הקהילות מתגייסות למען אבוטבול: לעלוב, ויזניץ-בית שמש, סלאנים, מתמידים

לקראת פתיחת הקלפיות, קהילות מרכזיות שילבו ידיים והתגייסו למען בחירתו של ראש העיר משה אבוטבול לקדנציה שלישית בראשות בית שמש. קהילות אלו מצטרפות לרוב מנין ורוב בניין של היהדות החרדית הנאמנה הפועלת בבית שמש מתוך אחדות מלאה כאיש אחד בלב אחד. מודל האחדות.

הישורת האחרונה

ביום ראשון הגיע ראש העיר משה אבוטבול מלווה בחבר מועצת העיר הרב שמעון גולדברג, להתברך ולקבל תמיכה מכ”ק מרן אדמו”ר מלעלוב שליט”א, לאחר תפילת ערבית בבית מדרשו. הרבי קיבל את פניו של ראש העיר בחום ובהערכה, והודה לו על הסיוע הרב שהגיש במהלך הקדנציה החולפת לכלל הקהילות בעיר, ואלפי התושבים.

ראש העיר פרש בפני האדמו”ר את תמונת המצב, אודות הקרירות המנשבת בתוך המחנה החרדי, ועל ההרגשה כללית של מערכת בחירות מנומנמת, מה שעלול למנוע מאנשים רבים לצאת ולהצביע למרות תמיכתם בראש העיר המכהן ובמפלגות החרדיות במועצת העיר.

עוד ציין הרב אבוטבול, כי למרבה הצער ולגודל החרפה, קיימים תושבים חרדיים בבית שמש המדווחים על כך שבכוונתם לתמוך במועמדים אחרים לראשות העיר, למרות קריאת של כל גדולי ישראל, מכל העדות והחוגים, להצביע עבור הרב משה אבוטבול.

כ”ק מרן אדמו”ר מלעלוב שליט”א האזין בקשב רב לדבריו של ראש העיר, ולאחר מכן חיזק את ידיו ובירך אותו בחום: “רבים מתושבי בית שמש נהנו מעזרתך”, אמר לראש העיר, “ובעזרת ה’ בטוחני שכל מי שיש לו הכרת הטוב, בוודאי ישמח להביא אותה לידי ביטוי, על אחת כמה וכמה שכל גדולי ישראל תומכים בך ומעריכים את הפעולות הרבות שעשית לטובת הכלל והפרט. ובזכות השלום נזכה שיתקדש שם שמים, ויוכח לעין כל שהציבור החרדי נשמע לדעת רבותיו, ואינו פונה חלילה מהדרך הסלולה לנו מדורי דורות, ובסייעתא דשמיא יהיה קידוש ה’ ויתרבה כבוד שמים”.

בתוך כך, במהלך כינוס סיום במסגרת ארגון “מאמר מרדכי” הלומדים לע”נ הטהורה של כ”ק מרן אדמו”ר זצוק”ל, בהיכל ביהמ”ד הגדול “היכל נחום” וויזשניץ בית שמש, הביע כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א את דעת קדשו של אביו כ”ק מרן אדמו”ר זצוק”ל שהבחירות לעירייה אין להם שייכות לבחירות לממשלה, ועל כל אחד מוטל להצביע ולהשתתף בבחירות לעירייה.

כ”ק האדמו”ר שליט”א הוסיף שאביו כ”ק מרן אדמו”ר זצוק”ל, התעניין כמה וכמה פעמים לפני הבחירות לעירייה וביקש שאנ”ש יצביעו וישתתפו בבחירות הללו.

בנוסף בהוראת כ”ק מרן האדמו”ר שליט”א מתפרסמת ע”י הנהלת מוסדות ויזניץ בית שמש קריאה לציבור להצביע עבור הרב משה אבוטבול לראשות עיריית בית שמש, ולרשימת אגודת ישראל שסימנה ג’.

ההתלהבות ממשיכה בקהילות נוספות ומרכזיות בעיר. בקהילת חסידי סלאנים בבית שמש ישנה התלכדות של אברכי הקהילה לסייע למען הצלחת רשימת ‘יהדות התורה – ג’ ולמען בחירתו של ראש העיר הרב משה אבוטבול, זאת לאור דבריו של כ”ק מרן האדמו”ר מסלאנים שליט”א שהועברו לראשי הקהילה בבית שמש בראשית השבוע, לקראת המערכה הגורלית על בית שמש התורנית.

אברכי חסידי סלאנים יפעלו יחדיו במטה החסידי בקריה החרדית, ויתגייסו בכדי להגביר חיילים למען הצלחת היהדות החרדית בבית שמש.

התמיכה לא עוצרת. במהלך ניחום אבלים שערך היום ראש עיריית בית שמש הרב משה אבוטבול במעונו של הגה”צ רבי לייבל מינצברג זצ”ל רב ‘קהל עדת ירושלים’ (ישיבת המתמידים) קיבל חיזוק רב מבנו של הרב זצ”ל וממשיך דרכו הגה”צ רבי ברוך מרדכי מינצברג שליט”א.

קהל עדת ירושלים הינה מהקהילות הראשונות שהוקמו בבית שמש, מיד עם ראשית ההתיישבות החרדית בעיר לפני כחצי יובל שנים. הקהילה החשובה נטעה יתד בעיר בהכוונתו ובהדרכתו של הרב זצ”ל, ועם השנים גדלה ופרחה, הוקמו בתי מדרשות לבני הקהילה בכל השכונות החדשות, וכן מוסדות תורה וחינוך.

קשר איתן יש לראש העיר הרב משה אבוטבול עם קהילת ‘קהל עדת ירושלים’, הוא משמש כתובת נאמנה עבור מוסדות הקהילה, במהלך ניחום האבלים בירך הגה”צ שליט”א את ראש העיר והודה לו על כל מה שפעל בכל השנים למען הקהילה בלב ונפש חפיצה, ואף עמד על מקום החיבה שהיה לראש העיר אצל אביו הגר”ל מינצברג זצ”ל, שחש כלפיו הערכה רבה.

הגה”צ שליט”א הוסיף כי אביו זצ”ל ראה כי התנהלותו של הרב משה אבוטבול בשני הקדנציות הוא קידוש ה’ רב וזכה לעשות פעולות רבות למען קהל עדת ירושלים ולכל קהילות הקודש בעיר בית שמש.

התגייסותם של קהילות חשובות אלו למען המערכה, היא חיזוק גדול של הכוח החרדי לקראת הניצחון המיוחל שיביא לקידוש שם שמים ברבים.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן