עשויים להשפיע על אל על בהתאם. הערכות אל על בדבר ההשלכות האפשרויות של נגיף “קורונה” מהוות מידע צופה פני עתיד, והמידע מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של אל על נכון למועד בדיווח ומתבסס על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הרשויות הרלוונטיות, הן לחברות תעופה, ובכללן אל על, והן לציבור הנוסעים ואשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת אל על.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן