כאל תופרד מבנק דיסקונט

במטרה להגדיל את התחרות בשוק הבנקאות והאשראי: שר האוצר החליט שחברת "כאל" תופרד מבנק דיסקונט. בהתאם לחוק, נגיד בנק ישראל נתן הסכמתו

בנק דיסקונט. צילום: לדעת

במסגרת מדיניותו להגדלת התחרות בשוק הבנקאות והאשראי, החליט שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, לעשות שימוש בסמכותו ולשנות בתקנות את השיעור הקבוע בהגדרה של בנק בעל היקף פעילות רחב, ולמעשה לקבוע שכאל תופרד מדיסקונט. זאת, לאחר שהשתכנע שהוספת שחקן חדש לשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים, שוק ריכוזי המאופיין בתחרות נמוכה, תוביל להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק.

בהתאם לקבוע בחוק, העביר השר את טיוטת התקנות לנגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון, שנתן את הסכמתו לקבוע בהן כעת יעביר השר את התקנות לאישור ועדת הכספים.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, קיבל את ההחלטה לאחר בחינה מעמיקה, שכללה את המלצת ועדת היישום, שמיעת הגורמים המקצועיים במשרד, קבלת הערות הציבור בנושא ושמיעת נציגי בנק דיסקונט בשימוע בו הציגו את עמדתם באופן ישיר ובלתי אמצעי.

יוזכר שוועדת היישום – ועדה מקצועית הכוללת נציגים מבנק ישראל, רשות התחרות, רשות שוק ההון ומשרד האוצר – המליצה לשר ברוב של 7 חברים מתוך 8 להפעיל את סמכותו לפי חוק ולהוריד את הרף הקבוע בחוק להגדרת “בנק בעל היקף פעילות רחב”, באופן שיחייב את בנק דיסקונט להיפרד מאחזקותיו בחברת כאל. זאת לאור תוצאות ההפרדות שכבר בוצעו, הערכות להשפעה של ההפרדה הצפויה והעמדה שהגדלת מספר השחקנים בשוק צפויה להשפיע לטובה על התחרות בשוק הבנקאי, באופן משמעותי. הוועדה סברה ששימוש בסמכות השר יגביר את התחרות ויצמצם את הריכוזיות במערכת הבנקאית ובכלל זה בשוק האשראי הצרכני.

כמו כן, לאור ההשפעה הפוטנציאלית של ההתפתחויות האחרונות במבנה הבעלות על חברות כרטיסי האשראי המופרדות, השר הודיע שבכוונתו למנות בנושא צוות משרדי בראשות הממונה על התקציבים, בשיתוף עם היועץ המשפטי במשרד האוצר והממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הצוות יבחן את נושא השליטה של גופים מוסדיים הגדולים בחברות כרטיסי החיוב באופן רוחבי, תוך התייעצות עם המאסדרים הרלוונטיים, ויגיש את המלצותיו בעניין בשבועות הקרובים. בנוסף, בכוונת השר להתייעץ עם נגיד בנק ישראל בנושא.
במקביל, ולאחר התייעצות עם גורמי המקצוע במשרד, השר הודיע שבכוונתו לפרסם תזכיר חוק שיבטל את החובה על הבנקים לצמצם את מסגרות כרטיסי האשראי ללקוחות לאור היעדר ההתאמה בין התרומה של צעד זה לקידום התחרות לבין היקף הפגיעה האפשרית בצרכנים. בהמשך לכך, השר הודיע שבכוונתו לשנות ולהפחית את חובת צמצום המסגרות לשנת 2023 שחלה על פועלים ולאומי במסגרת החוק להגברת התחרות.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’: “הפרדת כאל מדיסקונט תוסיף שחקן חדש לשוק האשראי שיתרום להגברת התחרות על משקי הבית והעסקים. צעד זה, בשילוב צעדים נוספים שנביא בקרוב, יוביל לשוק אשראי תחרותי ויתרום לצמיחת המשק”.

מנכ”ל משרד האוצר היוצא, רם בלינקוב:  “אני שמח ששר האוצר אימץ את המלצת הוועדה המקצועית שבראשה היה לי הכבוד לעמוד במשותף עם מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, פרופ’ מישל סטרבצ’ינסקי והיו חברים בה גם רשות שוק ההון ורשות התחרות. זהו סיום הולם לכהונתי שהיתה רצופה ברפורמות שהובלתי בתחום הפיננסי, שיתרמו רבות להגברת התחרות במשק הישראלי”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן