1

משבר אמונה כלפי א”י אצל מנהיגי ישראל / מאיר ואקנין

משבר דווקא אצל מנהיגי התורה של ישראל הנשיאים שלא מאמינים. הרס מטרת בריאת העולם והאדם שהיא זהות ישראלית הפועלת בדגם דור דעה בקרקע מחוץ לענני כבוד- היתרון של הארץ.מידת צדיק תיקון הברית הגברת החומר של ארץ ישראל מגבירה את השכל .

לומדים בפרשה:
נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com
דור המדבר דור  דעה  ייחודי במדריגה עליונה , אשר היה דור יחידי  דגם אידאל עליון מהעליונים אשר חי בצורה על טבעית והוא בכל זאת מודל  לכל הדורות הואיל ואנו לומדים על כל התחנות מהגלות ועד לארץ דווקא ממנו.דור המדבר צריך להיות  מההיבט האידאלי קדושתי  במציאות ישראל  אוכלי המן  אלא   בפעילות ארצית  פרקטית תחתונה משוה ומקבילה תחתון ועליון בית המקדש שלמעלה מכוון דווקא מול בית המקדש שלמטה ולא הפוך התחתון הוא המרכז. הרבי מנחם מנדל שנארסון הרבי מלובויטש זצוקל בשיחותיו על פרשת שלח לך:’ הקרבנות נקראים אשה מלשון אש .האש עולה למעלה כך המלאך .בפרשת בשלח התורה מצוה ‘ כי תבואו אל ארץ מושבותיכים  …יש תיאור הקרבת הנסכים על המזבח משעת כיבוש וישיבה בארץ.הנסכים הם יורדים למטה עד השיתין של המזבח מטה מטה.דבור עשרת הדברות נכתב על הלוחות הגשמיות.כל מי שאומר קריאת שמע בלי תפילין מעיד שקר כך עם הקרבנות בלי נסכים.הקרבן זו הקישור עם הלמעלה הנסכים הם היישום הקישור עם המציאות הפרקטית של הלמטה במציאות.לכן התורה מצוה על הנסכים מיד לאחר חטא המרגלים המנתקים את הלמטה מהלמעלה.’
קדושה  במסגרת כללית  מדינה   וזו משימה הרבה יותר מורכבת.דור אשר ניזון מלחם אבירים המן אשר הוא לפי חכמים לחם של מלאכי השרת.  דור זה מונהג על ידי משה רבינו  עבד ד לאחר עבדות ארוכה של כמעט איבוד זהות העברית  של האבות. רק חמישית  מהעם שהם מאמיני בד  ובתורתו ובישועתו  שהיא להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש בארץ ישראל דווקא, יוצאים מגלות מצרים. גלות מצרים שמיתוכה צומחת תורה שבכתב .פרי צדיק. מתוך העשרים אחוז רק יהושוע וכלב יכנסו כך מלמד הרב המשך חכמה המביא לפי מסכת סנהדרין: ביציאת מצרים שניים מתוך שישים רבוא וכך לעתיד לבוא.וכך גם היה בדורינו. והנה גם מנהיגי העשרים אחוז האלה מעוניינים בהשקפה אידאולגית רוחנית לכאורה שלהם להישאר בתור הענן עם דרגא עילאית עצמית של כל הדור להיות מעבר לכל ארציות שהיא מורכבת גם כשהיא מבחינתם  נקראת ארץ ישראל ארץ ד. אנו רואים לפי מדרשי חז”ל שמציאותית הם היו דור אחר המתנשא מעל כל טבעיות אנושית ארצית. אלא שאם התורה כתבה את פרשה זו הרי בוודאי שמסריה נצחיים כתורת משה כולה על כל קוצו של יוד . אם אנו לומדים סוגיות שלמות בתורה בתלמוד בפסיקה ובפרשנות מחוייבים אנו גם ללמוד את פרשה ובכלל את המקרא כמקרא (הרב אשכנזי)  לעומק כדין תורה על כל ההשלכות שלה. הרי התורה האלוהית כותבת שדור דעה זה מתו כולם במדבר למרות שתביעתם הינה חלקית אמיתית אלא שלא השכילה לחבר אותה למציאות קרקעית.
 .זה אסון יחודי בכל התורה של מיתת דור שלם במדבר!. הרי גם בחטא  העגל ועוד לא מתו כל הדור וגם החטא נסלח וכאן ממש הפוך מתו כל הדור  והחטא  לא נסלח כי הם בסוף לא נכנסו.ומשה רבינו לא התפלל שינצלו כולם כהרגלו אלא שזה לא יהיה במכה. ובוודאי אנו מחוייבים ללמוד הדיק היטיב ; למרות היותינו לא בדרגת דור דעה; את נושא לשון הרע וחוסר הבנה של חלק ממנהיגי ישראל בכל תחום  ושל מליוני יהודים עד היום  במרכזיות קדושה ארצית יחודית של  ארץ ישראל לפי צו האלוהי בתורתו של הקמת חברה קדושה המתאימה לארץ קדושה.  חוסר לימוד מעמיק מה זו קדושת עפר חומריות הארץ ולא רק רוחניות.האם אנו מסרבים לקיים מצוות תפילין או שבת ומועדים. אז למה בקשר לארץ ישראל עדיין אנו שומעים לפעמים  נאומים של אידאולוגיה לכאורה האומרים שעדיף להישאר בחול בדתיות קהילתית מצומצמת ולא לעלות לארץ ישראל  ואם כן יש  תנאים מוקדמים חלילה! האם אנו נאמר חלילה לד מה לעשות ואיך להביא את הגאולה ואיזו מצוה אפשרית ואיזו היא רק דרוש וקבל שכר כמו ארץ ישראל? הקבה אמר לדור להיכנס לארץ נקודה. זה צו אלוהי בתורתו .הרי דור יוצאי מצרים היו בפי המלאכים הללו עובדי עבודה זרה. וגם רצו לחזור והתלוננו על משה רבות. האם הקבה לא יודע  את מי הוא רוצה להכניס לארץ ישראל ? ואנו נאמר לד דעה אחרת ממה דכתוב בתורה?, אתמהה על אותם מנהיגים ידועים אשר עד היום לא אומרים את האמת התורנית לקהילות שלהם בחול או בארץ. האם הם חוששים כאמור בזוהר לא להיות ראשין בארץ ישראל כי הם ראשי חול…? בוודאי שהקבה מבקש להוריד את התורה לקרקע המציאות המורכבת של ארץ בכל המערכות המדיניות שלה.לעשות לו דירה בתחתונים כנא בחסידות. .לכן דרגתם העליונה מאוד, של המרגלים לא הצילה אותם ממיתה בדור זה  רק  ומשה יקים אותם לתחיה בארץ. התורה מבקשת להכניס את העל טבעי של הענין האלוהי של ישראל בתוך מסגרת טבעית ארצית מדינית. ובעצם הטעות הינה גם החוסר הבנה של מעלת ארץ ישראל. הארץ הינה גם בהיותה ארץ קרקע היא במהותה על טבעית מעל כל הגיון ארצי רגיל של ארץ אחרת היא ארץ החיים ארץ הקודש של הדברים הקדושים. היא ארץ חייה אשר מרגישה ממש את הנעשה. ארץ ישראל היא המקור של עם ישראל ולא הפוך. ארץ ישראל היא המראה  אשר נותנת את מימד העל טבעיות הניסית של מדרגת ישראל. לכן היא דורשת  מישראל ממנה ומיתוכה גילוי האפשרות לחיות עם קדושה. הרמת כל החומריות לכאורה ולהפוך אותה לקדושה אשר היא המבדלת את חיי הכלכלה מטבעיותם ומעלה אותם  לדרגא של תורה.זו אחריות כבירה מאוד; להיות דוד דעה אבל בתוך קרקע ארצי  להראות לכל האנושות מודל של מדינה קדושה ממהות הארציות של עפר הארץ עצמה מיתוך ניהול הפוליטי החברתי צבאי ועוד.. וזה דורש אמונה שלמה כנאמר בזוהר שיובא בפנים עי הפרי צדיק. לכן האם כל הנאומים האידאולוגיים הנשמעים היום עי חלק מראשי קהילות בחול לא לעלות כי… האם הם יותר גדולים מהמרגלים אשר נענשו דווקא כי לא הצליחו להביא את דרגתם הרוחנית הגבוהה להשתלב בצו האל בקרקע ובעפר המציאות של ארץ ישראל ולא תיאוריתית ולחבר את סיני לארץ ישראל.
רבי חיים בן עטאר הקדוש.: ‘ויאמר ד סלחתי כדבריך. ‘פירוש לא סלחתי על העון בהחלט אלא כדבריך  שלא אהרגם  כאחת  מהטעמים שרשם באומרו שלא יאמרו מבלתי יכולת ..אבל על כל פנים  יעשה בהם משפט  באריכות אפים. והוא מאמר הסמוך אם יראו את הארץ. .והאנשים אשר שלח משה..והודיע הכתוב כאן טעם שלא האריך ד אפו  להם שבהם נתקבצו חמישה דברים. המפליגים  מדת ארך אפים . כנגד הא והאנשים , ואמרו זל כל אנשים  שבמקרא לשון חשיבות  כי ראשי אלפי ישראל המה .וכנגד חברת משלחם  אמר אשר שלח אותם משה בשליחות מצוה  כי הם שלוחי חברה ומחברת  משה יחשבו.  .וכנכד ג.אמר וישובו פירוש שנעשה להם נס עצום ששבו.. וזה היה מספיק להעירם לבל עשות רשע ויכירו כי גדול אלוהינו  אשר הראם נפלאותיו .וכנגד ד  אמר וילינו כל העדה .פירוש חטאו הם והחטיאו  הרבים .וכנד ה אמר להוציא דבה על הארץ .מי זה אמר ותהי שיאמר על הארץ כלילת יופי כי רעה היא . אין לך רשע רחוק מעשות  רע כי  איך המין האנושי יעיז פניו כל כך לדבר דברים בתכלית ההפכיות  לומר דבה רעה על  השלימות הטוב אשר על כן  חרה אף ד והרגם מיד ולא האריך אפו להם.’
דווקא גודל הרוחני של מנהיגי ישראל גם הקהילתיים כשהם לא מבנים את ערכה של ארץ ישראל ולא חיים בה היום ומדברים לשון הרע עליה ועל יושביה ואומרים שיש צורך בחיי יהדות בניכר  תחת ערכי האומות המפורדים וגם יש האומרים מה צורך במדינה עברית, זה חטא עצום  כי הם דווקא אמורים להבין את סגולת הארץ מתוך לימודם בתורה וגם בכלל היסטורית. ביקורת על הארץ שהיא לדברי הרב ‘השלימות והטוב’ זו חומרה רבה שאז יהודים רואים  שראשי קהילותיהם  לא אומרים להם לעלות בשמחה ושאין צורך לתת חשיבות תורנית  יישומית  עכשיו לארץ ישראל ולהפוך אותה לציפייה משיחית אין סופית  רחוקה אוטופית( הרב אשכנזי) מבלי שום יישום. מקסימום  לבוא לסמינר ישיבתי או למלון בתל אביב או בנתניה זה חשוב מאוד לכשעצמו אבל אנו ארץ החיים ולא ארץ תיירותית רק. אלא אם כן כדברי הכלי יקר המובאים כאן שנראה בה את היתרון מתוקף לתור את הארץ אם התיירות תבליט את יתרון הארץ מהותית ולא לשבועיים.. האם זה מה שהתורה ציוותה לבוא לבקר ולחזור לטומאת העמים? זו ממש סתירה ענקית עם אמתלא  של טענות לכאורה של חינוך ועוד.. האם זה לא אינטרסים של תנאים כלכליים נוחים? האם ארץ ישראל פחות חשובה מכל חומר בגלות? האם הקבה לא יודע חלילה שזה דורש מאמץ? וודאי שכן.
 בפרשה זו משה רבינו שולח מרגלים אשר הם נשיאי ישראל גדולי העם לרגל את הארץ בכדי לרשת אותה. ‘כולם אנשים ראשי בני ישראל המה’. האם זו לא  שליחות תמוהה?  הרי ישראל ידע ממסורת העברית שבוודאי הונחלה מדור השבטים לדור מצרים , על המרכזיות ועל עובדת היות ארץ ישראל  ארץ האבות ומרכז הקדושה העולמית. הרי גם פרעה כשיוסף הובא לפניו ואמר ‘גנב גנבתי מארץ העברים’ פרעה לא שאל מה זה , הוא ידע  את ארץ העברים. ראשי העם לא ידעו לא הכירו את ערכה? אתמה!   אם השליחות  היתה  שליחה לרגל ריגול צבאי בכדי לכבוש הרי  זה ראוי . מסתבר שמלכתחילה היתה הרגשה אחרת ממדרשי חז”ל כנאמר מידי  הקבה  למשה אני אמרתי להם שהיא טובה והם שולחים מרגלים? רואים שיש כאן בעיה יסודית מאוד של מנהיגי העם שהם בזמנו ראשי ומעבירי התורה לשבטם.
רבי דוד אביחצרא.ספרו פתח האוהל. : וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ד כלם אנשים ראשי בני ישראל המה. אם אפשר על דרך נזכר  ואחר נסעו העם  מחצרות ויחנו במדבר פארן  שזהו סוף פרשה דלעיל .ואם כך הוא זה ממדבר פארן  דכתיב כאן לכאורה אל למותר. אכן הוא על פירוש רשי שלח לך אנשים .למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עיסקי דבה שדברה באחיה ורשעים הללו  ראו ולא לקחו מוסר. והיינו לומר מחצרות חצר מות. וזהו  במדבר  שהגם   שאותו דיבור לסגולת פריה ורביה  והיינו פארן אפילו הכי ויחר אף ד. וזהו וישלח אותם משה מתוך צואה זאת כרמוז בשני תיבות אלו שהם ממדבר פארן זרוז אחר זרוז על פי ד דהיינו ככה נצטוה …דהיינו שמע והבן וזכור תזכור את אשר עשה ד אלוהיך למרים הגם שנתכוונה  למצות פריה ורביה  וכן כולם כל אחד לפי סרחונו  .דוק ותשכח בסיעתא דשמייא.’
דברי קדשו של הרב מלמדים אותנו שגם נאום אדאולוגי שאמרה מרים למה  משה פרש מאשתו הרי יש מצווה פריה ורביה .גם אנחנו נביאים.. כך גם המרגלים אמרו סיבות של העדפה לימוד תורה במדבר שזה אידאולוגיה רמה ואמיתית. זהו ההיקיש עם מרים. וזה היה חטא משני הצדדים. שום סיבה גם עליונה כל שהיא יכולה לסתור את הוראת משה וכל תורה שבעל פה של החכמים מתוך התורה והוראת  ד למשה היתה לפרוש מן האישה וכך הוראת משה על פי ד ליכנס לארץ מבלי שום התחכמות עליונה תרתי משמע. זהו לימוד לכל הדורות ליהודים הגולה וגם למנהיגים שלנו בארץ ישראל. לא מכניסים סברות אישיות גם אם רוחניות אידאולוגיות במקום צו תורני ברור של תורה לחיות בארץ ישראל. החיים בארץ הם ללא תנאי אשר נתתי לבני ישראל .הארץ היא מתנה בלי תנאי כנאמר עי רבי חיים בן עטאר הקדוש. ובתוך הארץ ממתנת האל אנו מתעלים מתוך תורה עמוקה של הארץ.
השם משמואל מובא עי עין האוהל פירוש על דברי הרב אביחצרא זצוק”ל. : ‘. דנראה לפרש דהנה אהרון ומרים לפי השקפתם  היה נראה  להם שמשה עשה שלא כשורה  במה שפרש מדרך ארץ .וכבר אמרנו שלפי חשבונם מה שישראל נפלו בחטא מתאוננים וקברות התאוה נסתעף מזה שבמה שהפריש  משה עצמו מדרך ארץ  נתעלה ונתרומם מכל עניני העולם הזה ועל כן נעשה נבדל ופרוש מקהל ישראל ולא היתה מדרגת משה מאירה כל כך ללב ישראל .והיתה טענתם אף דלמענו  היתה הפרישה תוספת ומעלה ..מכל מקום עבור כלל ישראל לא טובה. .ומכל מקום נחשב להם לחטא  שהיו צריכים לכוף את דעותיהים לדעת משה .ולקיים כוף אזניך לשמוע דברי חכמים.. ולהאמין שבודאי  הצדק איתו  והוא מבין דעת תורה ורצון ד יתברך יותר מהם.. ויש לומר דגם חטא המרגלים היה בסגנון זה…ונראה שהם חשבו שהניסים הנגלים היו בזכות משה ובאשר משה לא יכנס עמהם לארץ…על כן אין להם לקוות לניסים  נגלים אלא ניסים מלובשים בטבע והם חשבו את כיבוש הכנעניים למעלה מדרך הטבע שאין זכותם מגיעה לזה ..יצאו הם לפרש כוונת התורה באמרם פנו וסעו . היינו שיפנו את עצמם ממהות שהם בה ויסיפו זכות על ידי התורה.. עד שתגיע זכותם בעצמם להוריש מלכי כנען  שלא בדרך הטבע… ופירשו של הכתוב שלא כפירוש שפירש להם משה. והרי  זה פגם בתורה שבעל פה . ואפילו יאמר להם על שמאל שהוא ימין… ולאשר פגמו בתורה שבעל פה נשתאב בתוכם כוח רע . והנה ידוע למבינים שארץ ישראל ותורה שבעל פה שורש אחד להן .ועל כן מחמת פגם תורה שבעל פה נסתעף שמאסו בארץ ישראל .ומכל מקום שורש חטא המרגלים הוא פגם בתורה שבעל פה שלא קיימו כוף אזניך לשמוע דברי חכמים. והנה דומה לחטא מרים שדברה במשה ..שהיה להם ללמוד ממשה שנעשה למרים שלא כפתה אזניה לשמוע דברי חכמים..’.
גם נימוקים עליונים של גדולי האומה איננם יכולים להיות במקום הוראת מצות התורה שבכתב הנלמדת לפרטיה הישומיים של  הוראת חכמי הדור של דרגת משה בדורם אשר מבהירים את מהלך ההיסטוריה  שהיא יישום לימוד סוד תורה שבעל פה ומעבירים את תורת פיהם אשר מכוונת את העם לשמוע את דבר ד המצווה באותו זמן לחיות את הגאולה מציאותית. אנו לא עם של ספרנים biblios בלטינית זה  ספריה biblioteque,בצרפתית.
זה לכלוא את התורה בארון.אנו עם תורה שבעל פה הקודמת לבכתב ומיישמת בפועל את מטרת בריאת העולם : קדושה במציאות הפרקטית וזאת לומדים מימידת מלכות שהיא מידת הארץ .מלכות פה תורה שבעל פה.ולכן אין מלכות בחול לישראל כי תורה שבעל פה התבררה בבל כבר ויכולה להתיישם בארץ וגם תורה שבכתב התבררה מיתוך חכמת מצרים.ובוודאי זה לא בכדי לישאר עוד בכל מיני בבל ומצרים .אנו לא מבררים ניצוצות עד אין קץ.יש קץ ישועתו.
לכן דרושה הסתכלות אחרת להבנת מהות ארץ ישראל שהיא היא עיקר האמונה הישראלית ומתוכה נבנים ברוחניות .לא מגיעים לארץ רק אחרי שמילא בטנו בשס ופוסקים .אלא הארץ היא המקור של לימוד התורה ושל כל חיי הישראלי. וזאת מלמדים חכמי תורה שבעל פה היודעים לזהות את הזמן להיכנס לארץ ומלמדים את מהלך ההיסטוריה שהוא תורה בעצמו זה פירוש השם משמואל.
רבי דוד אביחצרא. ספרו פתח האוהל. : ‘וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען דייקא..לשון הכנעה ושפלות ביראת ד .שגם כן רמז תבת לתור עם הכולל  גימטריא  יראת ד .ודהיינו וישלח  אתם מזה כולם כאחד לתור את ארץ כנען ביראת ד טהורה .וכן ויאמר אלהם עלו זה בנגב לעמת גם כן ותלמוד תורה כנגד כולם .הרוצה להחכים ידרים. וזהו שמפרש ועליתם את ההר  שגם כן גימטריא תורה. כמו שאמר רבינו בעל הטורים. שעל ידי כך גם כן ועליתם עליה אחר עליה גם ממעל מאותו הדומה להר שהוא היצר הרע. גם תרתי עליות לעומת שתי תורות .הרי לך כאן היו וכאן נמצאו שלשה חקות שעליהם הזהירם משה עליו השלום  להחזיק בהם במאוד מאוד בכדי שינצלו. שהן המה יראה ענוה תורה ..בשלושתם שגדול כוחם.. ועליתם אותיות ‘מול עתי ‘ ראשי תיבות יראה ענוה תורה.. שמזהירים לעמת  הא-להים חיים שלא ימוטו על ידי תלת הנזכרים.’
אנו צריכים את מידת הכניעה לד זו ענוה שזה משמעות ארץ כנען (ראה פירוש זרע אמת ורבי חיים הן עטאר הקדוש על מולה כנען בספר בראשית). בכדי להשיג את  מעלתה של ארץ ישראל. אנו לא ניתן את השקפתינו האישית גם אם ממניעים עליונים היא ניזונת יכולה עדיין להיות מלאה נגיעות אנושיות להחליט האם טוב או לו טוב לבוא חלילה לארץ ישראל. וגם תרגום מצב מציאות לא נכונה הינו ניתוק גם אם בלא זדון מתורת החכם שהוא אמון על הבנת המציאות מתוך התורה כמשה בדורו.וזאת לא הספיק להם.לכן יש משה בכל דור… זו ענוה של ישראל לדבר ד. רק מתוך זאת תוכל לצאת תורה אמיתית מהותית עם יראה של מוסר בחברה שהם כדברי הרב מאותם מילים של וראיתם את הארץ. זה הלימוד המרכזי לכל חיינו בעולם בכל מצוה ומצוה. ובוודאי למצוה רבה של הקמת עם בארץ ישראל שזה עיקר בקשת ד בתורתו לחיות את הגאולה. וכמה אנו צריכים בירור אחר בירור בכדי לפעול למען להיכנס לארץ ולהיות בה עם סגולה  בהבאת השכל הרוחני העברי לישום בראש עפרות תבל של ארץ  חמדה וקדושה.
 הרב קוק.’חזק הוא ממנו הנה מעלת ארץ ישראל היא שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כך עד שכל מה שיתוסף להם ברכה וקדושת אמונה ואהבת ד באמת ולתכלית  זה אמרה תורתינו הקדושה  תמיד  עניני  היעודים  על טובות העולם הזה אף על פי שהם נבזות  ופחותות  אצל כל בר דעת מצד עצמם ; אבל באמת הכל מיוסד  על זה  הסוד הגדול  דאין פחיתות כלל  לשלימות החומר  אדרבה מעלה היא .אלא שעל ידי חלישות השכל  תהיה במקרה  שבה לענין רע .אבל כשתהיה  קדושת השכל  ברוממות  תכליתה  אז זהו תקפו  וגבורתו  כשיהיה לו כל טוב,עולמי..ועל ידו  יחרץ בענייניו  לגדל  ולרומם  עניני הקדושה  העליונה למען כבוד ד יתברך…אם כן יש,חס וחלילה  סכנה  שיתחזק הגוף  ועל ידו יחלש  השכל  כיון שיהיה מעורב בגוף  על כן הקדים הקבה מצות תפילין לכניסה לארץ..אז כל מה,שיוסיף הגוך ישוב  וטובה  יוסיף השכל  קדושה  וכבוד אמת על כן בשבילה תיכנס לארץ ותהיה באמת ארץ החיים.. המרגלים  שלקחו  מפרי הארץ  גם כן כיוונו  בהם להסיר  לבבותיהם  של ישראל מן הארץ .כי עיקר תכליתם  לעבוד את ד  ולזה דרושה  הגברת השכל  ולפי טבע הארץ  תתגבר התאוה .זהו שאמרו כי חזק הוא ממנו  ..כיון שבחירת  הטוב והרע נתן הקבה  לבני אדם  הרי זה כביכול סלק רשותו מזה .אמרו שלפי תגבורת  הגופני  שבארץ  אי אפשר כלל  שיבחרו בטוב והקבה סילק רשותו  כביכול.אבל שקר הדבר  כי ודאי הקבה שולט בלב.. בידו להשיב  לבות שובבים  שכך גזר בחכמתו העליונה  שיטו רצונם לחפוץ בעבודתו  ועיקר קדושת הארץ כך היא  שכל מה שיתגבר בה הגוף יוסיף השכל אומץ רק בבחירה הדבר תלוי.’.כךמסכם מרן הרב קוק את העינין שהוא תקף לדורינו בניתוק מן השכל והחומר מן התורה והארץ מן החכמה והחיים מן ההלכה וישומה דווקא מתוך החומר הקדוש בארץ ההלכה מתעלה …אין ניתוק בן הפרי והתלמוד .התורה מתעלה מהחומר של עפר הארץ גרושה הפנמה ולימוד וראית ההיסטוריה שהיא בסיס המצוות לזאת.
..רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק מאמר א.’שלח לך אנשים .במדרש רבה בני אדם גדולים היו אלא שעשו עצמן כסילים עליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם שנבחרו מכל ישראל מפי משה שכן כתיב וייטב וגו מכאן שהיו צדיקים  בפני ישראל ובפני משה שנמלך בהקבה על כל אחד ואמר לו  ראוים  הם על פי ד.ואחר כן לסוף מ יום נהפכו.וצריך להבין שאנשים גדולים  כאלו שהיו צדיקים  בפני ישראל  ובפני משה  והקבה אמר שהם ראוים איך יוציאו  דבה ויאמרו שקר.ובזוהר הקדוש .קנח א.אמרו  אי יעלון ישראל לארעא נתעבר אנן מלהוי רישין וימני משה רישין אחרנין.אבל בארעא לא נזכי.’וצריך להבין מנא ידעי שבארץ ישראל לא יהיו ראשים . גם איך יתכן שאנשים צדיקים כמותם ישקרו  מפני נגיעה כזו שבארץ ישראל  לא יהיו ראשים.אך הענין שהננו רואים מ שנה שהיו במדבר שאכלו  מן ושתו  מי באר  כדי שיבלע דברי תורה  בתוך מעיהם  וכך בזוהר הקדוש וכדין מתברך במעוי ואסתכי בחכמה עילאה  ועד אקרון דור דעה וכו..ועם כל זה  כתיב לא בצדקתך  וביושר לבבך אתה בא  לרשת  את ארצם  כי ברשעת הגויים וגו. והנה מרגלים  שידעומ שהם  ראשי  בני ישראל  וכשבאו לארץ ישראל והרגישו  שבצדקתם  אינם כדאי  לרשת  את הגוים  ומזה דנו  קל וחומר לשאר ישראל שבודאי אנם כדאי.ורשעת הגויים גם כן עדיין לא שלם עון האמורי שלא נתמלא סאתם…לכן לפי סברתם זו  אמרו שאי אפשר לכנוס לארץ מיד.אבל זה היה החסרון  שהיה חסר  להם האמונה  בשלימות  ועל זה נאמר בנים לא אמון בם.וכתיב וינסו אותי זה עשר פעמים  וזה היה נסיון עשירי  ומספר עשר  הם כנגד  עשר מדות הקדושות  והנסיון  זה  כנגד מדת כתר עליון  דאיהו  כתר מלכות  מגיד מראשית אחרית והוא בחינת מהימנותא  שלימתר  כמו שאמר בזוהר הקדוש יתרו פח  א. .
 .ובאברהם כתיב והאמין בד  ויחשבה לו צדקה …יתכן  על פי מה שאמרו  משולה ככוכבים . והשם יתברך אמר  אז לאברהם  אבינו עה  וסםור הכוכבים .  ידע אברהם  שבעול  הזה יש  בחירה  ואיך יתכן  הבטחה זו.  וכדברי הרמבם  מפורש בזוהר  חדש ובהארי  זל שיש מקום שאין בחירה  והיינו  במדת עתיקה  קדישא  למעלה מתפישת אדם ושכלנו  והוא נעלם מכל עליון על זה נאמר והאמין בד  שיוכל להיות ידיעה  שיהיו ככוכבי השמים  אך על פי שיש בחירה .. וכך בישראל  כציב ויאמינו בד  בזכות האמונה שרתה  עליהם שכינה  ואמרו שירה.והיינו שהאמינו  שאף שהיו  אז בכלל קטרוג  הללו עובדי עבודה זרה  מכל מקום היה יכולת ביד הקבה  להעלותם למדרגה  שראתה שפחה על הים  מה שלא ראו נביאים . כמו שנאמר בזוהר הקדוש  דקריעת ים סוף  בעתיקא תליא.
.אבל למרגלים  היה חסר  האמונה זו שלא הבינו  איך אפשר  שיכנסו לארץ ישראל  מאחר שהרגישו בעצמם  שאף הם אינם ראוים לרשת בצדקתם.רק יהושע בן נון  וכלב עמדו בנסיון והאמינו בזה  שבאמת  כתיב וארון ברית ד  נוסע לפניהם. שלושת ימים לתור…שהשם יתברך  רצה עי  כח התורה  שהוא ארון ברית ד  לברר אותם בקדושה  ג האבות  שהם כנגד ג קליפות  הקנאה התאוה  והכבוד לתור להם מנוחה  שיכנסו לארץ ישראל  שנקרא גם מנוחה  ושיבררו בשלמות .ועל כן  אמרו יהושוע וכלב אם חפץ בנו ד  קודשא בריך הוא  לא בעי מנן אלא לבא  כמו שאמרו בזוהר הקדוש היינו שהשם יתברך יכול  להכניס  ללב  כל הקדושותמ כדי לתור להם מנוחה .  המרגלים  שהיה חסר להם אמונה  שלימה  זו כיון שהרגישו  בעצמם שהם אינם ראוים לרשת  בצדקתם .  החסרון הוא רק מהם בוודאי ימנה משה רבינו ראשין אחרנין . לכן השיבו תשובה זו. ‘
.אלא הם תורף דברי קודש של רבי צדוק המלמד כאן עקרונות מהותיים כנאמר שד הוא המנהל ההיסטוריה והוא יכול ויודע שישראל ממהותו הםנימית יכול להתעלות מעבר לכל שיקול אנושי רוחני או חומרי  ולמרות הצדדים המוצדקים הרוחניים של נשיאי כל דור ודור העם יאמין בד המשגיח על ישראל ויכנסו למרות הקשיים האמיתיים לעצמם.זו האמונה העברית ליקשר לעתיקא קדישא קשר עם העל טבעי בטבעי.זו תורה שבעל פה.זה החיבור לאבות שרק מותוכו יש ירושה לארץ  אם מנתקים בן האבות לתורה אז באמת אין אפשרות.והמרגלים כנאמר עי הרב אשכנזי הושפעו מערב,רב המנתק בן תורה לארץ  ישראל.זה תיקון ג המדות הקנאה התאוה והכבוד שזה היה תיקון ג האבות. תורה היא תיקונים וזה מידות שהם פתיחה של התורה .לכן ישראל יכולים להתעלות על הכל דרך השגחת ד אמונה זה יישום זאת בשטח ומנהיגי העם לא מאמינים לפעמים במסורת האבות שהיא החיבור לתורה ורז לא מאמינים בהיסטורית ישראל ועושים מהתורה בית כנסת רק ולא יישום בקרקע.ניתוק ההלכה ממקורה.
מאמר ב.י נצרך חוזק וגבורה שזה יראה  שזה נצרך לכניסה לארץ….המרגלים חשבו מרוב חכמתם  לא נצרך להם להתגבר  ככ במדת היראה. לכנוס לארץ צריך להיות מבורר במדת צדיק..יהושע וכלב היה להם מדת  הגבורה והיראה והיה להם שייכות לפרי הארץ…’
.ישום המוסר בקרקע המציאות זה הגדרת צדיק וזו הגדרת ארץ ישראל  רק לצדיקים . זה היראה  וזה הפירות של הארץ. בארץ יש חיבור בן חכמה ליראה ולא בניכר …
 הרב דוד אביחצרא. : שלח לך אנשים.’ דהיינו הגם שמשמעות המקרא כפשוטו כולם אנשים .אפילו הכא הדרשה נתנה לדרש ..שלח לך דיקא אותם שישארו לך במהמנותא דילך .אנשים מיעוט רבים שנים לעמת יהושוע וכלב .ויתורו את ארץ כנען אלו הם  שישארו  ויותרו בה בארץ כנען .אשר אני נותן לבני ישראל אחריהים של כל השאר שהוציאו דבה רעה .על ידי איש אחד  המיוחד בשבטו  הוא יהושוע תלמידך.. שגם כן לבני ראשי תיבות לעמת יהושוע בין נון  שהוא מכניסם לארץ..איש אחד למטה אבותיו תשלחו זה לעומת כלב בן יפונה שהלך לחברון להשתטח על קברי אבות ..וזהו איש אחד המיוחד למטה אבותיו…תשלחו אתה וישראל שגם לעמת ישראל על פי שנים עדים יקום דבר..’
והנה דברי קודשו של הרב המלמדים שמלכתחילה תואר אנשים של חשיבות זה אך ורק ליהושוע וכלב שלא דברו דבה על הארץ .אז לשון חשיבות זה רק למדברי טוב על ארץ ישראל ומושכים את ישראל לחיות בפועל בתוכה לקיים צו ד ולא בשביל שום נוחות של קיום מצוות או של אכילה בכשרות ועוד נוחות בטחונית או כלכלית .אלא שאנו בארץ בדרגת רצון משה ואהבתו את ארץ ישראל ולקיים רצון בוראנו.
האדמור מגור.השפת אמת.תרלא : ‘..וכן בכל מצוה אם האדם מבטל באמת כל רצונו אף לא לזכות למדריגות  רק כדי לעשות רצון ד בלבד נקרא נותן נפשו בשליחותו . כי אם מצרף חפצומ אינו שליח .וזהו עשו עצמן קדרין  וזהו חרש( מרגלי יהושוע) ; רק כלי מוכן לעשות רצון ד  אבל לא לצרף.את עצמו כלל ..גם ענין המרגלים  להמשיך אור התורה לההרגל והטבע שתרגילינו בתורתיך להמשיך אור התורה גם כן בתוך הרגילות והטבע . ויתורו את ארץ כנעןמ להמשיך בחינת תורה לתוך הטבע…ובאמת גם חטא המרגלים היה חסרון באמונה ..אם היו מאמינים ומבטלים הסתכלותם  לרצון ד יתברך  היה זה עצמו מסייע להם לצאת מהטבע. ‘
‘תרלט.’אכן דור המדבר היו כולם מבחינת רישין. כי הכניסה לארץ היתה מדריגה אחר מדריג והם לא רצו  דיפלו ממדרגת רישין… ובודדאי מי שבמקום עליון קשה לו ליפול…אבל היה להם לבטל עצמם  לעשות  רצון הבורא יתברך..’
אנו עם על  טבעי בטבע במציאות הקרקעית להכניס את כל התורה והחכמה והחסד בתוך מסגרת מדינית טבעית זה תפקיד ישראל.זו הקדושה ולא מנותק מכל מציאות מדינית ארצית בארצינו כי אז זו נגיעה אישית גם אם זה אידאלים.
הכלי יקר. : ‘ויתורו את ארץ כנען. : ‘,,, כי הקב”ה אמר ויתורו  שיש במשמעות  גם לשון יתרון כי רצה הקבה להראות להם יתרון הארץ  על כל הארצות.. ולהעלותו  אל ארץ טובה ורחבה.. אבל ישראל רוח אחרת היתה עמהם  כי תמיד היו מבקשים תואנה לשוב מצרימה.. ועל כן אמרו ויחפרו את הארץ . לשון חרפה  כי ערות  הארץ רצו  לראות  כדי שיהיה להם  מקום ללון ולומר נתנה ראש ונשובה מצרימה .והמרגלים השחיתו התעיבו יותר כי באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות עי כמה מעלות  כפולות שיש לה ביתר שאת על כל שאר הארצות. ילקוט פרשה זו פסוק  על ארץ ישראל וראש עפרות תבל. והמה עשו בהיפיך לומר שהיא פחותה  מכל הארצות כי מארץ אוכלת יושביה .והורידוה  ממדריגת הראש למדרגת הרגל  לכך נאמר וירגלו אותה ..נתנה ראש ונשובה מצרימה…כך אמרו נשבוק  הראש אותה ארץ שאתם אומרים כי היא   ראש  לכל הארצות  ונשובה מצרימהנ אעפ שהם אומרים דהיא למטה ממדריגת  ארץ ישראל…וירגלו  אותה משמע שעשו את הארץ עצמה במדריגת רגל ..’
דברים הענקיים של הכלי יקר. אנו כדברי הרב נודיע שארץ ישראל היא ראש לכל הארצות יש בה כל היתרונות .נאמר זאת כצו הבורא עלינו לומר ולפרסם את חשיבות ואהבת הארץ לדור הצעיר וגם לחלק מתופשי התורה בחול .ולהנהגת מדינת ישראל לדורותיהם נחזק את ידם ונאמר להם עלה נעלה תמיד כי יכול נוכל לה. אנו מקיימים בזאת את צו הבורא. ואין לנו שום בושה חלילה לומר זאת בכל  פורום  אפשרי אין תורה כתורת ארץ ישראל וכל יהודי באשר הוא צריך לחיות במדינת ישראל ומיתוך קדושת הארץ יוכל להתעלות בתורה ובעשייה למען ישראל כולו ולהיות מודל מדינה עברית קדושה לכל האנושות .כאשר מכאן נעלה את כל העולם להיות נהולך עם ד.ויש לנו מדינה נפלאה וזכינו להיות ולפעול בתוכה.
 רבי חיים בן עטאר הקדוש :’  ..והוסיף עוד תנאי אחר אנשים שצריך שיהיו צדיקים  עוד בא  להוסיף תנאי אחר בדבר  שהריגול הוא אשר אני נותן לבני ישראל .פירוש לא לשער אם הארץ  ההיא יש כוח בהם ללוכדה  ולרשת אנשיה ;כי זה  ודאי כי אין יכולת בהם לעמוד אפילו כנגד עיר קטנה שבהם , אלא אשר אני נותן  וכיון שהדבר בה  להם  במתנה  על הנותן   להוציא  עושקיה כדין הנותן מתנה ..’
הבקשה לשלוח מרגלים מתוארת בפרשת דברים על ידי משה רבינו  בצורה אחרת ‘ותקרבו אלי כולכם ותאמרו אלי  נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ..’  הבקשה הייתה  של ישראל ולא יוזמה של משה.  מה הייתה מטרת גדולי ישראל  בדור זה בשליחות זו.
רבי חיים בן עטאר הקדוש: .. ריגול ב הוא ריגול כללי  זה יורה כי רוצים להראות  ולשער אם יש בהם כוח לכבוש  והוא ריגול  שהסכימו ישראל לשלוח  לרגל הוא כללות הארץ כמו שמפורש במעשה  וזה יגיד מיעוט אמונה  בה וביקוש תואנה…ובדרך רמז וילכו ויבואו על דרך אומרם  זל בעלי הסוד כי אדם גדול כשיזדמן לפניו עבירה  ויגש לעשות פורשת נפשו ממנו הרמה ונכנסת בו רוח שטות ..ולצד שהכתובים מעידים שהאנשים ההמה נשיאי ישראל  וגדולי הנפש , לזה העיד הכתוב כי בשעת מעשה הרע כשבאו למשה לדבר דברי רשע הלכו פירוש פרחו מהם אורות הקדושות מנשמתם ואז יבואו..’
אנו לומדים כאן שלשון הרע על ארץ ישראל  שהוא לפי הפסוקים מרידה בה ובתורתו נאמר על ידי גדולי ישראל ולא פשוטי העם. הדבר דורש ממש לימוד. איך יתכן שדווקא גדולי ישראל הם אשר זלזלו בקדושת הארץ ובמטרת יציאת מצרים שהיא הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל.
.הרב יהודה אשכנזי פירש שהמושג ‘קודשא בריך הוא’ מדובר על ארץ ישראל. כי אם מדובר על ה’ היה צריך להיות כתוב קדיש  ברוך הוא. ורואים כך בדברי קדשו של הפרי צדיק אשר מתאר את חוסר האמונה העליונה מעל כל הגיון ונגיעה אישית שהתורה דורשת כלפי  ארץ ישראל .אמונה שלמה ואמונה שדווקא בארץ העם ישתלם במדרגתו ולא בחול.לפי הזוהר קושר את חוסר היראה והלב לנושא דיבה  הרעה על הארץ ועל חוסר מידת יראת שמים כלפי ארץ ישראל בנושא של המרגלים. אנו למדים מכך  שאפשר דווקא בגדולי תורה ובמנהיגי העם חוסר יראת שמים בנושא הבנת ערכה של ארץ ישראל. המרגלים נתנו את השקפתם האישית  בתיאור ההיסטוריה הישראלית ומטרתה שהיא לדעתם קיום תורה בלי צורך במדינה  בארץ ישראל. מבחינתם הם לא זכאים מספיק בכדי לרשת את הארץ וזה דורש מבחינתם זמן של עליה רוחנית לפני. זו חוסר אמונה ברצון האל ובמטרת בריאת עולמו . זה  חוסר יראת שמים  כלפי הצו האלוהי של פרו ורבו  ומלאו  את  הארץ  וכבשוה כדברי  הרב  יהודה  לאון  אשכנזי  הקב”ה התוה שאת העולם צריכים לכבוש  בכדי לקבל  את יבולו. להביא נימוק לכאורה  ערכי ולומר שהדור לא זכאי ולא ראוי להקים בו מדינה מפאת חוסר צדקות זהו חוסר אמונה וסילוף כל תורת משה. האם זו לא הייתה בעיה של  חלק מגדולי תורה בדור של לפני הקמת המדינה שהתנגדו לציונות. והנה  באמתלה של ענוה פסולה  מנהיגי העם מכסים על אינטרס אישי אפילו שהוא יכול להיות אידאולוגי, לא תמיד גלוי גם להם . הם לא יהיו ראשים במדינה העברית הרי הם שייכים לדור של המלח  או הגטו של מצרים. עכשיו יקום דור אחר אשר  לא ידע עבדות והוא ינהיג. הרב  אשכנזי  מסביר שהעם ערב רב אשר  לא  הייתה לו  את מסורת העברית  של האבות של ארץ  כנען הם אשר לא רצו לכנס לארץ. הם קבלו את תורת משה אבל  לא את ארץ  ישראל כי פשוט הם לא היו משם כגון  השבטים  עם המסורת העברית  שגלו למצרים מארץ כנען. האם זו לא הבחנה  מציאותית גם בדורנו אשר  ישנם המקבלים את התורה ולא מעוניינים במדינת  ישראל. הם נשארים בניכר בגטאות יהודיים בארצות הברית ובאירופה לומדים  תורה ובשבילם  הארץ היא רק  לסמינר ישיבתי או תיירות מלשון ‘לתור’ את הארץ. וגם בארצנו ישנם עדיין  חוגים תורניים אשר רואים במדינה נוחות של חיי דת  רק  ולא את ערך קדושת הארץ מבחינת מטרת כל המצוות ומטרת יציאת מצרים ומרכז  העולם לכל האומות , להיות ממלכת כוהנים  ממלכה  עם ניהול חברה קדושה ולא רק בכותלי בית כנסת… יש לנו אין ספק בעיה עם ארץ ישראל הנובעת מחוסר הבנה של מהות ישראל מהות תפקידו ומהות ארץ ישראל אשר רק היא מאפשרת לזהות ישראל להצליח לאחד שוב את האנושות. המצוות תלויות בארץ כדברי הרב צבי יהודה קוק הם תלויות בארץ ולא הפוך .ולכן  אנו עדים לרצון כל העמים לרצות חלק בארץ ישראל  כי היא טבורו של עולם.
חכמים מראים לנו כאן את מטרת בריאת העולם והיא  לקדש את החומריות של העולם לפעול שהחברה הכלכלה הפוליטיקה הם ובעיקר הם יהיו  נעשים בקדושה.  נאמר שישראל היוצא מתוך הציוויליזציה האנושית כולה לאחר פספוס האחדות האנושית בדור מגדל בבל, הזהות העברית היא צריכה להחזיר את האחדות האנושית בעצמה ומול הבורא. אחדות זו נקראת ישראל. ארץ ישראל שהיא  ארצו של הקבה היא אכן כמו ישראל מסוגלת מתוך רגבי אדמתה הקדושה לאחד שוב את האנושות  לערכים של קדושה שהם איחוד המידות הדין והחסד. וזו מטרת תורת ישראל. המרגלים וכל יורשיהם בהיסטוריה עד היום  מאמצים זהות גלותית של עמי הניכר אשר הם בתוכם או אשר מאמצים את השקפתם  ומנתקים  בן  הזהות  הלאומית העברית  ובן הארץ והתורה.  הרי זוהי השקפה נוצרית המפרידה  בן  הכנסייה  והמדינה… הם  מאמצים  אזרחות  זרה וגאים בה ומאמצים גם השקפה דתית שהיא עבודה זרה לישראל. וזה   הרשע (בממד הלאומי)  של ההגדה  המוציא  עצמו  מן הכלל  הלאומי ישראלי .בעצם  בלי לשים לב הם הורסים  את האפשרות לאחד את האנושות העולמית מסביב לערכי תורת ישראל.  הרב  אשכנזי. כי זו הזהות הלאומית הישראלית שיכולה לאחד את העולם במלכות שדי,  יכולה להצליח  רק דרך טבורו של עולם דרך המלכות  העברית  בירושלים עם תורתה העברית  שיש לה דרך   ארץ  של האבות. אז  המרגלים ודור זה רצה   להישאר  עם  חיי דת בגלות   וזה  הרס  המלכות הישראלית  והרס תורת ישראל והצלחת הפרויקט האלוהי של אחדות האנושות. האם בימינו לא הגיע זמן לדבר בכנות  על  הנושא וללבן את כל  האידאולוגיות המוצהרות  גם על ידי העולם  הדתי’  בנושאים אלו .. וקדושה עולמית מדינית זו נבראה מירושלים מציון ירושלים ובית המקדש  הם אשר נותנים את האפשרות  הזו לעולם. לכן העולם נברא מירושלים ולא מברוקלין או מפריס. ישראל כשמקים את מדינתו העברית מתוך נשמתו העברית שהיא מורשת האבות ואיחוד המידות של חסד ודין של chariti  ו justice   רק אז המדינה מתוך ירושלים  תהיה  מודל הממלכה הערכית תורנית שהאל רוצה. ובוודאי  שלפי גמרא זו ולפי כל התורה וסיפור המרגלים בלתי אפשרי לעשות זו דרך חיי קהילה בחוץ לארץ. הם לא השפיעו כהוא זה על ההתנהגות המוסרית של הגויים. ישראל בגלותו צריך לקבץ את כל הניצוצות את הערכים החיוביים של האומות ולשלבם דרך המדינה מירושלים לתורת ישראל .תורה שיש לה מסורת אבות אשר חי בארץ ישראל כי תורה אשר מנותקת ממידות האבות שהושתתו בארץ ישראל היא רק דת ולא תורה  כללית של ישראל אשר היא דבר שונה  לחלוטין.
הרב יהודה לאון אשכנזי בשיעורו  על שלח לך –  שנת 1995 .’תיאור התורה של הפלא של התנהגות מנהיגי התורה של העם באותו דור שהם היו מאותם 20 אחוז הציוניים שהלכו אחרי משה ביציאת מצרים ולא כמו רוב העם שמת במצרים. ובכל זאת דווקא גם הם תיארו את הריגול   בארץ  כנען  בתור בלתי אפשרי. התורה היא נצחית ומסריה וסיפור דור הזה הם תורה לכל הדורות( לא רק ההלכה..). הגלילי זהב הרב הורוביץ מגדולי חכמי רומניה לפני הקמת המדינה (אשר  הרב צבי יהודה מאוד העריך) מביא שהתורה ספרה סיפור התמוה והקשה של המרגלים כי כשהגאולה תגיע דווקא מתוך גדולי תורה ומנהיגי העם תקום התנגדות לחזרה לארץ ולגאולה לכן התורה ספרה זאת שלא נהיה מופתעים’.
מרן  הראשון  לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל: (ההילולא שלו שבת זו) –  שיעורו שנת תש’ז : ‘פרשתנו פותחת בעניין  המרגלים . אומר רשי’ למה נסמכה    פרשת מרגלים לפרשת מרים (סוף פרשת בהעלותך) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא  לקחו מוסר.. ויש להקשות מה הטענה של המרגלים ממה שדברה מרים והרי היא דברה על ראש הנביאים… וכי אפשר להשוות את הלשון הרע  שדברה עליו מרים כמו לשון הרע שדברו המרגלים על הארץ. ולכאורה הם דברו רק על עצים ואבנים. אלא מכאן אנו  למדים כמה מעלותה העצומה של ארץ ישראל שאינה כשאר הארצות . ארץ ישראל היא ארץ קדושה ומי שמוציא לעז עליה כמוציא לעז על תורת ישראל.’  דברי קדשו של הרב אליהו מבהירים שלשון הרע  על הארץ או חוסר הבנת ערכה  הם פגיעה לא רק בארץ ד’ אלא בתורה.  לשון הרע על הארץ הוא כמו לשון הרע על גורם חי כי היא ממש ארץ החיים ומרגישה את כל ההתנהגות שלנו. ולכן לשים את הארץ בדרגה שניה לתורה או לומר שרק התורה עיקר אז זה לשון הרע על ארץ ישראל שהוא בעצם לשון הרע על תורת ישראל. ולכן הארץ דורשת אומץ והבנת ערכה ככלב בן יפונה.
רבי חיים בן עטאר הקדוש: ‘ועבדי כלב וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב פירוש שכר אשר הייתה רוח אחרת עמו , שהגם  שיהושוע  גם כן  לא ניאץ  ד עם המרגלים  אף על פי כן  היה לו סיבה תפילת משה הצילתו מיצר  הרע ומכוחותיו שהם המרגלים .  שהם המרגלים  לבל יטעוהו .מה שאין כן כלב שנכנס  בגדר סכנת יצר הרע וחברתו  . ותחל רוח לפעמו  והראיה שהלך  ונשטתח על קברות אבות . והוא אומרו רוח אחרת עמו ואף על פי כן וימלא אחרי פירוש  השלים אחרי רצונו יתברך.ודקדק לומר בדרך זו לצד שיש באדם שני יועצין יועץ רע ויועץ טוב ללכת אחרי ד והוא השלים ומילא אחרי חלק ד.וזה על דרך אומרו  מי שבאה עברה על ידו וניצול ממנה נותנין לו שכר כעושה מצוה  וזה אינו ביהושוע כי לא היתה רוח אחרת עמו  להטעותו מדרל השכל כי משה מנעו ויש כוח בתפילת  הצדיקים גם לבחינה זו ..אשר על כן זכה כלב שיקרא עבד ד כמשה רבינו עליו השלום.  והוסיף עוד לומר מלבד המעלה הנזכר עוד והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה פירוש להתפלל על עצמו. וכאן רמז  התעצמותו עד שמילא אחרי ד.וכוונת הטבה זו היא שלא נכנס בגדר הגזירה אחר הבטיחו בחיים .. . והוא אמר והביאותיו הרי הובטח  בחייו   ארבעים  שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם… עוד יתבאר עקב אשר עשה שני דברים טובים  א.היתה רוח אחרת עימו  פירוש שלא הלך אחר עיצת מרגלים.והב וימלא אחרי שהשתיק העם וסתר דברי המרגלים .ושתים שילם לו ה אחד והביאותיו .ב יורישינה .וטעם שלא הזכיר יהושוע לצד שהוא זכה מצד תפילת משה ולא הוצרך להתעצם מכוחו.’
רק משה  וכלב בלבד נקראו עבד ד. משה בעקבות התורה וכלב בעקבות ארץ ישראל. זה אותה מהות. עבד ד זה להיות עם תורת משה בארץ ישראל. אין תואר עבד ד בכל התורה חוץ ממשה וכלב. עבד ד הוא הממלא רצון ד שהוא תורה וארץ ישראל.
דברי קדשו של הרב מלמדים דווקא  על הכוח של היוזמה האישית של כלב משבט יהודה הוא נלחם עצמאית ברעת המרגלים ומכוחו העצמי  הבין את קדושת הארץ למרות  שראה בדיוק מה שהם ראו. הוא  נלחם מעצמאית בהשפעת מנהיגי דור דעה האחרים הלא פשוטה בעוצמתה גם הרוחנית אידאולוגית תורנית. הוא לא הצטרך לברכת משה שהגינה על יהושוע תלמיד משה. כמה שוב אנו רואים שערכה של העשייה היזומה האישית ובוודאי של מנהיגי ישראל  לדורותיהם עבור הקוממיות בארץ ישראל ושל החשיבות להטמיע  את מטרת יציאת מצרים ומטרת כל התורה שהיא קיומה במסגרת מדינית בארץ ישראל. זו מטרה הכתובה בתורה לא מובנת דווקא למנהיגים וגדולי תורה .משבר מנהיגות הינו תופעה שכיחה בעמינו אנו רואים  זאת היום בחלק מההנהגה המדינית וגם הרבנית. ומשוועים להנהגה ערכית אשר מבינה את ייעוד ישראל בארצו וקדושת ארצו המדהימה הא-לוהית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן