השופט הכריע: תפילת שחרית באלעד בשעה 7:45

שופט בית המשפט המחוזי נאלץ להתערב בזמני התפילות בבית הכנסת באלעד. לבסוף הוא הכריע: התפילה בשבת בבוקר בשעה 7:45. על הדיון המוזר שהגיע לפתחו של בית המשפט בכתבה הבאה.

זמן שחרית

לא תאמינו אבל גם זה קורה. בית המשפט התבקש להתערב בנוגע לזמן תחילת התפילה בבית הכנסת, וההכרעה שהתקבלה: התפילה בשבת תחל בשעה 7:45 בבוקר.

את פסק הדין המדובר קיבל בית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שעה ששבעה עותרים עתרו לבית המשפט נגד עיריית אלעד, ונגד ישיבת ‘עטרת שלמה’ לפני כשנה.

בעתירה שהוגשה בעתירה מנהלית נטען כי הם דורשים לבטל את הקצאת המקרקעים שאושרה במועצת העיר בשנת תשע”ח. בפתח העתירה נכתב כי הישיבה הפרת את חובת השליחות של מתפללי בית הכנסת שאותם כביכול התעדה לייצג מול מועצת העיר. עוד עלה בטענתם כי מתפללי בית הכנסת קיבלו את המגרש כבר לפני כ-18 שנים כאשר מועצת העיר דנה בהתאמה מגזרית עבור תושבי הרחובות הסמוכים. לאורכם של 155 עמודים גוללו העותרים את טענתם.

בעתירה נטען כי לא מדובר במחלוקת פנימית בין קבוצות, אלא במתפללים הקבועים של בית הכנסת שעותרים לבית המשפט אל מול הישיבה שלטענתם הפכה לדורסנית וכוחנית ושפעלה לסילוק המתפללים.

במהלך הדיונים לאורך השנה הגיעו לנקודה הבעייתית מצד המתפללים שטענו כי הקהילה משתמשת במבנה בעיקר בשבתות, כאשר בימות החול ניתן להצטרף לתפילות של הישיבה. ההצעה שעלתה על ידי בא כוח המתפללים כי בשבתות יוכלו להתפלל כסדרם בשעה שמונה בבוקר, וכי יהיה להם את המקומות שלהם ולא בחלק האחורי של הכנסת.

בעקבות אותה הצעה נתן השופט זמן לנסות ולהגיע להסכמות, דבר שקרה בהמשך ושבסופו הגיעו הצדדים לבית המשפט כאשר הם מסכימים על כך ש-70 מקומות יוקצו למתפללים, 100 יוקמו לישיבת ‘עטרת שלמה’ ויתרת המקומות לפי הצרכים המשתנים.

עוד הוחלט כי בימי בין הזמנים ובימי חגים, המתפללים יהיו רשאים להתפלל במקום בסדרי תפילה שהם יחליטו, אולם לגבי שעות תפילה בליל שבת הוחלט כי תפילת מנחה תיהיה – מנחה גדולה בשעה 12:30, ותפילת מנחה של המתפללים של בית הכנסת 20 דקות לפני השקיעה. עוד הוחלט כי קבלת שבת ותפילת ערבית תתקיים על ידי המתפללים ובחורי הישיבה ייערכו ביחד וכי מנחה של שבת תתקיים 40 דקות לפני השקיעה, וערבית של מוצ”ש בשני מניינים: המתפללים 5 דקות אחרי צאת השבת, והישיבה מיד בתום התפילה של המתפללים.

התפילה היחידה שלגביה לא הצליחו הצדדים להגיע לפשרה הייתה לגבי שבת, המתפללים טענו כי זמני התפילה היו בשעה 8:30 בבוקר וברכו היה בשעה 9:00, ובמידה והזמן לקריאת שמע לפי שיטת האדמו”ר הזקן, המתפללים בחרו לפי שיטת הגר”א אז זמן התפילה היה שלושת רבעי שעה לפני סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר”א. המתפללים שביקשו שהזמן יישמר אמרו כי יסכימו להתגמש לצרכי פשרה לשעה שמונה בבוקר.

מנגד אנשי הישיבה טענו כי התפילה מתחילה בשעה 8:15, וכי בכל הישיבות תחילת התפילה בשעה 7:15 וזה כך בכל עולם הישיבות. טענתם הייתה כי זהו עניין מהותי בכדי להספיק זמן קריאת שמע. “הסכמנו ללכת הרבה לקראת דרישת המתפללים, אך בנושא שהוא חלק מהאופי של הישיבה, אנו רוצים זמן לקריאת שמע”, אמר הרב משה פרידמן בשם הישיבה.

לבסוף קבע השופט צבי דותן כי הוא קובע שזמן תחילת התפילה בשבת בבוקר יהיה בשעה 7:45.

כן הוחלט כי כל מתפלל ישילם 50 שח לחודש, וסכום של 25 שקלים לכל מתפלל נוסף ובלבד שלא ישלם מעל ל-100 שח לחודש עבור כל בית אב.

עוד הוחלט שעליות לתורה תחולק בשווה בין המתפללים לבין בחורי הישיבה. כך גם הוחלט שזהות שלוחי הציבור יחולק בשווה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן