רבבות באמירת הסליחות הראשונות ברוב עם

המונים התאספו אמש יחדיו במוצאי השבת והיום לפנות בוקר לאמירת סליחות ברוב עם, בהם אדמו"רים ורבנים, בהם שליחי ציבור שערכו עם שולחיהם סליחה • אוירה של תשובה מרחפת באווירת בתי הכנסת והיכלי הקודש, כאשר הציבור מתחטא כבן אצל אביו.

רבבות באמירת הסליחות הראשונות ברוב עם
בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה קִדַּמְנוּךָ תְּחִלָּה:

רבבות עמך בית ישראל התאספו אמש במוצאי השבת והיום, יום ראשון לפנות בוקר לאמירת הסליחות הראשונות במוצאי מנוחה, אדמו”רים ורבנים, בהם שליחי ציבור בטלית ויערכו עם ציבור שולחיהם סליחה שלוחה למרום. בקול משווע המחרה המחזיק אחריהם קהלי קודש, כל אחד בסגנונו ובטעמו, בלחניו ובמזמוריו. שיאה של עבודת חודש אלול שהגיעה בימי הרחמים והסליחות, בהם שופכים צקון לחש לדר מתוחים שימחל ויסלח לעם נושע.

בני עדות המזרח כבר התחילו את פרשת הסליחות כבר מתחילת החודש, ואחיהם בני אשכנז הצטרפו השבוע במוצאי השבת, או בעלות השחר של בוקר יום ראשון.

אוירה של תשובה מרחפת באווירת בתי הכנסת והיכלי הקודש, כאשר הציבור מתחטא כבן אצל אביו, מבקשים לקראת השנה החדשה להתחרט על העבר, להבטיח על העתיד, ולבקש מחילה וסליחת עליון. “כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים, ועל צדקותיך אנו נשענים, ולסליחותיך אנו מקוים, ולישועתך אנו מצפים” – אלו הן הסיבות המרכזיות והראשיות שבגללן אנו מרהיבים להרים ראש מעלה ולבקש סליחה בסופה של שנה. על כל פשעים תכסה אהבה גדולה שאוהב אותנו מלך אוהב צדקות מקדם, ומבלעדי זאת הלא בושה תכסה כל פנים לבוא אל המלך לבקש עתירה.

ידוע בשער בת רבים כי אלו הן עניינן של התשובה, מחסדי הבורא, הסליחה, המחילה והכפרה. מידת הדין לא היתה נותנת מקום לכל אלו, בשים על לב כי המצווה הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וממרה פיו הוא איש בשר ודם יציר כפו, אשר הלך אחרי משאות שוא ומדוחי הבל.

איך נפתח פה לפניו ובאלו פנים נשפך שיחים. בקשת הסליחה בזמן זה הוא לקראת ראש השנה, היום הרת עולם, בו יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. עיקר ענין הסליחות הוא תשובה ותפילה ותחנונים בכדי לזכות לפניו בדין שזה תוכן מצוות היום של ראש השנה, להריע כדי להיזכר לפניו לטובה. ויש הרבה על מה לבקש. האסונות שקרו במהלך השנה, כמו המקרים הרבים בהם צריכים יהודים ומבקשים ישועה, רפואה, ברכה והצלחה, או משוועים לנחת יהודי מצאצאיהם לבל יסטו מני הדרך. ובוודאי באופן כללי, שם מצפים לישועה כללית כאשר חורשי הרע ומתייעצי המזימות הבאים בכל פעם מחדש לעשות את הגרוע מכל, ה”י.

ימי הרצון והסליחות יביאו בס”ד לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן