בנק ישראל הודיע על הקמת בנק נוסף בישראל

נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים הודיעו ליזמים, מר מריוס נכט ופרופ' אמנון שעשוע, על נכונות הנגיד להעניק להם רישיון בנק והיתר לשליטה בבנק, זאת לאחר שהפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה של המיזם להקמת הבנק הדיגיטלי.

שטרות כסף. אילוסטרציה. צילום: לדעת
בנק חדש

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון, והמפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר, הודיעו ליזמים מר מריוס נכט ופרופ’ אמנון שעשוע, כי הפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה והנגיד ערוך לתת רישיון לבנק והיתר לשליטה בו. התהליך בוצע תוך התייעצות עם ועדת הרישיונות.

ההודעה נמסרה לאחר תהליך מקיף שביצע צוות הפיקוח על הבנקים בשנה האחרונה לבדיקה ואתגור של התוכנית העסקית שהוגשה לפיקוח. התהליך כלל בדיקת fit & proper המתייחסת ליושר, ליושרה ולחוסן הפיננסי של שני היזמים, וליווי של היזמים בהיערכות הרגולטורית הנדרשת.

על פי התכנית העסקית שאותה הציגו היזמים לפיקוח על הבנקים, בכוונתם להקים בנק דיגיטלי, ללא סניפים, ולהתמקד במתן שירותי בנקאות למשקי בית, ובכלל זה העמדת אשראי, קבלת פיקדונות, ניהול חשבונות עו”ש, ומתן שירותי קניה ומכירה של ניירות ערך.

הקמת בנק חדש מתאפשרת על רקע מהלך רחב של הסרת חסמים על ידי הפיקוח על הבנקים לצד יוזמות משותפות שהובילו בנק ישראל ומשרד האוצר, בהתאם להמלצות הוועדה המשותפת שהוקמה לצורך הגברת התחרות בשירותים הבנקאים והפיננסיים, אשר זכו לתמיכת הממשלה והכנסת. המהלך כלל שינוי של תהליך למתן רישיון בנק באופן שיצור מנגנון להבטחת ודאות רגולטורית ליזמים עוד טרם השלמת ההיערכות התפעולית המלאה; ליווי צמוד של היזמים על-ידי צוות ייעודי שהוקם על-ידי המפקחת על הבנקים לתמיכה בהקמת בנקים חדשים; הורדת דרישות ההון ההתחלתי הנדרש להקמת בנק ויחסי ההון (לפי גישה מותאמת סיכון); עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים כך שיתאפשר להעניק את כל השירותים הבנקאיים באופן דיגיטלי; החלטת המדינה לתת מענק ממשלתי לגוף שיקים מרכז שירותי מחשוב, שיהווה תשתית מיכונית לבנקים חדשים וקיימים ולאגודות פיקדון ואשראי; והקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי, שנותנת מענה למגבלת האינפורמציה ומאפשרת מתן אשראי בתנאים תחרותיים על ידי בנקים ושחקנים חדשים.

קבלת היתר השליטה ורישיון הבנק יאפשרו ליזמים להתקדם ולהשלים את ההיערכות המיכונית, התפעולית והרגולטורית הנדרשת להתחלת הפעילות של הבנק, ובכלל זה לחתום על הסכם עם ספק המערכת הטכנולוגית שזכה במכרז של המדינה, TCS מקבוצת TATA, להשלים את הגיוס של צוות ההנהלה והדירקטוריון ועוד.

הבנק החדש יפוקח על-ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל להבטחת יציבותו ולשם שמירה על כספי המפקידים בו, בדומה לפיקוח על יתר הבנקים בישראל. לבנק החדש, כמו לכל בנק אחר בישראל, תהיה גישה לכל כלי הנזילות של בנק ישראל (הלוואות מוניטריות ופיקדונות מוניטריים). בנוסף, הבנק החדש יוכל לנהל חשבון בבנק ישראל ולהתחבר למערכות התשלומים השונות, ובכך יהא באפשרותו להעמיד את כל השירותים הקמעונאיים שבנקים מעניקים ללקוחותיהם. לקוחות הבנק החדש יוכלו לבצע פעולות תשלום שונות, לרבות ביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב, העברות תשלומים, העברות בזמן אמת (זה”ב), משיכת כספים בכספומטים וכדומה.

 נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון: “הטכנולוגיה המשתנה מאפשרת הקמה של בנקים במודלים חדשים. המודל של בנקים דיגיטליים החל לפעול בשנים האחרונות במדינות שונות, וכעת ייושם גם בישראל. אני מייחס חשיבות רבה לכך שיכנסו בנקים חדשים למערכת, דבר שמתאפשר הודות לצעדים המשמעותיים להסרת חסמי כניסה שביצעו בנק ישראל ומשרד האוצר. הבנקים חשובים לכלכלת ישראל ובהתאם לזאת בנק ישראל ימשיך לתמוך ביציבות המערכת הבנקאית. אני מאחל ליזמים הצלחה בהקמת הבנק החדש, שאני מקווה שיוביל להגברת התחרות וקידום החדשנות בבנקאות בישראל”.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר: “בנק חדש יוצא לדרך, לאחר שבמשך כ- 40 שנים לא הוקם בנק בישראל. העובדה ששני יזמים מובילים, מר מריוס נכט ממייסדי צ’ק פוינט, ופרופ’ אמנון שעשוע, ממייסדי מובילאי, שהובילו חדשנות ופרצו דרך בתעשיות גדולות, בחרו להשקיע מהונם ומרצם להקים בנק חדש היא בשורה שמסמלת שינוי. הפיקוח על הבנקים ליווה באופן צמוד את היזמים וצוות הקמת הבנק בשנה האחרונה וימשיך ללוות אותם. כל זאת לצד ליווי יזמים נוספים שמעוניינים להקים בנק.

מתן רישיון לבנק חדש הוא צעד אחד במגוון הצעדים שביצענו יחד עם משרד האוצר בשנים האחרונות להגברת התחרות בבנקאות, כגון הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ותמיכה בהפיכתן לגופים תחרותיים ועצמאיים; הקמת מערכת נתוני אשראי שמאפשרת לגופים חוץ בנקאיים להתחרות במתן אשראי; הגברת היעילות של המערכת הבנקאית; ופרויקטים שנמצאים בתהליך ובראשם פרויקט שיאפשר ללקוחות לעבור מבנק לבנק בקליק”.

מקבוצת נכט שעשוע נמסר: “אנו גאים להיות הקבוצה הראשונה מזה כ- 40 שנה שמקבלת מהמדינה רישיון להקמת בנק חדש בישראל- וכמובן מברכים את בנק ישראל ומשרד האוצר על החזון והאומץ להוביל מהלך לעידוד החדשנות והתחרות בתחום הבנקאות. ראוי לציין שאנו נמצאים בשלבי הקמה ראשונים ולפנינו עוד דרך ארוכה”.​

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן