גם בלי מו”מ: פרוש מעניק את הוועדות החשובות לדגל התורה וש”ס

"אני מצפה לכך שכל הסיעות בבית יצטרפו לקואליציה מקיר לקיר. אך עד שנצליח לסכם את המו"מ, יש לנו משימה לניהול העיר ובעיקר, לעזור לתושבים" - הסביר פרוש את הצעד החריג בו נקט למען תושבי עירו

גדול השלום

המשא ומתן בין ראש העיר ישראל פרוש לבין סיעות דגל התורה וש”ס, שחתמו על הסכם ולפיהם לא יצטרפו לקואליציה לחוד, עדיין לא מתקדם אך פרוש, בצעד נדיר ויוצא דופן בוחר למען תושבי עירו ומעניק להם את ראשות הוועדות החשובות בעיר.

במכתב הזימון לישיבת העירייה, כותב ראש העיר בראשית דבריו כי “בראשית דבריי אדגיש כי אני מצפה לכך שכל הסיעות בבית יצטרפו לקואליציה מקיר לקיר. אך עד שנצליח לסכם את המו”מ, יש לנו משימה לניהול העיר ובעיקר, לעזור לתושבים”.

לכן, מבקש ראש העיר מהחברים לאשר את מינוי חברי וראשי שלושת הוועדות ההכרחיות עבור הציבור. שתיים מהוועדות נחשבות חשובות יותר, מכרזים וכספים, שהכרחיות עבור פתיחת שנת הלימודים ובינוי כיתות, שמאים לבינוי וכן עבור אישור תקציב 2019.

הוועדה השלישית שנחשבת פחות חשובה, אך מאוד רלוונטית לתושבים, היא ועדת הנחות הנחוצה עבור תושבים במצוקה שמחכים לאישור הנחות, וחייבים לקבל את אישורים אלה לפני תום שנת הכספים הנוכחית.

הצעתו של ראש העיר היא על פי מפתח חלוקה לפי מספר החברים בעירייה. בוועדות מכרזים וכספים יכהנו תשעה חברים, כאשר בכל אחת מהן יכהנו שני חברים מש”ס, שני חברים מאגודת ישראל, שני חברים מדגל התורה, חבר אחד מסיעת הבית שלנו באלעד, חבר אחד מסיעת איחוד הקהילות באלעד וחבר אחד מסיעת יחד שבטי ישראל. בוועדת הנחות יכהנו שלושה חברים, חבר אחד מכל סיעה לה יותר משלושה חברים.

פרוש מפתיע: “לגבי מינוי יושבי ראש לוועדות, למען השלום והאחדות, נציע כי סיעות ש”ס ודגל התורה יהיו הראשונות שיבחרו כל אחת מהן יושב ראש לאחת הוועדות. נציג סיעת אגודת ישראל יקבל את ראשות הוועדה השלישית”.

את מכתבו מסיים ראש העיר: “בעמדנו בפתחה של קדנציה, נתפלל לקב”ה שנזכה לסייעתא דשמיא ולהצליח במשימה החשובה מכל: לשרת באמונה את כלל התושבים, תוך מילוי השליחות אליה נשלחנו על ידי גדולי ישראל. והאמת והשלום אהבו”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן