הרשות להגנת הפרטיות ביצעה פיקוח במשרדי שטראוס

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה הבוקר פיקוח במשרדי חברת שטראוס בעקבות ה- recall שביצעה החברה, במטרה לבחון האם אופן איסוף המידע, קבלת הסכמת הצרכנים לאיסופו ואופן אבטחתו נעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו.

חברת שטראוס. צילום: לדעת

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה הבוקר פיקוח במשרדי חברת שטראוס בעקבות ה- recall שביצעה החברה, במטרה לבחון האם אופן איסוף המידע, קבלת הסכמת הצרכנים לאיסופו ואופן אבטחתו נעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו.

ממידע שהעבירה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהתריעה על חשש לפגיעה בציבור בצרכנים ומתלונות נוספות שהגיעו לרשות להגנת הפרטיות ובדיקות עצמאיות שערכה, עלה כי במסגרת הליך ה – recall שמבצעת החברה בעקבות פרשת הסלמונלה, היא דורשת מצרכנים המעוניינים לקבל ממנה החזר בגין מוצרים האסורים לצריכה, למסור לה מידע אישי, לרבות מספר ת”ז, וזאת כתנאי לקבלת ההחזר הכספי.

הבוקר, פקדו מפקחי הרשות את משרדי החברה, כדי לבדוק את סוגי המידע אותו אוספת החברה במסגרת ה – recall, הסיבות לאיסופו, דרכי אבטחתו והשימושים שנעשים בו. במסגרת הפיקוח, נבדק האם איסוף המידע, השימוש בו ואבטחתו – נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

הרשות מדגישה כי איסוף מידע רגיש לרבות מספרי ת.ז, מהווה מאגר מידע כמשמעותו בחוק וקיימת חובה לרושמו בפנקס מאגרי המידע, ואף חלה על מאגר מסוג זה לכל הפחות רמת אבטחה בינונית בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

ממצאי הפיקוח הראשוניים וכן הנחיות מפורטות לשם הגברת עמידתה של החברה בהוראות החוק והתקנות ימסרו לה בהמשך. יצוין, כי חברת שטראוס משתפת פעולה עם הליך הפיקוח.

תשומת לב ציבור הצרכנים המבקשים לקבל החזר במסגרת ה – recall, כי על פי חוק הגנת הפרטיות, כאשר צרכן מתבקש למסור מידע אישי על אודותיו, על מבקש המידע לציין את הפרטים המפורטים להלן:

  • אם חלה על אותו צרכן חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו;
  • המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;
  • למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן