מאבקי השבת: עיריית ב”ב ביטלה היתרי בנייה לרכבת הקלה

עיריית בני ברק ביטלה את היתרי בנייה לפרויקט הרכבת הקלה, בעקבות חוזה מלפני 16 שנים בו התחייבה החברה שלא לבצע עבודות בשבת. בעקבות פרסומים על עבודות בשבת, העירייה יצאה למאבק.

עבודות הרכבת. (צילום: לדעת)
עולים שלב

לאחר הפנייה בשבוע שעבר של עיריית בני ברק לחברת נת”ע הבונה את פרוייקט הרכבת הקלה בגוש דן והדרישה לעצור מיידית את עבודות הרכבת שמתבצעים תוך כדי חלול שבת רח”ל.

הערב עיריית בני ברק החלה לפעול נגד החברה במספר חזיתות, משפטיות וציבוריות. וזאת בכדי שהחברה תעמוד בהתחייבויותיה שלא תתבצע כל עבודה מכל סוג שהוא בשבתות ובחגי ישראל, במסגרת ההסכם שנחתם לפני כ-16 שנה בין העירייה לבין החברה והממשלה לאי ביצוע עבודות כלשהן בשבתות ובחגים.

כחלק מהפעולות שנפתחו בתחום, החליטה ועדת המשנה לתכנון ולבניה, בראשותו של רובינשטיין מ”מ רה”ע בישיבתה היום (ב’), לקבל את הצעת ראש העיר, לבטל את היתר הבניה שניתן בזמנו ע”י הועדה המקומית לתכנון ולבניה לחב’ שפיר מבנים והנדסה להקמת מפעל בטון זמני לצורך עבודות הרכבת.

וזאת  במסגרת כתב התחייבות בלתי חוזרת למתן ההרשאה ולהיתר הבניה, כשבגוף כתב ההתחייבות מצויין חד-משמעית שבכל מקרה של חילול שבת, יכולה הועדה לבטל לאלתר את היתר הבניה.

במסגרת הדיון בוועדת המשנה לתכנון ולבניה הגיעו לישיבה רמי דוד, מנהל חטיבת בטון של חב’ שפיר הנדסה וב”כ החברה עו”ד יעקב כהן ועו”ד א. וידאל שטענו, כי ידוע לחברה, שהקימה את המפעל לאספקת הבטון לרכבת הקלה, שישנה התחייבות שלא לחלל שבת, אך ביטול ההיתר עלול לגרום נזקים כספיים למפעל שהוקם במיליוני ש”ח.

בתגובה הבהירו נציגי העירייה, כי רישיון העסק לא ניתן למפעל אלא לתקופת בניית הרכבת הקלה, ובנוסף לכך, צוטטה התחייבות החברה שאם יתקיים חילול שבת על ידיה ישירות או ע”י כל גורם שקשור להקמת הרכבת, בצורה הרחבה ביותר, תוכל העירייה להודיע לחברה לאלתר על ביטול היתר הבניה שניתן לה, והיא נותנת את הסכמתה הבלתי חוזרת לביטול ההיתר לאלתר.

עו”ד אריאל יונגר, הבהיר בישיבת הועדה, שזכות שימוש מוגבלת שניתנה לחב’ שפיר לבניית מפעל הבטון על קרקע עירונית היתה במחווה של רצון טוב מצד העירייה, ובאותו מעמד גם הותנה והובהר באופן הברור ביותר שחילול שבת יהווה עילה לביטול מיידי של היתר הבניה של מפעל הבטון , ודברים אלו אושרו ע”י עו”ד מטעמה, תוך ציון ואישור את כל המשמעויות הנובעות מההתחייבות הברורה שעליה חתמה החברה ולכבוד השבת.

לאחר דיון בוועדה הוחלט שלא לקבל את טענות חב’ שפיר, הוועדה הדגישה גם כי היא הייתה מצפה שלא תזדקק כלל להליך שימוע ולכיבוד כתב ההתחייבות מצד החברה, והועדה עומדת חד-משמעית על ביטול לאלתר של היתר הבניה של מפעל הבטון, בהתאם להתחייבות הבלתי חוזרת של החברה, כאשר הועמדה לרשותה קרקע עירונית למטרה זו וניתן לה היתר בניה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן