כינוס היסטורי בבני ברק נוכח גזירת הגיוס

גדולי האדמורי"ם ומניגי קהילות החסידים התכנסו בבני ברק והכריעו: "מוטל החובה שלא לזוז כל שהיא מפסק דין זה שנפסק ע"י רבן של ישראל מרן הגה"צ בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל בדור האחרון, לא לוותר אפי' על נפש אחת מישראל עבור הצלת רבים אחרים" • צילום שמואל דריי.

כינוס היסטורי בבני ברק נוכח גזירת הגיוס (31)

כינוס היסטורי ומרשים של גדולי התורה והחסידות מכל רחבי הארץ, מנהיגי קהילות וראשי הישיבות, התקיים השבוע בבני ברק במהלכה דנו בנושא גיוס בני הישיבות וגיוס הבנות.

בין המשתתפים, האדמו”רים; מטשערנאביל, רחמסטריווקא, נדבורנה, ויז’ניץ בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין, סלאנים, ביאלא ב”ב, בוהוש, סאסוב, אנטניא, שאץ,

מנהיג קהילת ברסלב הגה”צ הגרי”מ שכטר, גאב”ד זכרון מאיר הגר”ח וואזנר,

ראש ישיבת חיי משה הגר”נ נוסבוים, ראש ישיבת טשעבין הגרי”מ שניאורסון, המקובל הגרי”מ מורגנשטרן, המקובל רבי גמליאל רבינוביץ, ר”י חכמי לובלין הגרי”ב וואזנר, הגרא”ל כהן רב קהילת חב”ד בביתר, הגר”ג אקסלורד אב”ד חיפה ומרבני חב”ד, הגרימ אלטמן גאב”ד חוג חתם סופר, הגר”א שפירא גאב”ד פרדס כץ, הגר”מ גרינפלד דומ”צ טשרנובל ועוד.


ניהל והנחה את האסיפה הגרי”ב וואזנר ראש ישיבת חכמי לובלין, שתיאר את המצב הנורא של אישור חוק הגיוס, והזכיר את הוראתו של זקנו מרן בעל שבט הלוי זצ”ל עוד לפני החוק הקודם, שאין להתפשר על שום בחור, בכל מצב שהוא, ויש להילחם מלחמת עולם, ולא לדבר על שום מילה של יעדים ומכסות.

לאחמכ דיבר הרב יואל רוזן, מייסד ישיבת תומכי תמימים בראשון לציון,

שהציג לפני האדמורי”ם הוכחות מוכחות של בחורים מישיבות, שנכנסו לצבא גם למסגרות שנקרא חרדי, ותוך זמן קצר ל”ע כבר הגיעו לדיוטא אחרונה, כשהוא מזכיר שמות וישיבות שהוא עצמו ליווה אותם, גם שיתף בידיעה ומחקר שבחורים שנושרים רובם הגדול חוזרים למוטב, אז איך שייך בכלל לחשוב לוותר על נפשות כאלה.

כ”ק האדמור מסאסוב, שיתף את האדמורי”ם בסיפורים אישיים שהוא מכיר מקרוב, וגם מהסביבה שלו בגני תקווה, וסיפר ששני חכי”ם חרדים אמרו לו אישית, שהמהלך זה רק לסחוב את הענין ולא להגיע לסיום העניין כלל, כל מי שדיברתי איתו מזדעזע, וברור שאני לא שייך לפלג כזה או אחר, ואף פעם לא השתתפי בשום הפגנה וכדומה, גם כשניסתי להיכנס אצל חלק מבתי גדולי ישראל אז לא נתנו לי להיכנס לדבר על הענין, גם שיתף ממה שסיפר לו קצין בכיר בצבא שאמר לו אנחנו צריכים לגייס בחור אחד בהסכמה ובהסדר, ואז את כל השאר אנחנו נדאג להביא אותם אלינו, ויש לנו כל הזמן והאמצעים לזה.

כ”ק האדמור מסלאנים שזה פעם ראשונה שנושא דברים שלא במסגרת אירועי החסידות, שדיבר חריף מאד, ואמר שבכל מקרה הבג”צ יהיה נגדנו, והדרך היחידה זה להבהיר ולהכריז שלא יגיסו שום בחור ישיבה, ולא משנה כמה שעות הוא לומד בישיבה, גם הענין שגדולי ישראל בעבר עשו את ההסדר של תורתו אומנתו, לא שייך כעת כשהם רוצים חילוק ולהחליט מי נקרא תורתו אומנתו ומי לא, וברור שאין לשום בחור בכל מצב שהוא שיגיע לצבא, כאן במסגרת החוק הם רוצים שאנחנו ניתן להם את הבחורים בידים.

כ”ק מרן האדמו”ר מרחמסריווקא בירך את כל המשתתפים בשם כל האדמורי”ם ומנהיגי העדות, וכן חיזק את ידי מנהלי המערכה, שעושים מלאכתם לשם שמים בלי שום פרסום, ואין להם שום אינטרס נוסף.

הגרי”ב וואזנר הקריא את החלטות האסיפה כדלהן:

א. הננו בזה להביע חרדת לבבנו ועומק צערינו ע”ד הגזירה הנוראה של גיוס בנים ובנות השוררת על שלומי אמוני ישראל פה בארה”ק, אשר מטרתה לעקור כל זיק של יהדות מליבות בני ישראל, וכל באיהן לא ישובו ח”ו ולא ישיגו ארחות חיים.

ב. עינינו תרד מים על שבר בת עמנו, בהגיע השמועות המבהילות מידי יום ביומו על בחורים ואברכים ולעיתים אף בנות ישראל הכשרות, ובמיוחד מאחינו היקרים בני עדות המזרח הכלואים בכלא הצבאי תחת מסגר ובריח עקב סירובם להתגייס לצבא, וכמה יגדל הכאב על אבדון נפשות יקרות רבות מישראל המבכים מר גורלם על שלא עמדו בניסיון הקשה שהיתה לפניהם והתגייסו נגד רצונם לצבא רח”ל, חלקם מפאת איומי מעצרים וחלקם ע”י פיתויים בדרכים שונים ה”י.

ג. וביותר תאחזנו פלצות, כאשר כידוע עדיין לא שבעה נפשם של ראשי השלטון, והם מתכננים תכניות שונות ומשונות, איך לצוד ברשת הצבא עוד ועוד מצעירי הציבור החרדי ולהעלות עוד יותר את מספר המתגייסים מידי שנה בשנה, היל”ת.

ד. עלינו לשנן שבעת שהתנוצצה תחילת גזירת הגיוס לפני קרוב לשני עשורים והשלטון התחיל לאיים לגייס את כלל הציבור החרדי אם לא יוותרו על החלשים, פסק רבן של ישראל מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק”ל, ואף צוה למסור פסק ההלכה בשמו במעמד רבבות אלפי ישראל ביום כ”ו תמוז תשס”א לפ”ק ותמצית דבריו הק’ היו: שאף שיש האומרים שכל כוונתם הוא על אלו שנפלטו מישיבות, עלינו להכריז כי טענה טיפשית זו הרי זה מעשה עמלק ממש שלא היה בכוחו לשלוט אלא על אלו שהענן פולטם, וע”ז ציוותה לנו התורה”ק זכור וכו’ תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח, ועלינו לעמוד על המשמר גם על הנחשלים, עכתודה”ק בקצרה. ועלינו מוטל החובה שלא לזוז כל שהיא מפסק דין זה שנפסק ע”י רבן של ישראל זצוק”ל בדור האחרון, ולא לוותר אפי’ על נפש אחת מישראל עבור הצלת רבים אחרים.

ה. ומכאן תצא הקריאה לחזק את כל הארגונים כל אחד בשמו הטוב יבורך, הפועלים במסירות נפש ממש למען הצלת שארית הפליטה בארה”ק מגזירת הגיוס, ולמען אחינו היקרים הנימוקים בכלא למען כבוד שמו ית’ ותורתו הק’ עקב סירובם להתגייס לצבא, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ו. ואנו קוראים בזה לכל איש ואשה מישראל, עורו נא, התעוררו נא, דעו את אשר לפניכם ועשו ככל שביכולתכם להעביר רוע הגזירה המאיימת על עתיד הדורות בארה”ק.

ז. ונשא לבבנו אל קל שבשמים הבט נא וראה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ המוכן למסור נפשו למען אמונת אומן, ושומר ישראל הוא ישמור את שארית ישראל האומרים שמע ישראל, ובימי הרחמים והרצון האלו יעלה זכרוננו לפניו ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן