1
1

אל תתעלמו – זה הצלת נפשות לבחורים שלנו

לאור קריאתם וזעקתם של מרנן ורבנן רועי ישראל שליט"א, התגייסות נרחבת לחיזוק והעצמת "איחוד בני הישיבות" בקהילת הדר. כל שקל שלכם יכול לעזור, פשוטו כמשמעו.

בחור ישיבה מעשן. תמונת אילוסטרציה. צילום: לדעת

עדכון 18:15: התקדמות ביעד שהוצב עבור 'איחוד בני הישיבות חיפה – הדר'. טלפנים ממשיכים לגייס תרומות.

עדכון 14:30: היעד הכללי של מגבית "בעד הנפש" בכל הארץ חצה את המיליון השלישי, אך עדיין עבור העיר חיפה נדרש סכום לא מבוטל ליעד שהוצב.

אתר לדעת מתגייס למען הפעילות של איחוד בני הישיבות הדר – חיפה

הצטרפו ותרמו כל שקל מתקבל. לחצו כאן

זו הצלת נפשות כפשוטו, ומי שמכיר מקרוב את פעילות הארגון, יודע עד כמה משמעות יש ליום ההתרמה שנערך היום עבור איחוד בני הישיבות – חיפה הדר, כחלק ממכלול של פעילות הנערכת בכל הארץ.

לנושא התגייסו גם גדולי התורה ובראשם רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, שהביעו זעקתם נבמכתב מיוחד שכתבו: "ובדורנו הדבר נחוץ ומחוייב עד למאוד ובנפש כל ישראל הוא, לשמור ולהימנע את בני הישיבות מכל ניסיונות הזמן ולהיות כל א' מהם שתול בבית ד'… והדבר ברור שכל העושים למען זה שכרם לאין שיעור, ובפרט הארגון הק' איגוד בני הישיבות העושה ומעשה לרומם כל בין תורה ולהיות לו לעזר ולאחיסמך בדרכי עלייתו, בכל השנה וביומי דפגרא וצורך הדור הוא".

מרנן רועי ישראל שליט"א מוסיפים במכתבם בקריאה לכל אחד ואחד: "וכאשר נצרך לסייעם ולחזק ידם בממון לקיום הארגון הקדוש הנ"ל לפעול ביתר שאת ולקים שליחותם, הדבר נוגע להרבה מגופי תורה ונצרך שיתאמץ כל אחד ויהיה בעצמו שותף בזה והוא בכלל החובה לחינוך בניו לתורה והחזקת ת"ח, והמשתתפים יזכו לראות נחת מכל יוצ"ח, בני עלייה גדולי תורה ויראה זרע ברך ד' מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ולזכות להשיאם בזמנם בשובה ונחת".

התרגשות מיוחדת בתוך ימי מסע "בעד הנפש" התעוררה לאור הקריאה המשותפת של רבותינו גדולי ישראל חברי מועצת גדולי התורה שליט"א, ועימם רבותינו רבני הקהילות שליט"א, אשר התלכדו במכתב מיוחד המשמיע את קולו של עולם התורה בעת הזאת במילים שלא ניתן להישאר לעומתם בחיבוק ידיים: "בעד נפש ישראל באנו היום בחרדת לב ודאגת נפש, על דבר נפש בני הישיבות שיחי' אשר עינינו נשואות אליהם ולגורלם, כאשר בחמלת ה' עלינו חרף כל הניסיונות ופגעי הזמן עומדים המה ומתנשאים בתורה ועמלה בהיכלי הישיבות הקדושות. אך כבר הוכח ונבחן הדבר כי כל בן ישיבה זקוק למלאך האומר גדל, בעין טובה ובדאגה תמידית לרומם מעלתו בימי הזמן וימי בין הזמנים, להיותו קבוע ונטוע בנתיבי העבודה והמשך חפצו ויגיעתו בתורה בשמחה".

רבותינו גדולי ישראל שליט"א מוסיפים ומפרטים את הדבר אשר הוא העמדת הדור וחובת כולנו: "נדבך איתן והכרחי לזה הוא פועלם של ארגוני בני הישיבות בארה"ק, אשר הוקמו ברחבי ארץ הקודש להעמיד חיבור של תורה ורוממות הלב של קהילות בני התורה עם בניהם – בני הישיבות הקד', לנשא מעלתם ולרומם התמדתם ולסייע בידם בכל הנצרך. והדבר נצרף בכור המבחן בפרט בעת האחרונה כדבר הנצרך אף בזמני הלימוד תמידין כסדרן בהישיבה וביותר בזמן אשר ננעלו דלתות העזרה ורחקנו בעווננו מהיכלי הישיבות, ובנפשנו הדבר בכל עת, זאת מלבד אשר מעמידים את ימי ביה"ז בריבוי תורה נפלא שלא היה דוגמתו. זכה "איחוד בני הישיבות" להציל רבים ולרומם המוני עמלי התורה במסירות לב ונפש, לייקר מעלתם כשלוחי הקהילה וכבודה, ובזה לבצר ולחזק כל בני הישיבות שיראו הצלחה בלימודם לבל ימוטו חלילה. שלוחינו הם בזה, צורך הדור הוא והדבר נוגע בנפש כלל ישראל".

המכתב המיוחד מפרט ומבקש בזעקת הצורך המיוחד לימים אלו, ומתחנן על חובת כל איש בענין: "והנה עד עתה כל מעש איגוד בני הישיבות ללא בסיס קיום, וכאשר ראינו בבירור כי דבר זה נצרך להיות עומד על מכונו כראוי לרומם כל יחיד ויחיד מבני הישיבות ללא יוצא מן הכלל לראותו כמי שעדיו לגדולות, על כן באנו בזה לבקש מכל אחד מאחב"י שיהיה שותף במגבית מיוחדת זו למען ביסוס וקיום פעילות כבירה זו ואין להשמט מחובה זו כי הדבר נוגע לנפש הדור וצורך השעה כפי שנראה בחוש לכל המתבונן".

להיקהל על נפשם

מהנהלת "איחוד בני הישיבות" נמסר כי יחד עם כל המאמצים וההיערכויות של ראשי הארגונים מכל קהילה ברחבי הארץ, נראית התגייסות שלא היתה כמותה, התלכדות היסטורית לשעה ולדורות שתעמיד בידי הארגונים את המשאבים החסרים לקיומם. "כל שנותר לנו זה רק להתפלל ולבקש כי יהיה הציבור הקדוש אתנו. אנו מודעים לכך שיש אנשים שחשבו בעבר ש'בדור שלהם לא היה צריך את זה', אנו מודעים שיש שחשבו בעבר שאנו עוסקים בפעילות פנאי שאינה כורח המציאות, ויש שאפילו סבורים שאנו מתוקצבים מן הרשויות וכל קיומנו מהם. אך הזעקה שהושמעה בכל הארץ וקריאת נפשם הברורה מתמיד של מרנן גדולי ישראל שליט"א, הביאה ככל שניתן את הנתונים האממיים על צורך הדור, על גודל המעש וגודל החוסר. איננו עוסקים במותרות, אלא בפיקוח נפש בני הישיבות".

"יש פה ענין משמעותי של שותפות והתלכדות ארצית למען נפש כלל ישראל ממש, יחד עם נתינה אישית וקרובה של כל אחד לטובת ארגון בני הישיבות בקהילתו" הם מבקשים להדגיש שוב ושוב. "'בעד הנפש' הוא מיזם אשר בו כל קהילה מגייסת את הדרוש לה עבור עצמה, מאנשי מקומה המתבקשים להעמיד את התמיכה הדרושה לקיום הפעילות של ארגון בני הישיבות המקומי, למען בנינו – בני הישיבות, אשר המענה הנדרש ניצב לפתחם והוכח כצורך השעה לכל יחיד ויחיד. ויהי השם אלוקינו עימנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן