אוי לה אמרה מירון כי אבדה בן ציון – אייכלר סופד

ח"כ ישראל אייכלר סופר לחברו וידידו, איש מירון הרב בן ציון קופרשטוק ז"ל, שנפטר הבוקר ממגיפת הקורונה. "נחרד לבנו ושבת משוש לבנו".

הרב קופרשטוק עם יבדלח"ט ח"כ אייכלר. צילום: לשכת ח"כ אייכלר

יחד עם כל באי היכל הקודש בית רשב”י במירון, נחרד לבנו ושבת משוש לבנו, בהילקח המשמש בקודש במירון, דולה ומשקה, מאכיל ומאיר למאות אלפי ישראל ב”הילולא דרשב”י”.

בכל ימות השנה עמד על המשמר, בקור וחום יומם ולילה לא ישבותו לדאוג לכל באי בית ה’ העולים למירון
הרב בן ציון קופרשטוק ז”ל

אשר נפל שדוד במגיפה אשר שרף ה’, בשיא כוחו וגבורתו לעמוד לשרת בהיכל ה’ בציון הרשב”י זיע”א

מה כאן עומד ומשמש, רבי בן ציון ז”ל, יעלה בכוח החסד לפרוץ דלתות היכלא דרשב”י, להביא זעקת בני ישראל, בארץ ובגולה, הקשורים לתורת הרשב”י, למען יסיר ה’ חרון אף ותיעצר המגיפה.

“כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק”
תורתו מגן לנו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדונינו בר יוחאי.

יהא למליץ יושר על משפחתו המסורה ועל כל מכריו ומוקירי זכרו ויבולע המוות לנצח ומחה ה’ אלוקים דמעה מעל כל פנים ויסיר מאתנו נגע ומחלה במהרה.

החותם בדמע
ישראל אייכלר
בשם כל משפחת
הרב מנשה אייכלר זצ”ל
משב”ק ציון הרשב”י יובל וחצי שנים במירון

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן