צפו: תופעת היונים בכותל – מסתבר שיש לזה הסבר בגמרא

מיליוני תיירים ומבקרים מנסים להבין את תופעת יונים בכותל, הרב יונתן שטנצל מנסה לתת פתרונות לתעלומה ע"פ הגמרא.

יונים בכותל. צילום: לדעת
יונה בכותל

מיליוני תיירים ומבקרים מנסים להבין את תופעת יונים בכותל, הרב יונתן שטנצל מנסה לתת פתרונות לתעלומה ע”פ הגמרא.

“ומאי שנא יונה דמתילי כנסת ישראל ליונה דכתיב (תהלים סח, יד)כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה אף ישראל אינן ניצולין אלא במצות: (ברכות נג:)

אלישע בעל כנפים
“אלישע בעל כנפים שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שכל המניח תפילין על ראשו יקרו את מוחו והיה אלישע מניח תפילין ויצא לשוק וראהו קסדור אחד רץ מלפניו ורץ אחריו כיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו א”ל מה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה לפיכך היו קוראין אותו בעל כנפים מאי שנא כנפי יונה דא”ל ולא א”ל שאר עופות משום דדמיא כנסת ישראל ליונה שנאמר (תהלים סח, יד)כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ מה יונה זו כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן” (שבת קל.)

זהירות בעריות מיונה
” אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה” ( עירובין ק:)

למה דווקא יונה מוקרבת על גבי המזבח??
” אמר רבי אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח” (בבא קמא צג.)

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן