הערב הילולת הגה”ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא זיע”א בעל ה’זכרון דברים’

הערב יומא דהילולא המאתיים שנה להסתלקותו של מייסד שלשלת הקודש קאמרנא, הגה"ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא זיע"א בעל ה'זכרון דברים' • נכדו מ"מ וממשיך דרכו כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א יערוך הערב את שולחנו הטהור ולאחר סעודת ההילולא ימריא להונגריה לפקוד את ציון קדשו של בעל ההילולא זי"ע.

מצבת הרה''ק אלכסנדר סענדר מקאמרנא זיע''א
מאתיים שנה להסתלקותו:
הערב חל יומא דהילולא המאתיים שנה של מייסד שלשלת הקודש קאמרנא, הגאון הקדוש רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא זיע”א בעל ה’זכרון דברים’ שנסתלק ביום כ”א מנחם אב שנת תקע”ח, בנו של הגה”ק רבי יצחק אייזיק סאפרין זיע”א, ואביו של הגה”ק בעל ה’היכל הברכה’ מקאמרנא זיע”א.
בעל ההילולא רבי אלכסנדר סנדר זי”ע היה מגדולי הרבנים בגאלציע והיה יושב על מדין, ובמשך שנות חייו הקצרים העמיד הוראה בישראל, בתחילה כיהן כאב”ד בערים זידטשוב וזרוואנא, ובסוף ימיו נקרא לכהן פאר בעיר ואם בישראל ‘קאמרנא’, ועל שמה נקרא עד סוף ימיו רב ואב”ד קאמרנא, ובניו אחריו החזיקו ברבנות ובהנהגת העיר עד לחורבנה הגדול.
בכל מקום אשר כיהן כרב ואב”ד תיקן צרכי העיר על פי התורה ודקדוקיה, מפורסם מלחמותיו על תיקון השחיטה שהעמידו שו”ב יר”ש מרבים, לבל יכשלו ח”ו במאכלי טריפות ולטמטם את ליבות ישראל.
תלמיד נאמן היה לרבו הרבי החוזה מלובלין, ולאחיו הגדול הרבי רבי צבי הירש מזידטשוב בעל הצבי לצדיק, בספרו הנפלא ‘זכרון דברים’ שנשאר מעט מזעיר אנפין מרוב כתביו, מובא חידושי תורה אמרות טהורות קילורין לעיניים בדרך פרד”ס התורה המיוסד על דברי רבותיו הקדושים, וכן תשובות להלכה שהשיב לשואליו דבר ה’ זו הלכה, בימים אלו עומדים לברך על המוגמר להוציא לאור הספר ברוב פאר והדר, מעצם כתב ידו שנתגלה לאחרונה ובו הוספות רבות ונכבדות.
במוצאי שבת קודש אור לכ”א מנחם אב שנת תקע”ח נסתלק על אם הדרך בהיותו בעיר איהעל שבהונגריה, ונספד על ידי רבה של העיר בעל ה’ישמח משה’ זי”ע שציווה שבבוא היום יקברו אותו על ידו, ואוהל גדול בנו על קברי שניהם, ומקום מנוחתם נהפכה בשנים האחרונות לתל תלפיות ורבים באים להשתטח על ציון קדשם להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
נכדו מ”מ וממשיך דרכו כ”ק אדמו”ר מקאמרנא שליט”א יערוך הערב אחר תפילת ערבית את שולחנו הטהור בהיכל בית המדרש הגדול ‘עטרת שלום’ קאמרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים וישא מדברותיו במשנת בעל ההילולא ויעלה עובדות והנהגות מזכרו הטהור.
אחרי סעודת ההילולא ימריא כ”ק אדמו”ר שליט”א להונגריה לפקוד את ציון קדשו של בעל ההילולא להעתיר לישועות הכלל והפרט, ולפנות ערב יערוך את סעודת ההילולא קדישא בעיר איהעל מקום מנוחת הצדיק, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן