בד”ץ העדה”ח בקריאה למחלימים מקורונה: “תרמו פלזמה”

בד"ץ העדה החרדית בקריאה לחולי קורונה שהתרפאו שיתרמו פלזמה בכדי שניתן יהיה לרפא חולים. "ודאי שראוי מאוד לעודד ולהשתדל לאלו שהחלימו ויצאו מהמחלה שיתרדו דם ויעזרו לחולים המתייסרים", נכתב במכתב הבד"ץ.

נכתב הבד"צ שנשלח לארגון יד אברהם

בד”ץ העדה החרדית יוצאים בקריאה לחולי קורונה שהתרפאו ממחלתם, שיתרמו פלזמה (נוגדנים מתרומת הדם) על מנת לרפא חולים אחרים.

את המכתב עליו חתום בד”צ העדה החרדית הם שלחו אל עסקני הארגון הרפואי ‘יד אברהם’, ובו נכתב: “כלל ישראל וכל העולם כולו מייחל לרפואת חולי ישראל ולעצירת הנגף רח”ל, והנה לדברי רופאים מומחים יש תקווה לחולים על ידי טיפול באמצעות נוגדנים מתרומת דם של אלו שהחלימו מן המחלה, שיכולים להצילם על ידי כך ולהביא להם מזור בעזר רופא כל בשר”.

במכתבם ממשיכים: “ובמענה לפנייתכם האם יש ענין וסיבה לעודד את חינו בני ישראל החרדים לדבר ה’ אשר יצאו מן המחלה שיתרמו דם לצורך זה, ואשר לדברי הרופאים אין בזה שום סכנה חלילה לבריאות, והכל נעשה תחת פיקוח רפואי ראוי, ומתאים לציבור החרדי ואורחות חייו. ודאי שראוי מאוד לעודד ולהשתדל לאלו שהחלימו ויצאו מן המחלה שיתרמו דם (על פי אישור רופא) ויעזרו לאלו החולים המתייסרים ומצפים לישועה, וכבר אמרו חז”ל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא”.

את סוף מכתבם חותמים הבד”צ בברכת העסקנים: “ויתברכו כל העוסקים והמסייעים והתורמים בשפע ברכה והצלחה וכל טוב סלה, ויעזור ה’ יתברך להסיר את החולי הזה וכל חולימעל בני ישראל ויזכו החולים לרפואה שלימה והבריאים יתמידו בבריאותם ונזכה לשפע ברכה וכל טוב סלה”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן