1

רבה של בני ברק בסדרת תקנות בעקבות מקרים של “היפך הטהרה והקדושה”

הגרמי"ל לנדא הורה על שורת תקנות לבעלי המקוואות בעיר התורה והחסידות, עקב מספר מכשולות שאירעו לאחרונה בעיר. בין היתר, המקוואות יהיו פתוחים רק בשעות הבוקר, ובכל מקווה יהיה מפקח

ימי השובבי"ם

“לאחר כמה וכמה מקרים שעניינם היפוך הטהרה והקדושה שאירעו במקוואות בעירנו בני ברק, הצלחנו בעז”ה לסדר במקוואות העירוניות השגחה קבועה בשעות הפתיחה שלך המקוואות”, כך פותח המרא דאתרא, הגה”ח רבי משה יהודה לייב לנדא את מכתבו לבעלי המקוואות הפרטיים.

בלי לפרט יתר על המידה, מרמז רבה של בני ברק על המכשולות החמורים וכותב לבעלי המקוואות כי בהמשך לאסיפה שקיימו אצלו, עליהם להקפיד על התקנות הבאות:

א. לא ניתן לפתוח את המקוואות באופן חופשי למשך כל היום, גם תמורת תשלום.

ב. שעות פתיחת המקוואות יהיו מוגבלים לשעות הבוקר בלבד.

ג. במשך זמן שבו המקווה פתוח לציבור, יהיה מפקח ממונה על שמירת הטהרה והקדושה.

ד. בעלי מקוואות המעוניינים לפתוח את המקווה בשעות נוספות, עליהם לתאם עם הוועדה זמני הפתיחה ולהבטיח עמידה בתנאי הפיקוח וההשגחה שנקבעו.

ה. בכל מקווה יהיה שילוט המאשר כי המקווה עומד תחת פיקוח הוועדה, וכן יהיה בו שם המפקח על המקווה ומספר הטלפון שלו לדיווח על תקלות ח”ו.

את מכתבו מסיים רב העיר, “ובזכות שמירת גדרי הטהרה והקדושה נזכה לקיום הייעוד “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ” בביאת גואל צדק במהרה בימינו”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן