1

משבר דווקא אצל מנהיגי ישראל / מאיר ואקנין

הרס מטרת בריאת העולם שהיא זהות ישראלית הפועלת מתוך ממלכה בארצה לתיקון האחדות העולמית - זה היתרון של הארץ

מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

דור המדבר דור  דעה  ייחודי במדריגה עליונה , אשר היה דור יחידי אשר חי בצורה על טבעית. דור אשר ניזון מלחם אבירים המן אשר הוא לפי חכמים לחם של מלאכי השרת.  דור זה מונהג על ידי משה רבינו  עבד ד .לאחר עבדות ארוכה של כמעט איבוד זהות העברית  של האבות ישראל,  רק חמישית שהם מאמיני בתורת ד שהיא להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש בארץ ישראל דווקא יוצאים מגלות מצרים. והנה גם מנהיגי העשרים אחוז האלה מעוניינים בהשקפה אידאולגית רוחנית לכאורה שלהם להישאר בתור הענן עם דרגא עילאית עצמית של כל הדור להיות מעבר לכל ארציות שהיא גם כשהיא נקראת ארץ ישראל ארץ ד. אנו רואים לפי מדרשי חז”ל שמציאותית הם היו דור אחר המתנשא מעל כל טבעיות אנושית ארצית. אלא שאם התורה כצבה את פרשה זו הרי בוודאי שמסריה נצחיים כתורת משה כולה על כל קוצו של יוד. אם אנו לומדים סוגיות שלמות בתורה בתלמוד בפסיקה ובפרשנות מחוייבים אנו גם ללמוד את פרשה זו לעומק כדין תורה על כל ההשלכות שלה. הרי התורה האלוהית כותבת שדור דעה זה מתו כולם במדבר .זה אסון יחידי בכל התורה. הרי גם בחטא  העגל ועוד לא מתו כל הדור וגם החטא נסלח וכאן ממש הפוך מתו כל הדור והחטא  לא נסלח כי הם בסוף לא נכנסו. ובוודאי אנו מחוייבים ללמוד הדיק היטיב ; למרות היותינו לא בדרגת דור דעה; את נושא לשון הרע וחוסר הבנה של חלק ממנהיגי ישראל ושל מליוני יהודים במרכזיות ארץ ישראל לפי צו האלוהי בתורתו. האם אנו מסרבים לקיים מצוות תפילין או שבת ומועדים. אז למה בקשר לארץ ישראל עדיין אנו שומעים נאומים של אידאולוגיה לכאורה האומרים שעדיף להישאר בחול בדתיות קהילתית מצומצמת ולא לעלות לארץ ישראל בלי שום תנאים מוקדמים! האם אנו נאמר חלילה לד מה לעשות? הקבה אמר לדור להיכנס לארץ .נקודה זה צו אלוהי בתורתו .הרי דור יוצאי מצרים היו בפי המלאכים הללו עובדי עבודה זרה. וגם רצו לחזור והתלוננו על משה רבות. האם הקבה לא יודע  את מי הוא רוצה להכניס לארץ ישראל ? ואנו נאמר לד דעה אחרת ממה דכתוב בתורה?, אתמהה על אותם מנהיגים אשר עד היום לא אומרים את האמת התורנית לקהילות שלהם בחול. האם הם חוששים כאמור בזוהר לא להיות ראשין בארץ ישראל.? בוודאי שהקבה מבקש להוריד את התורה לקרקע המציאות המורכבת של ארץ בכל המערכות המדיניות שלה .לכן דרגתם העליונה מאטד, של המרגלים לא הצילה אותם ממיתה. התורה מבקשת להכניס את העל טבעי של הענין האלוהי של ישראל בתוך מסגרת טבעית ארצית מדינית. ובעצם הטעות הינה גם החוסר הבנה של מעלת ארץ ישראל. הארץ הינה גם בהיותה ארץ קרקע היא במהותה על טבעית מעל כל הגיון ארצי רגיל של ארץ אחרת היא ארץ החיים ארץ הקודש של הדברים הקדושים. היא ארץ חייה אשר מרגישה ממש את הנעשה. ארץ ישראל היא המקור של עם ישראל ולא הפוך. ארץ ישראל היא  אשר נותנת את מימד העל טבעיות הניסית של מדרגת ישראל. לכן היא דורשת  מישראל ממנה ומיתוכה גילוי האפשרות לחיות עם קדושה. הרמת כל החומריות לכאורה ולהפוך אותה לקדושה אשר היא המבדלת את חיי הכלכלה מטבעיותם ומעלה אותם  לדרגא של תורה.זו אחריות כבירה מאוד; להיות דוד דעה אבל בתוך קרקע ארצי  להראות לכל האנושות מודל של מדינה קדושה ממהות הארציות של עפר הארץ עצמה מיתוך ניהול הפוליטי החברתי צבאי ועוד.. וזה דורש אמונה שלמה כנאמר בזוהר שיובא בפנים עי הפרי צדיק. לכן האם כל הנאומים האידאולוגיים הנשמעים היום עי חלק מראשי קהילות בחול לא לעלות כי… האם הם יותר גדולים מהמרגלים אשר נענשו דווקא כי לא הצליחו להביא את דרגתם הרוחנית הגבוהה להשתלב בצו האל בקרקע ובעפר המציאות של ארץ ישראל ולא תיאוריתית?

רבי חיים בן עטאר הקדוש.: ‘ויאמר ד סלחתי כדבריך. ‘פירוש לא סלחתי על העון בהחלט אלא כדבריך  שלא אהרגם  כאחת  מהטעמים שרשם באומרו שלא יאמרו מבלתי יכולת ..אבל על כל פנים  יעשה בהם משפט  באריכות אפים. והוא מאמר הסמוך אם יראו את הארץ. .והאנשים אשר שלח משה..’והודיע הכתוב כאן טעם שלא האריך ד אפו  להם שבהם נתקבצו חמישה דברים. המפליגים  מדת ארך אפים . כנגד הא והאנשים , ואמרו זל כל אנשים  שבמקרא לשון חשיבות  כי ראשי אלפי ישראל המה .וכנגד חברת משלחם  אמר אשר שלח אותם משה בשליחות מצוה  כי הם שלוחי חברה ומחברת  משה יחשבו.  .וכנכד ג.אמר וישובו פירוש שנעשה להם נס עצום ששבו.. וזה היה מספיק להעירם לבל עשות רשע ויכירו כי גדול אלוהינו  אשר הראם נפלאותיו .וכנגד ד  אמר וילינו כל העדה .פירוש חטאו הם והחטיאו  הרבים .וכנד ה אמר להוציא דבה על הארץ .מי זה אמר ותהי שיאמר על הארץ כלילת יופי כי רעה היא . אין לך רשע רחוק מעשות  רע כי  איך המין האנושי יעיז פניו כל כך לדבר דברים בתכלית ההפכיות  לומר דבה רעה על  השלימות הטוב אשר על כן  חרה אף ד והרגם מיד ולא האריך אפו להם.’

דווקא גודל הרוחני של מנהיגי ישראל כשהם לא מבנים את ערכה של ארץ ישראל ולא חיים בה היום ומדברים לשון הרע עליה ועל יושביה ואומרים שיש צורך בחיי יהדות בניכר, זה חטא עצום  כי הם דווקא אמורים להבין את סגולת הארץ. ביקורת על הארץ שהיא לדברי הרב ‘השלימות והטוב’ זו חומרה רבה שאז יהודים שומעים מראשי קהילותיהם שאין צורך לתת חשיבות תורנית לארץ ישראל ולהפוך אותה לציפייה משיחית רחוקה אוטופית מבלי שום יישום. מקסימום  לבוא לסמינר ישיבתי או למלון בתל אביב או בנתניה. האם זה מה שהתורה ציוותה לבוא לבקר ולחזור לטומאת העמים? זו ממש סתירה ענקית עם אמתלא  של טענות לכאורה של חינוך ועוד.. האם זה לא אינטרסים של תנאים כלכליים נוחים? האם ארץ ישראל פחות חשובה מכל חומר בגלות? האם הקבה לא יודע חלילה שזה דורש מאמץ? וודאי שכן.

 בפרשה זו משה רבינו שולח מרגלים אשר הם נשיאי ישראל גדולי העם לרגל את הארץ בכדי לרשת אותה. ‘כולם אנשים ראשי בני ישראל המה’. האם זו לא  שליחות תמוהה?  הרי ישראל ידע ממסורת העברית שבוודאי הונחלה מדור השבטים לדור מצרים , על המרכזיות ועל עובדת היות ארץ ישראל  ארץ האבות ומרכז הקדושה העולמית. הרי גם פרעה כשיוסף הובא לפניו ואמר ‘גנב גנבתי מארץ העברים’ פרעה לא שאל מה זה , הוא ידע  את ארץ העברים. ראשי העם לא ידעו לא הכירו את ערכה? אתמה!   אם השליחות  היתה  שליחה לרגל ריגול צבאי בכדי לכבוש הרי  זה ראוי . מסתבר שמלכתחילה היתה הרגשה אחרת ממדרשי חז”ל כנאמר מידי  הקבה  למשה אני אמרתי להם שהיא טובה והם שולחים מרגלים? רואים שיש כאן בעיה יסודית מאוד של מנהיגי העם שהם בזמנו ראשי ומעבירי התורה לשבטם.

רבי דוד אביחצרא.ספרו פתח האוהל. : וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ד כלם אנשים ראשי בני ישראל המה. אם אפשר על דרך נזכר  ואחר נסעו העם  מחצרות ויחנו במדבר פארן  שזהו סוף פרשה דלעיל .ואם כך הוא זה ממדבר פארן  דכתיב כאן לכאורה אל למותר. אכן הוא על פירוש רשי שלח לך אנשים .למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עיסקי דבה שדברה באחיה ורשעים הללו  ראו ולא לקחו מוסר. והיינו לומר מחצרות חצר מות. וזהו  במדבר  שהגם   שאותו דיבור לסגולת פריה ורביה  והיינו פארן אפילו הכי ויחר אף ד. וזהו וישלח אותם משה מתוך צואה זאת כרמוז בשני תיבות אלו שהם ממדבר פארן זרוז אחר זרוז על פי ד דהיינו ככה נצטוה …דהיינו שמע והבן וזכור תזכור את אשר עשה ד אלוהיך למרים הגם שנתכוונה  למצות פריה ורביה  וכן כולם כל אחד לפי סרחונו  .דוק ותשכח בסיעתא דשמייא.’

דברי קדשו של הרב מלמדים אותנו שגם נאום אדאולוגי שאמרה מרים למה  משה פרש מאשתו הרי יש מצווה פריה ורביה .גם אנחנו נביאים.. כך גם המרגלים אמרו סיבות של העדפה לימוד תורה במדבר שזה אידאולוגיה רמה. זהו ההיקיש עם מרים. וזה היה חטא משני הצדדים. שום סיבה גם עליונה כל שהיא יכולה לסתור את הוראת משה וכל תורה שבעל פה של החכמים מתוך התורה והוראת  ד למשה היתה לפרוש מן האישה וכך הוראת משה על פי ד ליכנס לארץ מבלי שום התחכמות עליונה תרתי משמע. זהו לימוד לכל הדורות ליהודים הגולה וגם למנהיגים שלנו בארץ ישראל. לא מכניסים סברות אישיות גם אם רוחניות אידאולוגיות במקום צו תורני ברור של תורה לחיות בארץ ישראל. החיים בארץ הם ללא תנאי אשר נתתי לבני ישראל .הארץ היא מתנה בלי תנאי כנאמר עי רבי חיים בן עטאר הקדוש. ובתוך הארץ ממתנת האל אנו מתעלים מתוך תורה עמוקה של הארץ.

השם משמואל מובא עי עין האוהל פירוש על דברי הרב אביחצרא זצוקל. : דנראה לפרש דהנה אהרון ומרים לפי השקפתם  היה נראה  להם שמשה עשה שלא כשורה  במה שפרש מדרך ארץ .וכבר אמרנו שלפי חשבונם מה שישראל נפלו בחטא מתאוננים וקברות התאוה ..נסתעף מזה שבמה שהפריש  משה עצמו מדרך ארץ  נתעלה ונתרומם מכל עניני העולם הזה ועל כן נעשה נבדל ופרוש מקהל ישראל ולא היתה מדרגת משה מאירה כל כך ללב ישראל .והיתה טענתם אף דלמענו  היתה הפרישה תוספת ומעלה ..מכל מקום עבור כלל ישראל לא טובה. .ומכל מקום נחשב להם לחטא  שהיו צריכים לכוף את דעותיהים לדעת משה .ולקיים כוף אזניך לשמוע דברי חכמים.. ולהאמין שבודאי  הצדק איתו  והוא מבין דעת תורה ורצון ד יתברך יותר מהם.. ויש לומר דגם חטא המרגלים היה בסגנון זה…ונראה שהם חשבו שהניסים הנגלים היו בזכות משה ובאשר משה לא יכנס עמהם לארץ…על כן אין להם לקוות לניסים  נגלים אלא ניסים מלובשים בטבע והם חשבונאת כיבוש הכנעניים למעלה מדרך הטבענ שאין זכותם מגיעה לזה ..יצאו הם לפרש כוונת התורה באמרם פנו וסעו . היינו שיפנו את עצמם ממהות שהם בה ויסיפו זכות על ידי התורה.. עד שתגיע זכותם בעצמם להוריש מלכי כנען  שלא בדרך הטבע… ופירשו של הכתוב שלא כפירוש שפירש להם משה. והרי  זה פגם בתורה שבעל פה . ואפילו יאמר להם על שמאל שהוא ימין… ולאשר פגמו בתורה שבעל פה נשתאב בתוכם כוח רע . והנה ידוע למבינים שארץ ישראל ותורה שבעל פה שורש אחד להן .ועל כן מחמת פגם תורה שבעל פה נסתעף שמאסו בארץ ישראל .ומכל מקום שורש חטא המרגלים הוא פגם בתורה שבעל פה שלא קיימו כוף אזניך לשמוע דברי חכמים. והנה דומה לחטא מרים שדברה במשה ..שהיה להם ללמוד ממשה שנעשה למרים שלא כפתה אזניה לשמוע דברי חכמים..’.

גם נימוקים עליונים של גדולי האומה איננם יכולים להיות במקום הוראת חכמי הדור של דרגת משה בדורם אשר מבהירים את מהלך ההיסטוריה ומעבירים את תורת פיהם אשר מכוונת את העם לשמוע את דבר ד המצווה באותו זמן לחיות את הגאולה מציאותית.

לכן דרושה הסתכלות אחרת להבנת מהות ארץ ישראל שהיא היא עיקר האמונה הישראלית ומתוכה נבנים ברוחניות .לא מגיעים לארץ רק אחרי שמילא בטנו בשס ופוסקים .אלא הארץ היא המקור של לימוד התורה ושל כל חיי הישראלי. וזאת מלמדים חכמי תורה שבעל פה היודעים לזהות את הזמן להיכנס לארץ ומלמדים את מהלך ההיסטוריה שהוא תורה בעצמו זה פירוש השם משמואל.

רבי דוד אביחצרא. ספרו פתח האוהל. : ‘וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען דייקא..לשון הכנעה ושפלות ביראת ד .שגם כן רמז תבת לתור עם הכוללמ גימטריא  יראת דנ .ודהיינו וישלח  אתם מזה כולם כאחד לתור את ארץ כנען ביראת ד טהורה .וכן ויאמר אלהם עלו זה בנגב לעמת גם כן ותלמוד תורה כנגד כולם .הרוצה להחכים ידרים. וזהו שמפרש ועליתם את ההר  שגם כן גימטריא תורה. כמו שאמר רבינו בעל הטורים. שעל ידי כך גם כן ועליתם עליה אחר עליה גם ממעל מאותו הדומה להר שהוא היצר הרע. גם תרתי עליות לעומת שתי תורות .הרי לך כאן היו וכאן נמצאו שלשה חקות שעליהם הזהירם משה עליו השלום  להחזיק בהם במאוד מאוד בכדי שינצלומ. שהן המה יראה ענוה תורה ..בשלושתם שגדול כוחם.. ועליתם אותיות ‘מול עתי ‘ ראשי תיבות יראה ענוה תורה.. שמזהירים לעמת  הא-להים חיים שלא ימוטו על ידי תלת הנזכרים.’

אנו צריכים את מידת הכניעה לד זו ענוה שזה משמעות ארץ כנען (ראה פירוש זרע אמת ורבי חיים הן עטאר הקדוש על מולה כנען בספר בראשית). בכדי להשיג את  מעלתה של ארץ ישראל. אנו לא ניתן את השקפתינו האישית מלאה נגיעות להחליט האם טוב או לו טוב לבוא חלילה לארץ ישראל. זו ענוה של ישראל לדבר ד. רק מתוך זאת תוכל לצאת תורה אמיתית מהותית עם יראה שהם כדברי הרב מאותם מילים של וראיתם את הארץ. זה הלימוד המרכזי לכל חיינו בעולם בכל מצוה ומצוה. ובוודאי למצוה רבה של הקמת עם בארץ ישראל שזה עיקר בקשת ד בתורתו לחיות את הגאולה. וכמה אנו צריכים בירור אחר בירור בכדי לפעול למען להיכנס לארץ ולהיות בה עם סגולה וארץ קדושה.

 הרב דוד אביחצרא. : שלח לך אנשים.’ דהיינו הגם שמשמעות המקרא כםשוטו כולם אנשים .אפילו הכא הדרשה נתנה לדרש ..שלח לך דיקא אותם שישארו לך במהמנותא דילך .אנשים מיעוט רבים שנים לעמת יהושוע וכלב .ויתורו את ארץ כנען אלו הם  שישארו  ויותרו בה בארץ כנען .אשר אני נותן לבני ישראל אחריהים של כל השאר שהוציאו דבה רעה .על ידי איש אחד  המיחוד בשבטו  הוא יהושוע תלמידך.. שגם כן לבני ראשי תיבות לעמת יהושוע בין נון  שהוא מכניסם לארץ..איש אחד למטה אבותיו תשלחו זה לעומת כלב בן יפונהנ שהלך לחברון להשתטח על קברי אבות ..וזהו איש אחד המיוחד למטה אבותיו…תשלחו אתה וישראל שגם לעמת ישראל על פי שנים עדים יקום דבר..’

והנה דברי קודשו של הרב המלמדים שמלכתחילה תואר אנשים של חשיבות זה אך ורק ליהושוע וכלב שלא דברו דבה על הארץ .אז לשון חשיבות זה רק למדברי טוב על ארץ ישראל ומושכים את ישראל לחיות בפועל בתוכה לקיים צו ד ולא בשביל שום נוחות של קיום מצוות או של אכילה בכשרות ועוד נוחות בטחונית או כלכלית .אלא שאנו בארץ בדרגת רצון משה ואהבתו את ארץ ישראל ולקיים רצון בוראנו.

האדמור מגור.השפת אמת.תרלא : ‘..וכן בכל מצוה אם האדם מבטל באמת כל רצונו אף לא לזכות למדריגות  רק כדי לעשות רצון ד בלבד נקרא נותן נפשו בשליחותו . כי אם מצרף חפצומ אינו שליח .וזהו עשו עצמן קדרין  וזהו חרש( מרגלי יהושוע) ; רק כלי מוכן לעשות רצון ד  אבל לא לצרףנאת עצמו כלל ..גם ענין המרגלים  להמשיך אור התורה לההרגל והטבע שתרגילינו בתורתיך להמשיך אור התורה גם כן בתוך הרגילות והטבע . ויתורו את ארץ כנעןמ להמשיך בחינת תורה לתוך הטבע…ובאמת גם חטא המרגלים היה חסרון באמונה ..אם היו מאמינים ומבטלים הסתכלותם  לרצון ד יתברך  היה זה עצמו מסייע להם לצאת מהטבע. ‘

‘תרלט.’אכן דור המדבר היו כולם מבחינת רישין. כי הכניסה לארץ היתה מדריגה אחר מדריג והם לא רצומ דיפלו ממדרגת רישין… ובודדאי מי שבמקום עליון קשה לו ליפול…אבל היה להם לבטל עצמם  לעשות  רצון הבורא יתברך..’

אנו עם על  טבעי בטבע במציאות הקרקעית להכניס את כל התורה והחכמה והחסד בתוך מסגרת מדינית טבעית זה תפקיד ישראל.זו הקדושה ולא מנותק מכל מציאות מדינית ארצית בארצינו כי אז זו נגיעה אישית גם אם זה אידאלים.

הכלי יקר. : ‘ויתורו את ארץ כנען. : ‘,,, כי הקבה אמר ויתורו  שיש במשמעות  גם לשון יתרון כי רצה הקבה להראות להם יתרון הארץ  על כל הארצות.. ולהעלותו  אל ארץ טובה ורחבה.. אבל ישראל רוח אחרת היתה עמהם  כי תמיד היו מבקשים תואנה לשוב מצרימה.. ועל כן אמרו ויחפרו את הארץ . לשון חרפה  כי ערות  הארץ רצו  לראות  כדי שיהיה להם  מקום ללון ולומר נתנה ראש ונשובה מצרימה .והמרגלים השחיתו התעיבו יותר כי באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות עי כמה מעלות  כפולות שיש לה ביתר שאת על כל שאר הארצות. ילקוט פרשה זו פסוק  על ארץ ישראל וראש עפרות תבל. והמה עשו בהיפיך לומר שהיא פחותה  מכל הארצות כי מארץ אוכלת יושביה .והורידוה  ממדריגת הראש למדרגת הרגל  לכך נאמר וירגלו אותה ..נתנה ראש ונשובה מצרימה…כך אמרו נשבוק  הראש אותה ארץ שאתם אומרים כי היא   ראש  לכל הארצות  ונשובה מצרימהנ אעפ שהם אומרים דהיא למטה ממדריגת  ארץ ישראל…וירגלו  אותה משמע שעשו את הארץ עצמה במדריגת רגל ..

דברים הענקיים של הכלי יקר. אנו כדברי הרב נודיע שארץ ישראל היא ראש לכל הארצות יש בה כל היתרונות .נאמר זאת כצו הבורא עלינו לומר ולפרסם את חשיבות ואהבת הארץ לדור הצעיר וגם לחלק מתופשי התורה בחול .ולהנהגת מדינת ישראל לדורותיהם נחזק את ידם ונאמר להם עלה נעלה תמיד כי יכול נוכל לה. אנו מקיימים בזאת את צו הבורא. ואין לנו שום בושה חלילה לומר זאת בכל  פורום  אפשרי אין תורה כתורת ארץ ישראל וכל יהודי באשר הוא צריך לחיות במדינת ישראל ומיתוך קדושת הארץ יוכל להתעלות בתורה ובעשייה למען ישראל כולו ולהיות מודל מדינה עברית קדושה לכל האנושות .כאשר מכאן נעלה את כל העולם להיות נהולך עם ד.ויש לנו מדינה נפלאה וזכינו להיות ולפעול בתוכה.

 רבי חיים בן עטאר הקדוש :‘  ..והוסיף עוד תנאי אחר אנשים שצריך שיהיו צדיקים  עוד בא  להוסיף תנאי אחר בדבר  שהריגול הוא אשר אני נותן לבני ישראל .פירוש לא לשער אם הארץ  ההיא יש כוח בהם ללוכדה  ולרשת אנשיה ;כי זה  ודאי כי אין יכולת בהם לעמוד אפילו כנגד עיר קטנה שבהם , אלא אשר אני נותן  וכיון שהדבר בה  להם  במתנה  על הנותן   להוציא  עושקיה כדין הנותן מתנה ..’

הבקשה לשלוח מרגלים מתוארת בפרשת דברים על ידי משה רבינו  בצורה אחרת ‘ותקרבו אלי כולכם ותאמרו אלי  נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ..’  הבקשה הייתה  של ישראל ולא יוזמה של משה.  מה הייתה מטרת גדולי ישראל  בדור זה בשליחות זו.

רבי חיים בן עטאר הקדוש: .. ריגול ב הוא ריגול כללי  זה יורה כי רוצים להראות  ולשער אם יש בהם כוח לכבוש  והוא ריגול  שהסכימו ישראל לשלוח  לרגל הוא כללות הארץ כמו שמפורש במעשה  וזה יגיד מיעוט אמונה  בה וביקוש תואנה…ובדרך רמז וילכו ויבואו על דרך אומרם  זל בעלי הסוד כי אדם גדול כשיזדמן לפניו עבירה  ויגש לעשות פורשת נפשו ממנו הרמה ונכנסת בו רוח שטות ..ולצד שהכתובים מעידים שהאנשים ההמה נשיאי ישראל  וגדולי הנפש , לזה העיד הכתוב כי בשעת מעשה הרע כשבאו למשה לדבר דברי רשע הלכו פירוש פרחו מהם אורות הקדושות מנשמתם ואז יבואו..’

אנו לומדים כאן שלשון הרע על ארץ ישראל  שהוא לפי הפסוקים מרידה בה ובתורתו נאמר על ידי גדולי ישראל ולא פשוטי העם. הדבר דורש ממש לימוד. איך יתכן שדווקא גדולי ישראל הם אשר זלזלו בקדושת הארץ ובמטרת יציאת מצרים שהיא הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל.

רבי צדוק הכהן מלובלין  ספרו פרי צדיק מאמר א.:  שלח לך אנשים. ראשי בני ישראל המה…ובמדרש רבה  בני אדם גדולים היו אלא שעשו עצמן  כסילים  עליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה  בנים לא אמון בם.שנבחרו מכל ישראל מפי הקבה ומפי משה שכן כתיב וייטב.. וצריך להבין שאנשים גדולים כאלו שהיו צדיקים בפני ישראל ובפני משה והקדוש ברוך הוא.. אמר שהם ראויים   איך יוציאו דבה ויאמרו דבר שקר…ובזוהר הקדוש אמרו אי ייעלון ישראל לארעא  נתעבר אנן  מלהוי רישין וימני משה רישיו אחרנין…וצריך  להבין  מנא ידעי שבארץ ישראל לא יהיו ראשים  גם איל יתכן  שאנשים צדיקים כמותם ישקרו מפני נגיעה כזו  שבארץ ישראל לא יהיו ראשים…ועם כל זה כתיב לא בצדקתיך וביושר לבבך  אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגויים האלה..והנה המרגלים  שידעו שהם ראשי בני ישראל וכשבאו לארץ ישראל  והרגישו שבצדקתם אינם כדאי לרשת את הגויים ומזה דנו קל וחומר לשאר ישראל..אבל זה היה החסרון  שהיה חסר להם האמונה בשלימות ועל זה נאמר בנים לא אימון בם…והניסיון זה היה כנגד מדת כתר עליון דאיהו כתר מלכות. והוא מבחינת מהימנותא שלימתא  כמו שאמר בזוהר הקדוש… וכדברי הרמבם מפורש בזוהר חדש  ובהארי זל שיש מקום שאין בחירה.והיינו במידת עתיקא למעלה מתפיסת אדם ושכלנו והוא נעלם מכל רעיון .ועל זה נאמר והאמין בד שיוכל להיות ידיעה שיהיו ככוכבי השמים אף על פי שיש בחירה והוא נקרא מהמינותא שלמה.וכן גם בישראל כתיב ויאמינו בד  ואיתא בזכות האמונה ואמרו שירה והיינו שהאמינו שאף שהיו אז בכלל הקטרוג . מכל מקום היה יכולת  ביד הקבה  להעלותם למדרגה שראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים  אבל למרגלים היה חסר האמונה זו  שלא הבינומ איך אפשר שיכנסו לארץ ישראל  מאחר שהרגישו  בעצמם שאף הם אינם ראויים ..רק יהושוע וכלב עמדו בניסיון והאמינו בזה ..וארון ברית ד נוסע לפניהים דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה .שהשם יתברך  על ידי כוח התורהנ שהוא ארון ברית ד בקדושת ג האבות שהם נגד ג קליפות  הקנאה והתאוה והכבוד לתור להם מנוחה  שיכנסו לארץ ישראל שנקרא גם כן מנוחה  ושיתבררו בשלמות. ועל זה אמרו יהושוע וכלב אם חפץ בנו ד קודשא בריך הוא לא בעי מינן אלא לבוא ..שהשם יתברך יכול להכניס ללב כל הקדושות כדי לתור להם מנוחה… והמרגלים שהיה חסר להם  אמונה שלמה זו לכן כיון שהרגישו  בעצמם שהם אינם ראויים לרשת בצדקתם . . והחסרון הואנרק מהם אז בוודאי ימני משה רישין אחרין ‘

.הרב יהודה אשכנזי פירש שהמושג ‘קודשא בריך הוא’ מדובר על ארץ ישראל. כי אם מדובר על ה’ היה צריך להיות כתוב קדיש  ברוך הוא. ורואים כך בדברי קדשו של הפרי צדיק אשר מתאר את חוסר האמונה העליונה מעל כל הגיון ונגחעה אישית שהתורה דורשת כלפי  ארץ ישראל .אמונה שלמה ואמונה שדווקא בארץ העם ישתלם במדרגתו ולא בחול.לפי הזוהר קושר את חוסר היראה והלב לנושא דיבה  הרעה על הארץ ועל חוסר מידת יראת שמים כלפי ארץ ישראל בנושא של המרגלים. אנו למדים מכך  שאפשר דווקא בגדולי תורה ובמנהיגי העם חוסר יראת שמים בנושא הבנת ערכה של ארץ ישראל. המרגלים נתנו את השקפתם האישית  בתיאור ההיסטוריה הישראלית ומטרתה שהיא לדעתם קיום תורה בלי צורך במדינה  בארץ ישראל. מבחינתם הם לא זכאים מספיק בכדי לרשת את הארץ וזה דורש מבחינתם זמן של עליה רוחנית לפני. זו חוסר אמונה ברצון האל ובמטרת בריאת עולמו . זה  חוסר יראת שמים  כלפי הצו האלוהי של פרו ורבו  ומלאו  את  הארץ  וכבשוה כדברי  הרב  יהודה  לאון  אשכנזי  הקב”ה התוה שאת העולם צריכים לכבוש  בכדי לקבל  את יבולו. להביא נימוק לכאורה  ערכי ולומר שהדור לא זכאי ולא ראוי להקים בו מדינה מפאת חוסר צדקות זהו חוסר אמונה וסילוף כל תורת משה. האם זו לא הייתה בעיה של  חלק מגדולי תורה בדור של לפני הקמת המדינה שהתנגדו לציונות. והנה  באמתלה של ענוה פסולה  מנהיגי העם מכסים על אינטרס אישי אפילו שהוא יכול להיות אידאולוגי, לא תמיד גלוי גם להם . הם לא יהיו ראשים במדינה העברית הרי הם שייכים לדור של המלח  או הגטו של מצרים. עכשיו יקום דור אחר אשר  לא ידע עבדות והוא ינהיג. הרב  אשכנזי  מסביר שהעם ערב רב אשר  לא  הייתה לו  את מסורת העברית  של האבות של ארץ  כנען הם אשר לא רצו לכנס לארץ. הם קבלו את תורת משה אבל  לא את ארץ  ישראל כי פשוט הם לא היו משם כגון  השבטים  עם המסורת העברית  שגלו למצרים מארץ כנען. האם זו לא הבחנה  מציאותית גם בדורנו אשר  ישנם המקבלים את התורה ולא מעוניינים במדינת  ישראל. הם נשארים בניכר בגטאות יהודיים בארצות הברית ובאירופה לומדים  תורה ובשבילם  הארץ היא רק  לסמינר ישיבתי או תיירות מלשון ‘לתור’ את הארץ. וגם בארצנו ישנם עדיין  חוגים תורניים אשר רואים במדינה נוחות של חיי דת  רק  ולא את ערך קדושת הארץ מבחינת מטרת כל המצוות ומטרת יציאת מצרים ומרכז  העולם לכל האומות , להיות ממלכת כוהנים  ממלכה  עם ניהול חברה קדושה ולא רק בכותלי בית כנסת… יש לנו אין ספק בעיה עם ארץ ישראל הנובעת מחוסר הבנה של מהות ישראל מהות תפקידו ומהות ארץ ישראל אשר רק היא מאפשרת לזהות ישראל להצליח לאחד שוב את האנושות. המצוות תלויות בארץ כדברי הרב צבי יהודה קוק הם תלויות בארץ ולא הפוך .ולכן  אנו עדים לרצון כל העמים לרצות חלק בארץ ישראל  כי היא טבורו של עולם.

חכמים מראים לנו כאן את מטרת בריאת העולם והיא  לקדש את החומריות של העולם לפעול שהחברה הכלכלה הפוליטיקה הם ובעיקר הם יהיו  נעשים בקדושה.  נאמר שישראל היוצא מתוך הציוויליזציה האנושית כולה לאחר פספוס האחדות האנושית בדור מגדל בבל, הזהות העברית היא צריכה להחזיר את האחדות האנושית בעצמה ומול הבורא. אחדות זו נקראת ישראל. ארץ ישראל שהיא  ארצו של הקבה היא אכן כמו ישראל מסוגלת מתוך רגבי אדמתה הקדושה לאחד שוב את האנושות  לערכים של קדושה שהם איחוד המידות הדין והחסד. וזו מטרת תורת ישראל. המרגלים וכל יורשיהם בהיסטוריה עד היום  מאמצים זהות גלותית של עמי הניכר אשר הם בתוכם או אשר מאמצים את השקפתם  ומנתקים  בן  הזהות  הלאומית העברית  ובן הארץ והתורה.  הרי זוהי השקפה נוצרית המפרידה  בן  הכנסייה  והמדינה… הם  מאמצים  אזרחות  זרה וגאים בה ומאמצים גם השקפה דתית שהיא עבודה זרה לישראל. וזה   הרשע (בממד הלאומי)  של ההגדה  המוציא  עצמו  מן הכלל  הלאומי ישראלי .בעצם  בלי לשים לב הם הורסים  את האפשרות לאחד את האנושות העולמית מסביב לערכי תורת ישראל.  הרב  אשכנזי. כי זו הזהות הלאומית הישראלית שיכולה לאחד את העולם במלכות שדי,  יכולה להצליח  רק דרך טבורו של עולם דרך המלכות  העברית  בירושלים עם תורתה העברית  שיש לה דרך   ארץ  של האבות. אז  המרגלים ודור זה רצה   להישאר  עם  חיי דת בגלות   וזה  הרס  המלכות הישראלית  והרס תורת ישראל והצלחת הפרויקט האלוהי של אחדות האנושות. האם בימינו לא הגיע זמן לדבר בכנות  על  הנושא וללבן את כל  האידאולוגיות המוצהרות  גם על ידי העולם  הדתי’  בנושאים אלו .. וקדושה עולמית מדינית זו נבראה מירושלים מציון ירושלים ובית המקדש  הם אשר נותנים את האפשרות  הזו לעולם. לכן העולם נברא מירושלים ולא מברוקלין או מפריס. ישראל כשמקים את מדינתו העברית מתוך נשמתו העברית שהיא מורשת האבות ואיחוד המידות של חסד ודין של chariti  ו justice   רק אז המדינה מתוך ירושלים  תהיה  מודל הממלכה הערכית תורנית שהאל רוצה. ובוודאי  שלפי גמרא זו ולפי כל התורה וסיפור המרגלים בלתי אפשרי לעשות זו דרך חיי קהילה בחוץ לארץ. הם לא השפיעו כהוא זה על ההתנהגות המוסרית של הגויים. ישראל בגלותו צריך לקבץ את כל הניצוצות את הערכים החיוביים של האומות ולשלבם דרך המדינה מירושלים לתורת ישראל .תורה שיש לה מסורת אבות אשר חי בארץ ישראל כי תורה אשר מנותקת ממידות האבות שהושתתו בארץ ישראל היא רק דת ולא תורה  כללית של ישראל אשר היא דבר שונה  לחלוטין.

הרב יהודה לאון אשכנזי בשיעורו  על שלח לך –  שנת 1995 .‘תיאור התורה של הפלא של התנהגות מנהיגי התורה של העם באותו דור שהם היו מאותם 20 אחוז הציוניים שהלכו אחרי משה ביציאת מצרים ולא כמו רוב העם שמת במצרים. ובכל זאת דווקא גם הם תיארו את הריגול   בארץ  כנען  בתור בלתי אפשרי. התורה היא נצחית ומסריה וסיפור דור הזה הם תורה לכל הדורות( לא רק ההלכה..). הגלילי זהב הרב הורוביץ מגדולי חכמי רומניה לפני הקמת המדינה (אשר  הרב צבי יהודה מאוד העריך) מביא שהתורה ספרה סיפור התמוה והקשה של המרגלים כי כשהגאולה תגיע דווקא מתוך גדולי תורה ומנהיגי העם תקום התנגדות לחזרה לארץ ולגאולה לכן התורה ספרה זאת שלא נהיה מופתעים’.

מרן  הראשון  לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל: (ההילולא שלו שבת זו) –  שיעורו שנת תש’ז ‘פרשתנו פותחת בעניין  המרגלים . אומר רשי’ למה נסמכה    פרשת מרגלים לפרשת מרים (סוף פרשת בהעלותך) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא  לקחו מוסר.. ויש להקשות מה הטענה של המרגלים ממה שדברה מרים והרי היא דברה על ראש הנביאים… וכי אפשר להשוות את הלשון הרע  שדברה עליו מרים כמו לשון הרע שדברו המרגלים על הארץ. ולכאורה הם דברו רק על עצים ואבנים. אלא מכאן אנו  למדים כמה מעלותה העצומה של ארץ ישראל שאינה כשאר הארצות . ארץ ישראל היא ארץ קדושה ומי שמוציא לעז עליה כמוציא לעז על תורת ישראל.‘  דברי קדשו של הרב אליהו מבהירים שלשון הרע  על הארץ או חוסר הבנת ערכה  הם פגיעה לא רק בארץ ד’ אלא בתורה.  לשון הרע על הארץ הוא כמו לשון הרע על גורם חי כי היא ממש ארץ החיים ומרגישה את כל ההתנהגות שלנו. ולכן לשים את הארץ בדרגה שניה לתורה או לומר שרק התורה עיקר אז זה לשון הרע על ארץ ישראל שהוא בעצם לשון הרע על תורת ישראל. ולכן הארץ דורשת אומץ והבנת ערכה ככלב בן יפונה.

רבי חיים בן עטאר הקדוש‘ועבדי כלב וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב פירוש שכר אשר הייתה רוח אחרת עמו , שהגם  שיהושוע  גם כן  לא ניאץ  ד עם המרגלים  אף על פי כן  היה לו סיבה תפילת משה הצילתו מיצר  הרע ומכוחותיו שהם המרגלים .  שהם המרגלים  לבל יטעוהו .מה שאין כן כלב שנכנס  בגדר סכנת יצר הרע וחברתו  . ותחל רוח לפעמו  והראיה שהלך  ונשטתח על קברות אבות . והוא אומרו רוח אחרת עמו ואף על פי כן וימלא אחרי פירוש  השלים אחרי רצונו יתברך.ודקדק לומר בדרך זו לצד שיש באדם שני יועצין יועץ רע ויועץ טוב ללכת אחרי ד והוא השלים ומילא אחרי חלק ד.וזה על דרך אומרו  מי שבאה עברה על ידו וניצול ממנה נותנין לו שכר כעושה מצוה  וזה אינו ביהושוע כי לא היתה רוח אחרת עמו  להטעותו מדרל השכל כי משה מנעו ויש כוח בתפילת  הצדיקים גם לבחינה זו ..אשר על כן זכה כלב שיקרא עבד ד כמשה רבינו עליו השלום.  והוסיף עוד לומר מלבד המעלה הנזכר עוד והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה פירוש להתפלל על עצמו. וכאן רמז  התעצמותו עד שמילא אחרי ד.וכוונת הטבה זו היא שלא נכנס בגדר הגזירה אחר הבטיחו בחיים .. . והוא אמר והביאותיו הרי הובטח  בחייו   ארבעים  שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם… עוד יתבאר עקב אשר עשה שני דברים טובים  א.היתה רוח אחרת עימו  פירוש שלא הלך אחר עיצת מרגלים.והב וימלא אחרי שהשתיק העם וסתר דברי המרגלים .ושתים שילם לו ה אחד והביאותיו .ב יורישינה .וטעם שלא הזכיר יהושוע לצד שהוא זכה מצד תפילת משה ולא הוצרך להתעצם מכוחו.’

רק משה  וכלב בלבד נקראו עבד ד. משה בעקבות התורה וכלב בעקבות ארץ ישראל. זה אותה מהות. עבד ד זה להיות עם תורת משה בארץ ישראל. אין תואר עבד ד בכל התורה חוץ ממשה וכלב. עבד ד הוא הממלא רצון ד שהוא תורה וארץ ישראל.

דברי קדשו של הרב מלמדים דווקא  על הכוח של היוזמה האישית של כלב משבט יהודה הוא נלחם עצמאית ברעת המרגלים ומכוחו העצמי  הבין את קדושת הארץ למרות  שראה בדיוק מה שהם ראו. הוא  נלחם מעצמאית בהשפעת מנהיגי דור דעה האחרים הלא פשוטה בעוצמתה גם הרוחנית אידאולוגית תורנית. הוא לא הצטרך לברכת משה שהגינה על יהושוע תלמיד משה. כמה שוב אנו רואים שערכה של העשייה היזומה האישית ובוודאי של מנהיגי ישראל  לדורותיהם עבור הקוממיות בארץ ישראל ושל החשיבות להטמיע  את מטרת יציאת מצרים ומטרת כל התורה שהיא קיומה במסגרת מדינית בארץ ישראל. זו מטרה הכתובה בתורה לא מובנת דווקא למנהיגים וגדולי תורה .משבר מנהיגות הינו תופעה שכיחה בעמינו אנו רואים  זאת היום בחלק מההנהגה המדינית וגם הרבנית. ומשוועים להנהגה ערכית אשר מבינה את ייעוד ישראל בארצו וקדושת ארצו המדהימה הא-לוהית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן