סדרת חמשה חומשי תורה “תורה אחת”

היצירה האומנותית המגשימה חלומות של אלפי שנים של ציפייה לחיבור היסטורי המחבר ומקשר בין שרשרת הדורות - בין עולם המקראות והכתובים לבין חכמי המשנה והתלמוד, יחד עם ההלכה למעשה.

הדמיה תורה אחת

שנים רבות אנו חולמים לדעת ולהבין היטב את פסוקי התורה שאנו קוראים מדי שבת בשבתו, על מנת שלא נהיה כמצפצפים כציפור בעלמא. מאות ואלפי שנים של ציפייה לחיבור היסטורי שיחבר, יגשר ויקשר בין שרשרת הדורות במשך אלפי שנות דור – בין עולם המקראות והכתובים לבין חכמי המשנה והתלמוד, כאשר עולה על כולם – היא ההלכה למעשה, וזאת כפי שאמרו רבותינו: גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.

יום חג ובשורה הוא לעולם התורה, יומא טבא לרבנן, עם הבשורה הגדולה והמרנינה כל לב – על הופעת הסדרה המפוארת כלילת המעלות, שכבשה את עולם הספר התורני – חמשה חומשי תורה “תורה אחת” על סדר פסוקי התורה. החומש שמחבר בין שרשרת הדורות ומעניק לנו את היכולת להיות בקי בארבעת חלקי השולחן ערוך מתוך הבנת שורשי הדברים, חיבור נדיר והיסטורי הנותן לנו את האפשרות כבר בקריאת פסוקי התורה לדעת את ההלכה הפסוקה מתוך הבנת שורשי הדברים, עד פסוקי התורה עצמם.

יצירת הפאר “תורה אחת”, התחברה בידי איש האשכולות, מזכה הרבים, הרה”ג רבי אברהם יצחק הכהן שליט”א מרביץ תורה חשוב מעיה”ק ירושלים וראש מכון “תורה אחת” לידיעת הלכה ומשפט, זאת לאחר יגיעה ועמל רב במשך כמה שנים, כאשר בידי אמן שירטט וחיבר המחבר בין שנות דור, בשפה ברורה ובנעימה, בלשון צחה וקולחת השווה לכל נפש.

נציין כאן מעט ממעלות היצירה המופלאה “תורה אחת”: ראשית כל, בהקדמה לחיבור ערך הרב המחבר מבוא לתורה ארוך ומקיף, המגולל בתמצית עם מקורות נאמנים את השתלשלות התורה וההוראה, ממשה רבינו ע”ה ועד האחרונים. במבוא חשוב זה מביא המחבר גם את כללי הפסיקה במחלוקות התנאים והאמוראים, יחד עם כללי רבינו הרמב”ם ומרן השולחן ערוך ועוד.

מעלה נוספת המייחדת ומפארת את החיבור כולו, היא בכך שלכל אורך החומש צוינו תרי”ג מצוות התורה בצדי הפסוקים, כך שתוך כדי קריאה אפשר להחכים מידיעתם. מלבד זאת, בפסוקים  שמהם נלמדות תרי”ג המצוות, הובאו בתמצית פרטי כל מצוה ומצוה, כולל ציון משפטי המצוה בהלכה לאלו החפצים לעיין ביתר שאת בפרטי הדינים וחילוקיהם.

גולת הכותרת בחומש “תורה אחת”, היא שבחומש זה נותן המחבר את האפשרות לכל יהודי באשר הוא שם, בן תורה, תלמיד חכם, בעלי בתים ואנשי עמל ויגיעה, לקרוא את פסוקי התורה יחד עם החזן, ובד בבד לדעת ולהבין הדק היטב את ההלכה הפסוקה שמקורה נדרש מפסוקי המקרא, כאשר על ידי כך אף ניתנת לקורא היכולת להבין את פסוקי החומש על בוריים, באופן נפלא המעורר התפעלות בכל פעם מחדש.

את החומש “תורה אחת” ניתן להשיג במכון “תורה אחת” לידיעת הלכה ומשפט, בטל’: 1700-55-2007 או במייל a1700552007@gmail.com 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן