1
1

"קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר"

גדולי ישראל מרן הגר"ח קניייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א במכתב חריף: אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם.

מרן הגרח קנייבסקי שליטא עם מרן הגריג אדלשטיין שליטא

גדולי ישראל מרן הגר"ח קניייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א במכתב בו נכתב כי בימים עלינו קמים ורוצים לעקור ובלטל את כל הקדוש והיקר לישראל ויש בזה חילול השם.

את המכתב פותחים ב"ימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, וברחמי הקב"ה זכו ישראל לישועה ובזכות הנס שהיה לאבותנו בימים ההם, גם אנחנו בזמן הזה עוסקים בתורה ומקיימים את המצוות".

בהמשך נכתב: "והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחוייבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח"ו להיפך שיש בזה חילול השם, ובפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התור, וכמ"ש השל"ה הקדוש: "כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן הימים הקדושים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים, ועל ידי שכל אחד יראה להתחזק כפי יכלתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד השם בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן