החוק הנורווגי אושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה

החוק הנורווגי אושר הלילה בקריאה ראשונה ברוב של 61 ח"כים, וכעת ידונו בו בוועדת חוקה ובסופו יעלה להצבעה בקריאה שניה ושלישית. החוק יסלול את חזרתו של פינדרוס לכנסת.

מליאת הכנסת. צילום : דוברות הכנסת - עדינה ולמן
הבאים בתור

מליאת הכנסת אישרה ברוב של 61 אל מול 30 מתנגדים את החוק הנורווגי, אולם עד לאישורו הסופי נדרשות שתי הצבעות נוספות.

החוק שעבר בקריאה ראשונה, בא לאחר דיון אמוציונאלי, בו תקפו חברי האופוזיציה את הממשלה על בזבזנות כספי הציבור, כשמנגד בקואליציה הסבירו כי המטרה היא לאפשר את העבודה התקינה של הכנסת.

ח”כ רם שפע מכחול לבן ומי שיושב בראשות וועדת הכנסת אמר בתחילת הדיון: “החוק המוצע יחזק את כנסת ישראל. תכלית החוק היא להצליח לעזור לחברי הכנסת למלא את תפקידם בוועדות כמו שצריך”.

ח”כ תמר זנדברג ממרצ אמרה: “הכנסת הזו עסוקה רק בעצמה. רק בעוד משרדים, ג’ובים, שרים וסגני שרים שלכנסת כבר לא נשאר כלום. כחול לבן צריכים את הנורווגי כמו אוויר לנשימה פשוט כי אחרת אין להם מי שיעבוד פה אז הם מכרו את הכנסת לליכוד. זה הדיל האמיתי – סיפוח תמורת חוק נורווגי. אתם מעבירים היום חוק נורווגי בשביל להתעורר עם חוק דרום אפריקאי, עם אפרטהייד”.

ח”כ מיקי לוי מיש עתיד תקף ואמר: “עשיתם חוק מישמש כי חסרות לכם חברי לשעבר מכחול לבן ידיים עובדות. חברות כנסת שיכנסו לא מכירות את הכנסת והן יהיו יושבות ראש ועדה. זה חוק ג’ובים. זה חוק ללא סעיף תקציבי, זה לא קרה פה מעולם. אלה 15 חברי כנסת מיותרים”.

למעשה, הצעת החוק מבקשת לעגן את החוק הנורוגי כחלק מהחוק עצמו ולא כהוראת שעה כפי שהיה בכנסת ה-20.  בדברי ההסבר להצעה נכתב: “מטרת תיקון זה היא להתיר לחבר הכנסת שמכהן כשר או כסגן שר להפסיק את חברותו בכנסת לתקופה שבה הוא מכהן בתפקידו ברשות המבצעת, בראש ובראשונה כדי להבטיח כי לסיעות הקואליציה יהיו מספיק חברי הכנסת שיכולים להתמקד בעבודה הפרלמנטרית. יש בכך כדי לשפר את עבודת הכנסת ואת הייצוג של הציבור בדיונים בכנסת ובוועדותיה, וכן לאפשר למספר לא מבוטל של שרים וסגני שרים להתמסר לעבודתם ברשות המבצעת. מוצע אפוא כי בכל סיעה יוכלו להפסיק את כהונתם בין חבר כנסת אחד לחמישה חברי הכנסת כפועל יוצא של גודל הסיעה ומספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה שאינם שרים או סגני שרים. כמו כן מוצע לקבוע מנגנון לחזרתו המיידית ובלא תנאי לכנסת של חבר הכנסת שחברותו נפסקה בשל התמנותו לשר או לסגן שר מייד עם תום כהונתו ברשות המבצעת בתקופת כהונתה של הכנסת שבה נבחר.

ההליך כעת שהחוק יידון בוועדה בראשותו של ח”כ יעקב אשר מיהדות התורה, ולאחר מכן יגיע למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית. למעשה עם העברת החוק והתפטרות אנשי יהדות התורה, תיסלל דרכו של פינדרוס חזרה אל הכנסת.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן