1

נדחתה עתירת גור: “לא ניתן להתעלם מהאסונות”

שלושת שופטי בג"צ דחו הלילה את עתירת חסידות גור, ונכד האדמו"ר המתחתן מחר, וקבעו כי יש לדחות על הסף את העתירה נגד המשטרה והעירייה. "לא ניתן להתעלם מן האסונות. הזהירות ראויה, היד רועדת קודם שניתנת החלטה", כתב השופט סולברג.

שלושת שופטי בג”צ דחו הלילה את עתירת חסידות גור, ונכד האדמו”ר המתחתן מחר, וקבעו כי יש לדחות על הסף את העתירה נגד המשטרה והעירייה.

בעתירה ביקשו בחסידות גור להורות למשטרה ולעירייה לתת טעם מדוע הן לא מאשרות את אירוע חופת נגד האדמו”ר שתוכננה למחר (רביעי) בשתיים בצהרים, בכל הקשור להיבטי התנועה, הבטיחות והסדר הציבורי.

בעתירה נכתב כי במהלך ה-15 שנים האחרונות, המקובל היה שבחסידות גור פנו לבקש אישור לחתונה ותמיד קיבלו, וכך יצא ש-20 אלף חסידים השתתפו בחופה.

גם הפעם נפגשו חסידי גור עם מפקד מחוז ירושלים במשטרה, וסוכם עימו שהחופה תיהיה כבעבר. בפגישה נוספת אף נדונו סידורים שונים שנוגעים לחופה, לרבות כביש רחוב ירמיהו.

אלא שהפעם, פנו נציגי המשטרה לאחר הפגישות ולאחר הסיכומים והודיעו כי בעקבות האסונות שאירעו במירון וגבעת זאב, הם מתנים את האישור המשטרתי בכך שתכנית הבטיחות של האירוע, תאושר על-ידי יועץ בטיחות של עיריית ירושלים. בכך המשטרה לא הסכימה להסתפק כבעבר, בתכנית שהוכנה על-ידי יועץ הבטיחות ששכרו חסידי גור. תנאי נוסף שהציבה המשטרה לליווי האירוע, הוא כי עיריית ירושלים תחתום על מסמך מטעם משטרת ישראל, ותאשר הודעה שבה יהיה כתוב כי יועץ בטיחות מטעם העירייה מאשר את קיום האירוע בהיבטי סדר ציבורי והסדרי תנועה, על פי המתווה שסוכם בין מארגני האירוע ומשטרת ישראל.

העירייה טענה  היא מסרבת לאשר את הסדרי הבטיחות הנדרשים לאירוע. עוד נכתב כי “משטרת ישראל החליטה באופן חד צדדי לשנות מדיניות ארוכת שנים ולטעון כי אירוע דת זה מחויב ברישוי ו/או אישור של עיריית ירושלים. לא זו אף זו, משטרת ישראל אף ביקשה כי עיריית ירושלים תיקח אחריות מלאה על כל היבטי הבטיחות באירוע ובכלל זה, אכיפת הבטיחות, כאמור, דבר זה, לא היה מעולם… לא ניתן לעשות שינוי מדיניות ולמעשה לעשות מהפך ביחס שמבקשים מהרשות המקומית בנוגע לאחריות בכל הנוגע לאירוע הדת שבנדון”. עוד ציינה העירייה, כי בעת הזאת, אין בידיה את הכלים המתאימים לאישור האירוע מבחינה בטיחותית.

בגור טענו כי הם הסתמכו על נוהג רב-שנים של משטרת ישראל, לאשר את חופות נכדיו של האדמו”ר, כמו גם אירועים דומים. מאז ומתמיד, לא עלתה דרישה כי עיריית ירושלים “‘תיקח על עצמה’ תחומי אחריות או אכיפה שכל השנים היו נתונים בלעדית בידי המשטרה”. לא יתכן, כך נטען, שהמשטרה תחליט על שינוי מדיניות מבלי שהותירה מקום להיערכות אחרת בנקודת הזמן הזאת. עוד נטען, כי החלטת המשטרה מבוססת על שיקולים זרים, נוכח סכסוך בינה לבין עיריית ירושלים. כמו כן נטען, כי משלא הותנו עד היום אירועים דומים באישורה של עיריית ירושלים, הרי שההתניה בעניין דנן “מהווה אכיפה בררנית והפליה אסורה”.

טענה נוספת שטענו חסידי גור לבג”צ כי אין זה ברור מדוע הותנה דווקא האירוע הזה באישור מאת עיריית ירושלים, בעוד שביחס להפגנות המתקיימות בקביעות מול מעון ראש הממשלה – לא הועלתה דרישה שכזו. העותרים מוסיפים וטוענים, כי אין להקיש בין האירועים שהתקיימו במירון ובגבעת זאב, לבין האירוע של החופה. לדבריהם, “מדובר באופי אחר לחלוטין של אירוע, עם ‘פקודת מבצע’ סדורה ושיתוף פעולה מלא ופורה.

בתגובתה של העירייה לבית המשפט נכתב כי יש לדחות את העתירה על הסף, ולגופה. לדבריה: “מאחר שאין בסמכותה לפעול בנדון דידן, ולאשר את קיום האירוע, הרי שהעתירה נעדרת עילה ביחס אליה. לגופם של דברים טוענת העירייה, כי מזה עשרות שנים מתקיימים אירועים מעין זה שבו עוסקת העתירה במרחב הציבורי, מבלעדי מעורבותם של גופים עירוניים. לא יתכן שבןִ לילה תשנה המשטרה את מדיניותה, ותדרוש “שהעירייה תיקח על עצמה את מלוא האחריות בנוגע לאירוע הדת נשוא העתירה”. בהקשר הזה מדגישה העירייה, כי בשלב זה אין לה את הכלים לאשר אירועי דת מבחינה בטיחותית. כמו כן, למפקחים מטעם העירייה אין את הסמכות לאכוף קיומם של אירועים מהסוג הזה. לקראת סיום טוענת העירייה, כי היא “אינה מתחמקת מאחריות ומרצון עז לסייע בקיום האירוע, ואף הסכימה לקחת יועץ בטיחות פרטי נוסף אשר יבדוק את תכנית הבטיחות שנערכה ע”י המוסדות לטובת קיום האירוע. לצד זאת הבהירה העירייה כי אין לה כל יכולת לקחת אחריות מלאה על בטיחות האירוע ולקיחת אחריות כזו כאשר אין גורמי מקצוע בעירייה אינה סבירה ומידתית”.

במשטרה הגיבו לבג”צ ואמרו כי “המשטרה אינה אחראית להיבטים של תכניות בטיחות בנוגע לאירועים המוניים במרחב הציבורי או להיבטים הנדסיים, תשתיתיים או מבניים הכרוכים באירועים כאלה […] גם אישורי משטרה שניתנו בעבר לאירועים כגון האירוע בענייננו התייחסו להיבטים שבתחום אחריותה בלבד”. מכאן, שבהיבט זה מה שהיה הוא שיהיה. יחד עם זאת, מוסיפה המשטרה, כי הגם שבעבר נאותה לאשר אירועים בהיבטיה שלה, גם מבלי שהגורמים המתאימים אישרו את ההיבטים הקשורים עמהם; כעת בעקבות האסונות הקשים במירון ובגבעת זאב, היא אינה מוכנה עוד לעשות כן. עוד ציינה המשטרה, כי בעקבות אסונות מירון וגבעת זאב – שונו מהלכיהם של אירועים נוספים שהיו מתוכננים להתקיים בירושלים.

כאמור שלושת שופטי בג”צ קבעו כי דינה של העתירה להידחות על הסף. בהחלטתם נכתב: “הסוגיה נכבדה, מורכבת, לא ניתן להתעלם מן האסונות שהתרגשו עלינו לאחרונה, מחמת כשלי בטיחות. הזהירות ראויה, היד רועדת קודם שניתנת החלטה.

“בנסיבות שנוצרו, ובדוחק השעה, לא נוכל להתיישב בדבר, להידרש כדבעי לטענות הצדדים, ולהכריע בשאלות החשובות שמעלה העתירה. המשיבות, גם אם יחפצו בכך, ספק אם יצליחו להיערך לאירוע בסדר גודל שכזה, על כל היבטיו וחוקותיו, ובהתאם לאישורים הנדרשים. חיפזון במקרה הזה, עשוי להביא עמו תקלות ומכשלות”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן