מועצת גדוה”ת: “אין להקל ראש בהוראות גורמי הרפואה”

מועצת גדולי התורה של אגו"י, מפרסמת הבוקר מודעה תחת הכותרת: "שפכי כמים לבך – נוכח פני ה'", בו נכתב כי קוראים שלא להקל ראש בהוראות גורמי הבריאות, ובמקביל להתעורר ולהתחזק באמונה ובביטחון ב-ה'.

צילום: משה גולדשטיין
דבר המועצת

במודעה המתפרסמת בעיתונים היומיים נכתב: “בהלת נגיף ניכרת בימים אלו בחוצות ערים בעולם כולו, וגם ברחבי ארצנו הקדושה, לבבות מגלים חרדה, ויש החוששים מפני מה ילד יום – וזו שעה ראויה ליתן לפחד ולחששות ליישר עקמומיות שבלב, אך לא להניח להם לטרוד השלווה ולהסיט המחשבה מן העיקר, שהוא לראות ולהבין כי משמים מבקשים מאיתנו התעוררות.

וכבר פסק הרמבם ז”ל בהלכות תענית: “מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הצבור… ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן… אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו.. הרי זו דרך אכזריות וכו’.

ואשר על כן, בשעה זו קוראים אנו לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, עם ה’ חזקו ונתחזקה, להתחזק באמונה ובביטחון בהשם יתברך אשר מאתו לא תצא הרעה, וכמאה”כ: “שמחו בה’ וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב, לעבוד את השם יתברך בשמחה ובטוב לבב, לצפות לישועתו יתברך, לשפוך לפניו שיח לב ותפילה שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ואך טוב וחסד ירדפונו, ויבחן כל אחד בדקי ביתו, וישוב אל ה’ כי חנון הוא ומרבה לסלוח.

ראש וראשית בכל חוג ועדה, איש על מחנהו ואיש על דגלו, יעשו המקובל אצלם וכהוראת רבותיהם להוסיף בתפילה, להוסיף בלימוד התורה ובקבלות טובות בין אדם למקום ובין איש לרעהו.

כמו כן הננו קוראים לכל יחיד ויחיד ולכל הציבור יחדיו שיעשה כל אחד את ההשתדלות המתבקשת ולשמור על ההוראות הניתנות מצד גורמי הבריאות והרפואה ולא להקל באלו ראש חלילה.

אלו ואלו, חיזוק בתפילה, חיזוק בתורה, חיזוק בעין טובה איש לזולתו, וחיזוק במעשים טובים הם הכלי והם הנשק היעיל ביותר של שלומי אמוני ישראל, תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה. והעיקר להתעורר ולהתחזק באמונה ובביטחון בהשם יתברך, ולהיות סמוכים כי שומר ישראל ישמור שארית ישראל, ולא יטוש ה’ עמו, ובמהרה בימנו בקרוב נתבשר כי חלפו החששות והוטבו התוצאות והכל יתברכו בבריות גופא ונהורא ומעליא לאורך ימים ושנים טובות.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן