שלב נוסף ביישום הרפורמה: מאסטר קארד תחזיק ב-10%

נגיד בנק ישראל העניק לחברת מאסטרקארד העולמית היתר להחזיק 10% ממניות חברת שב"א- מתג כרטיסי אשראי (חיוב) בישראל, לאחר שזו חתמה על הסכם מותנה לרכישת המניות מבנק הפועלים.

מאסטר קארד, צילום: לדעת
פותחים שוק

נגיד בנק ישראל העניק לחברת מאסטרקארד העולמית היתר להחזיק 10% ממניות חברת שב”א- מתג כרטיסי אשראי (חיוב) בישראל, לאחר שזו חתמה על הסכם מותנה לרכישת המניות מבנק הפועלים. היתר זה מצטרף להיתר שניתן לרכישה של 10% ממניות שב”א על-ידי ויזה העולמית מבנק לאומי, שבוצעה בסוף 2018.

בנוסף, בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק דיסקונט נערכים להצעת מכר בדרך של הנפקה ציבורית, שתוביל לצמצום נוסף של החזקות הבנקים בבעלות על החברה. בנק ישראל מלווה את השינוי בבעלות כדי להבטיח שהוא יבוצע באופן שישמור על יציבות המערכת ויתמוך בקידום התחרות. בין היתר, דרש בנק ישראל שמינוי דירקטורים פנימיים לחברה יבוצע על-ידי האסיפה הכללית לאחר תהליך ההנפקה הצפוי, כדי לאפשר לבעלים החדשים להשפיע על הרכב הדירקטוריון.

בהתאם לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, 2017, על הבנקים לצמצם את החזקתם בחברת שב”א, כך שזו לא תעלה על 10% לבנק בודד. לאחר שכבר נמכרו כאמור 20% ממניות החברה על-ידי הבנקים לויזה ומאסטרקארד, ההנפקה הצפויה תוביל לירידה נוספת הנדרשת באחזקת הבנקים, כך שבסוף התהליך (ולא יאוחר מינואר 2021) כל בנק לא יחזיק יותר מ-10% בחברה, ויתר ההחזקות יהיו בידי גורמים חוץ בנקאיים. עוד קבע החוק כי החברה תוכל לספק שירותים גם לגופים שאינם בנקים, כדוגמת שחקנים חדשים בתחום ההנפקה או הסליקה של כרטיס חיוב, וכן שחקנים חדשים בעולמות התשלומים.   

המפקחת על הבנקים, ד”ר בר: “שוק התשלומים עובר וצפוי לעבור שינויים גדולים בשנים הקרובות. הכניסה של שתי חברות בינ”ל מתמחות בעולם התשלומים לבעלות על שב”א – מתג כרטיסי האשראי של מדינת ישראל, מהווה הבעת אמון בינלאומית משמעותית בשוק התשלומים של ישראל ותאפשר הבאה של ידע והטמעת חדשנות בשוק. בשנים הקרובות, בעקבות הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, השינוי בבעלות על שב”א וההתקדמות ההטמעה של התקן המתקדם בתחום התשלומים (EMV), משקי הבית והעסקים צפויים להנות משוק תשלומים חדשני יותר, מתקדם יותר, תחרותי יותר ומגוון יותר”. 

 

מבנה הבעלות על חברת שב”א לאחר כניסת ויזה ומאסטרקארד ולפני ההנפקה לציבור

* בעקבות החוק להגברת התחרות הבנקים נדרשים לצמצם את אחזקותיהם לתקרה של 10%

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן