1

חברת הדירוג Fitch אישרה מחדש: ישראל ברמה של A+

חברת הדירוג Fitch אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ והותירה את התחזית על 'יציבה'. החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "אישורו מחדש של דירוג האשראי הגבוה של ישראל הוא פרי הביצועים החזקים של הכלכלה הישראלית וניהולו האחראי של החוב הממשלתי".

משרד האוצר. צילום: לדעת

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch פרסמה היום הודעה על אישור דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. בהודעתה מדגישה החברה את האלמנטים החזקים בכלכלת ישראל וביניהם: התאוששות מהירה של המשק, הורדת הגירעון התקציבי, חשבונות חיצוניים איתנים ומבנה מוסדי חזק. על פי החברה, המגבלות העיקריות על דירוג האשראי הינן סיכונים גיאו-פוליטיים ונטל חוב גבוה באופן יחסי.

החברה מציינת כי ההתאוששות המהירה של כלכלת ישראל נובעת בעיקרה מהסרת מגבלות הקורונה, אשר תרמו לעלייה החדה בצריכה הפרטית. החברה צופה כי צמיחת התוצר תסתכם בכ-4.5% בשנת 2022 ו-3.8% בשנת 2023. בהודעה מציינים לחיוב את החשבונות החיצוניים של ישראל, אשר המשיכו לשגשג בתקופת הקורונה על רקע הגידול בייצוא השירותים וחוזקו של סקטור ההיי-טק. אלו הביאו ללחצי ייסוף על המטבע וגם תרמו לגידול בעתודות המט”ח לכדי סכום של 213 מיליארד דולר בסוף שנת 2021.

בהתייחסות למסגרת הפיסקאלית, נכתב כי חלה ירידה חדה בגירעון הממשלתי, משיעור של 11.4% בשנת 2020 לשיעור של 4.5% בשנת 2021, הנובעת בעיקר מגידול הכנסות המדינה בשיעור של כ-30%, בד בבד עם שימור רמת הוצאות דומה לשנת 2020. החברה מעריכה כי הגירעון הממשלתי בשנת 2022 יעמוד על כ-3.6% מהתוצר. חברת הדירוג צופה כי הכלכלה הישראלית תישאר חזקה, אולם לאור רקע של חוסר יציבות פוליטית, עלול להיווצר קושי בביצוע התאמות פיסקליות. כתוצאה מכך, החברה צופה ירידה הדרגתית מיחס חוב לתוצר של 71.7% בשנת 2020 לשיעור של 68.9% בשנת 2024.

חברת הדירוג מציינת כי הרוב הצר של הקואליציה והסיכון לאי העברת תקציב מדינה לשנים 2023-2024, עלול להוות חסם ליישום מדיניות פיסקאלית אפקטיבית. יחד עם זאת החברה מניחה כי בסופו של דבר יאושר תקציב 2023.

החברה מציינת בהודעתה את הסיכונים הביטחוניים כגורם המכביד על דירוג האשראי. יחד עם זאת, פרופיל האשראי של ישראל הפגין חוסן בפני עימותים תקופתיים.

החברה מסבירה כי שיפור בדירוג האשראי ייתכן במקרה שמגמת הפחתת יחס החוב לתוצר תימשך לאורך זמן בשילוב קביעת מדיניות פיסקאלית נבונה, כמו גם במידה ותירשם הפחתה קבועה של הסיכונים הגאו-פוליטיים. לחילופין, אם תירשם עלייה מתמשכת ביחס החוב לתוצר, או אם יתממשו סיכונים ביטחוניים עם השפעה כלכלית חמורה וארוכת טווח, תיתכן פעולת דירוג שלילית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן