הנוהל קבע: “אין טהרה ותכריכים” – הבוקר הוא תוקן

נהלים שהוציא משרד הבריאות לחברה קדישא קבעו כי למקרה שחולה נפטר מ'קורונה' חל איסור לקיים טהרה. כמו כן נדרש לשים תכריכים רק מחוץ לשקים העוטפים את הגופה. הבוקר הוחלט לתקן את הנהלים.

אדם כי ימות

כשברקע החשש לפטירתם של חולי קורונה, משרד הבריאות הוציא הנחיות ונוהל ל’חברה קדישא’ כיצד לטפל בנפטרים כתוצאה מהנגיף, כשבנוהל הראשון קבע שאין לערוך ‘טהרה’ למתים מ’קורונה’ ואין לעוטפם בתכריכים, אולם הבוקר (רביעי) הוציאו נהלים מתוקנים שמאפשרים את ביצוע ההליכים ההלכתיים.

מהנוהל הראשון שהגיע לידי אתר ‘לדעת’ עולה כי לנפטר לא תבוצע ‘טהרה’, וכן ישמרו כללים מדוקדקים בכדי להבטיח שלילת מגע כלשהו עם הנפטר.

על פי ההנחיות הראשונות שנכתבו נקבע כי עטיפת הנפטר תבוצע רק על ידי הצוות שטיפל בנפטר, כשעל הצוות המטפל בגופה ללבוש ציוד מגן מלא. “הנפטר ייעטף בשני שקי פוליאתילן ייעודיים, רצוי עם חלון שקוף לזיהוי, ובסמוך ככל הניתן למועד פטירתו, כאשר גופו מכוסה בסדין של המיטה עליה שכב טרם מותו, וכי יש לסגור את השקיות באופן מוחלט והרמטי”.

עוד נכתב: “לגופת הנפטר תצורף מדבקת אזהרה אדומה והנחייה כתובה מפורטת, לחברת הקבורה או הנציג שהתבקש להוביל את הנפטר, המזהירה מפני הדבקה ודורשת להימנע מביצוע טהרה. על גבי המדבקה יירשמו פרטי הנפטר, תאריך ומקום הפטירה”.

עוד נכתב בנוהל: “השקיות העוטפות את הגופה לא ייפתחו אלא באישור רופא המחוז של משרד הבריאות”. בהמשך נכתב בצורה מפורשת כי “אין להוציא את הגופה משקי הפוליאתילן, ובכלל זה אין לבצע תהליכי טהרה או שטיפה כלל”. בסעיף נוסף הובהר כי “ניתן לעטוף את הנפטר בתכריכים רק מחוץ לשכבת שקי הפוליאתילן החיצונית”. והובהר: “על אנשי חברה קדישא או על אנשים אחרים המבצעים את הקבורה, חל איסור לפתוח את עטיפות הנפטר ולבצע הליכי טהרה.

בכל הקשור למסע ההלוויה, נכתב בנהלי משרד הבריאות כי “חל איסור על המלווים לגעת בגופה, אולם אין צורך בהגבלת המרחק בין המלווים לגופה העטופה כל עוד אינם נוגעים בה”.

הבוקר (רביעי) כאמור תוקנו הנהלים ונשלחו מחדש לחברה קדישא, וכך נכתב: “טהרת נפטר תבוצע אך ורק על ידי צוות ייעודי. הנפטר יוצא מהעטיפות בזהירות המרבית ויחוטא באלכוהול 70% בריסוס. נקבי הגופה יסתמו באמצעות צמר גפן ואז תבוצע טהרה חיצונית בלבד, והנפטר יולבש בתכריכים”.

נקבע גם כי לצורך הטהרה הדבר יבוצע על ידי צוות לביצוע טהרה בנפטר קורונה, וכי יוקמו ארבעה מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר, ביצוע טהרה והכנה לקבורה בערים חיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע ,שבהם יתבצע תהליך הטיפול בנפטר. ונקבע כי המתקנים יבודדו ויוכשרו, הכניסה אליהם תותר רק לצוות הייעודי.

עוד נכתב כי “זיהוי הנפטר יתבצע על ידי צילום הנפטר ממספר זוויות, התמונות יודפסו יוצמדו לשקית הנפטר ויוצגו למשפחה לצורך זיהוי. יש לוודא שהצילום נעשה לפי כללי ההיגיינה”. עוד נקבע כי “לפני העברה לקבורה יש לעטוף את הגופה בעטיפה כפולה של שקי פלסטיק בלתי חדירים ולאחר מכן יובא הנפטר לקבורה”.

לצד נהלי העבודה הקשורים חלילה למקרה של פטירת חולים מ’קורונה’ בישראל, קבעו במשרד הבריאות גם נהלים הנוגעים לגופות נפטרים מחו”ל, כאשר בעת הזו ההתייחסות לכל גופה המועברת לישראל, היא כמו לנפטר מנגיף ‘קורונה’ ועל כן נדרש שהיא תיהיה חנוטה בחומר הנקרא פורמאלדהיד, הזיהוי יבוצע בחו”ל, תיהיה עטופה בשתי שקיות פוליאתילן וסגורה בארון חתום עם דופן מתכתית.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן