1
1

יתרות המט”ח של בנק ישראל קטנו בחודש האחרון

בנק ישראל פרסם בצהרים את יתרות מטבע החוץ לחודש ספטמבר, ומהם עולה כי הן הסתכמו בסך 160,584 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,104 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 40.4 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

בנק ישראל. צילום: לדעת

בנק ישראל פרסם בצהרים את יתרות מטבע החוץ לחודש ספטמבר, ומהם עולה כי הן הסתכמו בסך 160,584 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,104 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 40.4 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי .

הקיטון מוסבר על ידי שני משתנים. ראשית שערוך המט”ח בסך של כ- 1,671 מיליוני דולרים. והמשתנה השני אלו הן העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 45 מיליוני דולרים.

עם זאת, ההסבר לכך שהקיטון לא היה גדול יותר נובע מכך שהוא קוזז בחלקו על ידי רכישתמט”ח בסך של ג-280 מיליון דולר, וכן בהעברות הממשלה מחו”ל בסך של כ- 332 מיליוני דולרים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן