1
1

בנק ישראל הותיר את הריבית על 0.1 ללא שינוי

הוועדה המוניטרית בראשותו של נגיד בנק ישראל, החליטה היום (שני) להותיר את הריבית על שיעור של 0.1%.

בנק ישראל

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, וזאת למרות השיא השלילי בצמיחה.

בהודעת הבנק נאמר כי משבר הקורונה הביא להתכווצות חסרת תקדים בהיקף הפעילות הכלכלית ולזינוק חד במספר דורשי העבודה. התהליך ההדרגתי של הסרת המגבלות שהטילה הממשלה על תנועה ופעילות בא לידי ביטוי גם בפעילות הכלכלית במשק, אולם הפגיעה בכלכלה היא משמעותית וצפויה להיות מתמשכת. חטיבת המחקר מעריכה, בהנחה שלא יהיה גל תחלואה נוסף והחמרה מחודשת של המגבלות, שלאחר התכווצות משמעותית ב-2020 תהיה צמיחה מהירה בתוצר ב-2021, אך שיעור האבטלה בתום 2021 יהיה גבוה מזה שהיה ערב המשבר.

לפי הערכת חטיבת המחקר, נכון לאמצע מאי היקף ההשבתה של המשק הצטמצם בקרוב לכמחצית לאור הסרת המגבלות. אינדיקטורים מהירים לפעילות הכלכלית מצביעים על התאוששות של חלק מהענפים, אולם רמת הפעילות עדיין נמוכה ובענפים בהם עיקר המגבלות טרם הוסרו היא עדיין קרובה לרמת השפל, וההתאוששות באה לידי ביטוי חלקי בלבד בשוק העבודה.

מדינות רבות ברחבי העולם נמצאות בשלבים שונים של חזרה הדרגתית לפעילות כלכלית תחת מגבלות בריאותיות, אך עוצמת המשבר הכלכלי העולמי עדיין גבוהה; הגופים הבינלאומיים עדכנו כלפי מטה את התחזיות וההאטה הכלכלית צפויה להתעצם ברבעון השני. התעצמות המשבר הביאה לתגובת מדיניות נרחבת וחסרת תקדים של הבנקים המרכזיים והממשלות.

צעדי המדיניות של הבנקים מרכזיים בעולם הביאו לשינוי מגמה בשוקי ההון. הירידות החדות בשוקי המניות התקזזו חלקית, ושוקי האג”ח הממשלתיות התייצבו. פעילות בנק ישראל הפחיתה באופן משמעותי את התשואה על אג”ח ממשלתיות וקונצרניות בישראל.

האשראי הבנקאי גדל במהלך המשבר בעיקר לאור גידול באשראי העסקי והמשכנתאות, אך האשראי לעסקים קטנים והאשראי הצרכני הצטמצמו. פעילות הקרנות למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הביאה לירידה בריבית הממוצעת באשראי לעסקים קטנים. לאחר עצירה בגיוסים בשוק האג”ח הקונצרני במרץ, נרשמה התאוששות בהיקף הגיוסים באפריל ובמאי.

השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי מאז החלטת הריבית הקודמת בכ-2.2% ורמת שער החליפין דומה לזו של ערב המשבר. במידה ושער החליפין יתייצב ברמה זו הדבר יקשה על התאוששות היצוא, בייחוד לאור הירידה בביקוש העולמי, ועל חזרת האינפלציה לתחום היעד.

נמשכת מגמת הירידה בסביבת האינפלציה, בפרט על רקע הירידה במחירי האנרגיה: באפריל נרשמה אינפלציה שנתית בשיעור שלילי של 0.6%. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים מצויות מתחת ליעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מצויות בתוך היעד. בשלב זה לא מסתמנת השפעה אינפלציונית של הפגיעה​

לאור עוצמת הפגיעה של המשבר בפעילות הכלכלית, הוועדה נוקטת במגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן