1

תמלוגי הגז הטבעי זינקו במחצית הראשונה של השנה

סך התמלוגים מגז טבעי, ממחצבים ומאגרות זינק בחציון הראשון של 2021 ב-17% ביחס לאותה תקופה אשתקד ועומד על כ-561 מיליון שקל.

אסדת גז. צילום: לדעת

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפרסם היום את דו”ח הכנסות לחציון הראשון של שנת 2021 המציג הכנסות מתמלוגים ואגרות בסך 561 מיליון ₪, בדומה לתחזיות של האגף.

ההכנסות מתמלוגים ואגרות מאוצרות טבע בחציון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ- 561 מיליון ₪ שמרביתם, כ- 554 מיליון ₪, נגבו מהפקת גז טבעי ממאגרי תמר ולוויתן. ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי עלו בחציון הראשון לשנת 2021 בשיעור של כ- 17% בהשוואה לחציון הראשון בשנה קודמת. עלייה זו נובעת מהפקת שיא של גז טבעי ממאגרי תמר ולוויתן בחציון הראשון לשנת 2021 שהייתה כ- 8.9 BCM (כ- 5.5 למשק המקומי וכ- 3.4 ליצוא) לעומת כ- 6.5 BCM בשנת 2020, עלייה של כ- 37.4%.

סך התמלוגים שנגבו ממאגר לוויתן הסתכמו בכ- 356 מיליון ₪ מהפקה של כ- 5.5BCM , סכום המשקף עלייה משמעותית של כ- 59.5% לעומת ההכנסות מתמלוגי לוויתן בחציון המקביל אשתקד.

העלייה בהפקה במאגר לוויתן נבעה בעיקר מעלייה משמעותית בשיעור של כ- 128% בכמויות הייצוא למצרים וירדן לעומת החציון המקביל אשתקד. היקף היצוא היווה כ – 52% מההפקה של מאגר לוויתן ואילו היקף התמלוגים שמקורם בייצוא היווה כ- 57% מסך התמלוגים מהמאגר לאור מחיר ממוצע גבוה יותר לייצוא מאשר המחיר הממוצע בישראל.

סך התמלוגים שנגבו ממאגר תמר הסתכמו בכ- 198 מיליון ₪ מהפקה בכמות של כ- 3.4BCM , סכום המשקף ירידה של כ- 20.5% לעומת ההכנסות מתמלוגי תמר בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בהכנסות מתמלוגי תמר נבעה בעיקר מירידה משמעותית במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר ממאגר תמר בחציון הראשון לשנת 2021 לעומת החציון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 11% במחיר הממוצע המשוקלל במונחים דולריים ושל 17% במונחים שקליים. בנוסף הירידה בתמלוגים נבעה מהתחשבנות של שותפי תמר עם מספר לקוחות גדולים בישראל בגין תיקוני מחיר עבור כמויות שסופקו בשנת 2020.

מאגרי הגז הטבעי בישראל הניבו הכנסות משמעותיות למדינה, סך ההכנסות מתמלוגים ממאגרי הגז הטבעי שגבייתם מבוצעת על ידי משרד האנרגיה עלו על סך 8.3 מיליארד ₪ משנת 2004 עד 30 ביוני 2021, כאשר עיקר ההכנסות מתמלוגים התקבלו החל משנת 2013 עם הזרמת הגז ממאגר תמר בהיקף של כ-6 מיליארד ש”ח. הצפי של אגף התמלוגים הינו להמשך עלייה משמעותית בהכנסות מתמלוגים. הפוטנציאל הכולל להכנסות עתידיות מתמלוגים ממאגרי הגז הטבעי הקיימים עד לתום ההפקה הינו כ- 57 מיליארד ₪ .

חשוב לציין שההכנסות מתמלוגים הינן מרכיב אחד מהכנסות המדינה ממשאבי הטבע. הכנסות נוספות הינן מס הכנסה ומס מרווחים ממשאבי טבע (מס ששינסקי).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן