המאבק על ארץ ישראל: הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל

"עלינו הרבנים פשוט לקרוא את ההלכה בשלחן-ערוך, אורח חיים סימן שכ"ט" זעק.

בכנס פיקוח נפש בבימ"ד של האדמו"ר מבוסטון
מאבק מסוג אחר

חברי קונגרס הרבנים ‘פיקוח-נפש’ מתאבלים מרה על סילוקו לשמי מרום של אחד מגאוני הדור, מראשי קונגרס הרבנים, הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל, דמות מופת לרב אמיתי וגדול בישראל, שלא הסתגר רק בד’ אמות של הלכה, ואף שהיה שר ומושל בממלכת התורה ומחדש מופלא בתלמוד ובהלכה, לא חס על זמנו ועל כבודו, ויצא תדיר להגן על שלום עם ישראל, בקול רם וצלול, כשהוא מוחה שוב ושוב ומכריז ברבים את דעת-התורה, נגד נסיגות וויתורים בשלמות ארץ הקודש.

הגאון הרב זלמן נחמיה זצ”ל, היה מראשי המדברים באסיפות ובכינוסי רבני ‘פיקוח-נפש’, כאשר עבור רבנים רבים שהכירו בגדולתו העצומה היה סמל ודוגמא, בבחינת “מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא”, להשתתף במחאות האדירות של רבני ישראל כנגד ויתורים ונסיגות.

כדוגמא אחת מיני רבות, יש להזכיר נאומו וזעקתו הגדולה, בכינוס שנערך לפני 4 שנים, כאשר נבחר להיות הנואם הפותח את כינוס רבני ‘פיקוח נפש’, שבו אמר בדברים קצרים וחדים:

“בכל נושא שלימות הארץ ועמידה תקיפה כנגד אויבי ישראל אין צורך כלל בנאומים והסברים! “עלינו הרבנים פשוט לקרוא את ההלכה בשלחן-ערוך, אורח חיים סימן שכ”ט, שוב ושוב. בסעיף אחד קצר אומרת ההלכה את הכל. הלכה ברורה שאין עליה חולק!”

“כולנו יודעים שהרבי מליובאוויטש לא היה נוהג לחזור על דברים שוב ושוב סתם כך, ולא היתה דרכו במחאות וזעקות. בנושא זה של שלימות הארץ חרג הרבי ממנהגו, וחזר שוב ושוב על אותם הדבריםושב ומחה וזעק בזעקות רמות מקרב ליבו. אם כך נהג הרבי בנושא זה – ודאי שזו הדרך ואין בלתה!

“עלינו הרבנים פשוט לחזור ולהכריז את דברי ההלכה!”

חכמינו אמרו “אין עושין נפשות לצדיקים, שדבריהם הן הן זכרונם”. דבריו אלו של הגאון הרב זלמן נחמיה זצ”ל, מסמלים את אישיותו המופלאה, של רב המעמיק ומחדש בתורה באופן נדיר, שבשעה שיש למחות ולהגן על שלום עם ישראל, הוא מצטט את ההלכה הפשוטה כפי שהיא בקול רם.

הרבנים ראשי הארגון קוראים לקיים את דברי הפסוק “והחי ייתן אל ליבו”, ללמוד מדרכו של הרב זצ”ל, להביע שוב ושוב את דעת תורה בקול ובפרסום הנרחב ביותר, ו”אמר מלכא עקר טורא” – דבר ה’ זו הלכה “עוקר הרים”, ויביא לשינוי הכיוון בארץ הקודש, עד לעקירת דרך הנסיגות והוויתורים, והליכה בדרך התורה של שלימות ארץ ישראל על פי תורת ישראל, למען שלום עם ישראל.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן