ספר לדעת חכמה ומוסר בענייני אלול וימים נוראים

ספר לדעת חכמה ומוסר בענייני אלול וימים נוראים - משיחותיו של המשגיח הגה"צ רבינו סעדיה בן יוסף זצוק"ל

התרגשות גדולה בעולם התורה עם הופעת הכרך הראשון בהיכלי בתי המדרש ‘לדעת חכמה ומוסר’, המכיל מאמרי חכמה ודעת בענייני עבודת חודש אלול, וכן ר”ה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים מהגאון הצדיק רבי סעדיה בן יוסף זצללה”ה מבאר יעקב.

רבי סעדיה זצ”ל, העמיד תלמידים הרבה למאות ואלפים בישיבות הקדושות, ‘פורת יוסף’ קטמון, ‘שארית יוסף’ ו’נווה ארץ’ בבאר יעקב, וכמו כן הרביץ תורה ויראה בערים רבות ברחבי הארץ והקים דורות של בני תורה ויראי השם, מבין תלמידיו מכהנים רבנים חשובים בקהילות שונות וכן ת”ח מרביצי תורה ויראה.

רבי סעדיה זצ”ל שבעידודו של אביו יצא ללמוד בישיבת ‘בית יוסף’ נובהרדוק ת”א. ממנה עלה לישיבת ‘באר יעקב’ ומאז היה מקושר כל ימיו לרבותיו גדולי הדור מרנן רבי משה שמואל שפירא ורבי שלמה וולבה זצוק”ל ומהם קיבל את דרכי ההנהגה בתורה ועבודת השם.

מלבד גדלותו בהיקף ידיעותיו העצום בתורה וביראתו שקדמה לחכמתו, התגלה רבנו בשיחותיו ובהנהגותיו כאמן נפש החודר לנבכיה ומגלה את מסתוריה. בהבנה עמוקה ובמיומנות רבה פרט על הנימים העדינים, ובלב חם מלא תורה ויראה העלה עמו את תלמידיו מעלה אחר מעלה בדרך העולה בית א־ל.

שיחותיו של רבנו היו לשם דבר בהיכלי הישיבות ובבתי המדרשות, תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים שתו בצמא את דבריו ומרוב חיבת הדברים העלו אותם על הכתב וכך זכינו שהם נשתמרו עמנו לדורות. במשך השנים נקבצו כרכים עבי כרס עמוסים בשיחותיו ומאמריו וכן סרטי הקלטות רבים שהונחו על שולחן המערכת.

אכן הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל. קרוב לשני עשורים חלפו מאז הסתלקותו לגנזי מרומים, ורבים רבים שאלו בכל עת מצוא מי יראנו טוב.

והנה בסייעתא דשמיא נקבצו בניו ותלמידיו והחלו לעסוק במלאכת הקודש להוציא לאור עולם משיחותיו וממאמריו, בכרכים מפוארים של הסדרה ‘לדעת חכמה ומוסר’.

אי”ה לקראת הימים הנוראים הבעל”ט – יצא לאור על ידי מערכת המכון שע”י מוסדות התורה והחסד ‘מאורות הרש”ש’, אשר הקימם רבינו עצמו בעשר אצבעותיו בשנת ה’תשמ”ט בעיר נס ציונה, יחד עם ראש המוסדות הרה”ג רבי יהורם יפת שליט”א.

הכרך הראשון של הספר ‘לדעת חכמה ומוסר’ אלול – ימים נוראים. העוסק בעניני תשובה ומעשים טובים, למעלה מ- 400 עמודים של שיחות מוסר והנהגה הראויה בימים הנוראים הבעל”ט, מאמרים שמלבד המוסר והחכמה שבהם, הם מאלפים דעת ותבונה לכל מבקש השם החפץ לעלות במסילה העולה בית א־ל ולזכות לתשובה שלימה. ניתן להשיג את הספר בבית בנו הרה”ג רבי יצחק בן יוסף שליט”א ברחוב עזרא 25 בני ברק, וכן במשרדי המכון.

אנו תפילה שיזכנו השי”ת להו”ל את שאר הכרכים מתוך הסדרה הנ”ל, תורה מפוארה בכלי מפוארה. ובהזדמנות זו, אנו פונים לכל תלמידיו ומוקירי זכרו החפצים ליטול חלק ולהיות שותפים בהאדרת והנצחת תורתו ומורשתו לאור עולם, לפנות למערכת בהקדם האפשרי.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן