לעושי רצונו על אחת כמה וכמה

מי שרואה את גדולי הדור שליט"א מתכנסים ויוצאים אל הציבור כדי לעודד את ההצבעה עבור יהדות התורה, מעבר לחתימות על "קול קורא", לא יכול להתעלם מהשאלה הגדולה – מדוע?

סיעת יהדות התורה

מי שרואה את גדולי הדור שליט”א מתכנסים ויוצאים אל הציבור כדי לעודד את ההצבעה עבור יהדות התורה, מעבר לחתימות על “קול קורא”, לא יכול להתעלם מהשאלה הגדולה – מדוע? האם כל איסטניס שבוחל מפוליטיקה ומתרחק מעסקי הציבור, הוא יותר אציל ועדין נפש מגדולי וזקני הדור שליט”א? “כך אמר דוד המלך לפני הקב”ה, רבונו של עולם לא חסיד אני?.. ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר וכו'”. גדולי ישראל אינם כ”מלכי מזרח ומערב היושבים אגודות אגודות בכבודם”. הצדיקים לא עוסקים בפוליטיקה, אלא בקיום התורה והיהדות ועתיד הדורות הבאים הגדלים בארץ ישראל. מה יש אם כן בהצבעה, באותו פתק אחד קטן באות ג’ בקופסת קרטון, שמוציא מביתם אדמו”רים וצדיקים שאין להם בעולמם אלא ד’ אמות של הלכה וחסידות ודבקות בעבודת השי”ת? הצלת נפשות ישראל!

לא מעט סבורים כי המצב הפוליטי חסר סיכוי, וכי אין דרך לחצות את רף שישים ואחד המנדטים הדרושים כדי להקים ממשלה שתבטל גזירות בג”צ ותשמור על מסורת עם ישראל. אך טעות היא בידם. אם גדולי הדור טורחים ויוצאים מביתם למען המערכה והגדלת כוחה של יהדות התורה, אין לנו רשות להיכנע לרוח הנכאים ולצלול אל מחוזות הייאוש.

יתר על כן אם יהדות התורה תצמח מעבר לגידול הפנימי ותרחיב את כנפי התמיכה ברשימה ג’ היא יכולה להגיע גם לתשעה מנדטים. יחד עם שאר מפלגות השותפות בקואליציה, תוכל לקום ממשלה שתבלום גזירות נגד התורה.  בחסד ה’ ניתנה לנו זכות ההצבעה והתוצאה ניתנה בידי בעלי בחירה. הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים. יהודי שיוצא להצביע לשם שמים מתוך יראת שמים, הוא בעל בחירה. עוד קצת מאמץ, עוד שכנוע של אדם נוסף, מכר או שכן, עוד ליווי קשיש אל הקלפי, עוד טלפון למתלבט, עוד פרק תהילים להצלחת היהדות, כל אלו יצטרפו יחד לחשבון גדול ויביאו את הניצחון. נזכור שבשנה האחרונה הפסדנו את מנדט בגלל פחות משבעים קולות והממשלה לא קמה בגלל 1400 קולות שהפסיד הימין החדש. אבל גם בלי לחשב ולבקש חשבונות רבים, זו חובתנו מדין ההשתדלות למען היהדות. זו ההצהרה הגדולה ביותר שהצהירו חברי מועצת גדולי התורה בצאתם מגדרם להציל את התורה ולומדיה ותינוקות של בית רבן, מגזירות המלכות.

ועכשיו לשאלה הטכנית: איך עושים את הפלא הזה? חשוב לזכור שבמשך שנים רבות חישבנו ומצאנו שאי אפשר להביא ליהדות התורה יותר מארבעה מנדטים. אחר כך חשבנו שחמשה זה המקסימום. שישה ושבעה מנדטים, מאן דכר שמיה. והנה נגענו פעמיים גם במנדט השמיני. כך ששום דבר לא מופרך, בתוצאות בחירות התלויות בעיקר באחוז ההצבעה הכללי. סוד ההצלחה של כל רשימה, הוא עבודת שטח נכונה.

***

בבחירות אלו עושה נתניהו המושמץ ביותר בתקשורת, את הקמפיין הבלתי יאומן. בגילו המבוגר הוא מוחל על כבודו הנרמס ועולה להתקפה חזיתית נגד אויביו, ומכתת רגליו  מבית לבית ומשכונה לשכונה וצובר נקודה לנקודה. גם הוא הבין שבדילוגים על שטיחי נשיאים ורוח, האנשים מהשטח חמקו מן הקלפי ולא באו לעזרתו ביום פקודה, ביום הבחירות. הוא מוכרח להחזיר לעצמו את השטח. זה גם מה שאנחנו מוכרחים לעשות – להחזיר את הציבור מן השטח אל הקלפי.

והלא דברים קל וחומר. ומה אם נתניהו והליכוד וכך גם יריביו המרים, יורדים אל העם ואינם חוסכים שום מאמץ, לשכנע עוד אדם אחד ועוד אחד להכניס עוד פתק בודד, הכל בשביל להשיב תשובה ניצחת לשאלת: “מי ימלוך” ולתאוות “אני אמלוך”, על אחת כמה וכמה יהודים המבקשים להכריז קבל עם ועולם: “ה’ מלך, ה’ מלך ה’ ימלוך לעולם ועד”, שצריכים לכתת רגלם ולצאת מדן ועד באר שבע, למצוא עוד פתק אחד ג’ ועוד בוחר אחד לקיום התורה, לקבץ נידחים וללקט נפזרים ולעשותם חטיבה אחת המכריזה “ה’ הוא האלוקים” ולהגן על כבוד ה’ ותורתו.

בל נשכח שמעבר לשאלת “מי ימלוך” במפלגות אחרות, ישנן מפלגות ובראשן “עלילות ביתינו” שהכריזו מלחמה נגד ה’ ותורתו ומסיתים את ההמון למרוד בה’ אלוקי ישראל נגד “מדינת הלכה” בגלוי ולא בסתר. הם באים נגדנו במלחמה וקרב ומעלילים עלילות שוא נגד היהדות כדי להתיר את דמינו ולעקור את לומדי תורתנו מן הישיבות ואת תינוקות של בית רבן מתלמודי התורה. ואנחנו אין כוחנו אלא בפה, להתפלל אל ה’ ולצאת אל העם שבשדות ולשכנע עוד יהודים להצביע ג’ למען ה’ ותורתו. וכך אמר דוד המלך לגלית הפלשתי: “אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי לבא אליך בשם ה’ צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת”.

***

במערכות הבחירות האחרונות יהדות התורה חזרה לשטח והקימה מערכות טכניות להגיע לכל בוחר ולכל קהילה ולכל ציבור. זה מה שהוסיף קולות רבים, בשתי מערכות הבחירות האחרונות. לא רק קהילות וותיקות ומבוססות, אלא גם קהילות של בעלי תשובה חרדיים וקהילות של מספר מצביעים קטן, הקול שלהן צריך להיות שווה לקול היחיד של חבר הקהילה הגדולה והוותיקה. כל קול קובע וכל קול חשוב לא רק כפתק אלא גם ובעיקר כחייל בצבאות ה’ אלוקי ישראל. זהו הרעיון המקורי של אגודת ישראל שכל קהילה וקהילה, כל מבקש השם שמאמין בסמכות גדולי התורה ובמועצת גדולי התורה ירגיש בן בית עצמאי ולא אורח של מישהו אחר.

זאת מעבר לעובדה הראויה לציון, שהשירות והיחס שנציגי יהדות התורה נותנים לכל אחד מן הבוחרים במישור האישי, כאשר הוא נקלע למצוקה וזקוק לעזרה, הוא כאילו הוא בן יחיד עבורו. יכולים להעיד זאת אלפי עדים שקיבלו עזרה ומענה מנציגי יהדות התורה, כל אחד בשמו יבורך.

לצד הציבור המגדיר את עצמו כשייך ליהדות התורה מקהילות הקודש וחצרות החסידים, אפשר וחובה עלינו להביא אל הקלפי עוד אלפי יהודים מכרים וקרובים, שאינן משתייכים לקהילות אלו. צריך לזכות בזכות קיום התורה, גם אנשים אפילו אם אינם נמנים על הציבור החרדי או הדתי. כל יהודי רוצה חלק בקיום התורה והיהדות בארץ הקודש. יש אנשים רבים וטובים, כשמדברים איתם ומשכנעים אותם להצביע יהדות התורה, הם נשמעים ומתברכים בברכת התורה.

כמובן שיש לשכנע אנשים שהם חרדים לדבר ה’ אבל אינם באים לעזרת ה’ בגיבורים, ביום הבחירות מסיבות שונות. צריך לחזור באוזניהם שוב ושוב על מה שאמרו גדולי ישראל חברי מועצת גדולי התורה. “ואיש בל יימנע חלילה מחובתו להצביע ג’ ולהשפיע על אחרים. עלינו להיקהל ולעמוד על נפשנו ועל נפשות בית ישראל וקדשי שמים ולהצביע בבחירות אך ורק עבור יהדות התורה והשבת ג’ וגם לפעול בצורה נמרצת בקרב אחרים. גם התרפה במלאכתו ואינו מצביע נעשה בעקיפין ח”ו שותף לכל הקמים על שומרי הגחלת הזוממים להמעיט חלילה את כוחם של יראי ה’ מחד ומחזק בזה ידי רודפי הדת”.

דברים כדורבנות: מי שאינו מצביע ג’ נעשה בעקיפין שותף לדבר עבירה לכל אותן גזירת נוראיות על הציבור החרדי ועל היהדות בארץ הקודש. לעומת זאת מי שמצביע יהדות התורה, שותף לדבר מצווה ולכל ההצלחות וההישגים המאפשרים לילדים ללמוד תורה, לתלמידי ישיבות לגדול בתורה, לבנות ישראל להקים בתי בישראל בקדושה וגם לרבות צרכי הציבור כגון, דיור, פרנסה, תחבורה ומבני חינוך ומקוואות.

את המסר הזה עלינו לחדד לכל מי שאפשר. הצבעה ליהדות התורה בתקופה זו של מלחמת חושך באור, היא בלימה אחרונה של התקפת הפרא נגד היהדות. כל מי שמצביע הוא שותף לקרב ההגנה, ומי שלא, שותף לקרב ההתקפה חלילה.

הטור פורסם בעיתון ‘המחנה החרדי’

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן