מחיקת עמלק הקדמה לסגולת וממלכת כהנים של ישראל ותורתו

קדמה החובה הנצחית תורנית ,במקביל לסגולת ישראל, של חובת מחיית זרע עמלק, הרוצה גם חלילה להשמיד את ישראל ולהחליף אותו במרכזיות העולם, בסדר הפרשיות בשלח יתרו לפני וכתנאי לפרשת יתרו שהיא בעיקר גילוי יעוד ישראל העברי של והייתם לי סגולה וממלכת כהנים וגוי קדוש שהתורה היא תוצאה של כך.ממלכה קדושה! . יציאת מצרים וכל הגלויות היא תנאי מקדים לגילוי האלקות בעולם והתורה לכן ד אלוהיך אשר נוצאתיך מארץ מצרים ולא אשר ברא את העולם! יתרו דווקא בפרשה זו כי אימוץ בתוך קדושת ישראל את חכמת האומות רק בתחום המסגרתי של ניהול המשפט ולא בתוך פנים תורה שבעל פה עצמה שהיא רק נחלת משה שפיר קאמרת וישראל.

מחיקת עמלק הקדמה לסגולת וממלכת כהנים של ישראל ותורתו
לומדים בפרשה:
נכתב  עי מאיר  משה  ואקנין לנשמתו העליונה של חתני אוריאל כהן  הי”ד  אשר שמסר נפשו על קידוש  השם בארצנו מול עמלק. לימוד והקבלה בן עיקרי הפרשה ואופיו  הקדוש  והגיבור. בהצדעה וגעגוע וחסר גדול למשפחת כהן וואקנין ולרעיה חנה  ביתי.
לפני תחילת פרשת יתרו של מאורע  תורת  סיני בקולות וברקים דווקא  החינוכי הנדרש לאותו  דור דלא  הצליח ליכנס ישירות   לירושלים  ומיתוך כך ההכרח של נתינת  התורה דווקא במדבר סיני ולא  קבלתה כמטרת יציאת  מצרים במיקום  יישומה   בירושלים  כנאמר למשה בסנה.  לפני כך התורה בפרשת בשלח לקראת סופה מתארת את תלונות ישראל על המים והמזון  והמריבה הפנימית בשל  כך וחוסר האחדות בישראל דווקא בשעה שהיה דרוש ליכוד של כל ההשקפות למאמץ הבניה והכיבוש לקראת ההגעה לארץ  ישראל  ויישום תורת  ה בכלל כולו כיעודה.וכאן התורה מתארת שוב פיקפוק היסטורי  בצורך היציאה ממצרים כנאמר לאחר תלונת המים גם אם  מובנת  ‘למה זה העליתנו ממצרים ‘ ועוד נדבך גם אם הצלחנו  לצאת פיקפוק באמונה שהאל  הוא שהוציאם ממצרים  דרך שליחו שהיה בארמון פרעה דווקא  משה ואולי זה רק  משה .  נאמר  ללימוד התורה  הנצחית  זה הציונות שהוציאה  אותנו הרצל ועוד  ואולי לא  חלילה הקבה התלונה  שוב  חזרה.אלא  שהתהליך גם  אם  מורכב  בעקבות  חוסר  אמונה    הוא  המשיך  אז  עם  עיכובים  והצליח  בגאולתינו  גם  עם  עיכוב  של  שנות  אלפים.מיד בעקבות  המריבה  בתוך  העם  והאימרה לחזור  למצרים  וגם מהותית עצמית  מפאת רצונו בהשמדת חלילה   ישראל  המציג  מהותית את  הטוב בתור  עם  שהקבה  בחר  בו ביודעו היותו סגולה  מכל  העמים וזה מתגלה  בהיסטוריה עד  היום במלחמה  העזה בעמלק , מגיע עמלק מזרעו של עשיו   המתנגד להחלת  המוסר  והתורה  בעולם להילחם  בישראל.
בוודאי שאין מוקדם ומאוחר בתורה בחינת מהותה העליונה של תורת ד המקיפה כל, אבל כנאמר  עי  הגאון  מוילנא יש מוקדם ומאוחר  בספר  תורה כך הביא הרב  אשכנזי  זצל.ובוודאי בחירת הנבואה  העברית שהיא תורת  ד  להקדים את  אירועי  המשבר של תלונות וקושי  אמיתי  של ישראל בדרך המדבר לכיוון הארץ  במים ובמזון , ומלחמת  עמלק  והגעת  יתרו ויעוצו למשה  הינה  עם מטרת  לימוד תורני מהותי  היסטורי  נצחי  עד  היום כי כנאמר כימי צאתך מארץ  מצרים  אראנו  נפלאות. חכמים מלמדים  שיציאת  מצרים  היא  תשתית  כל  היציאה  מכל  הגלויות ולכן  אנו  רואים  הקבלה של כל  האירועים  שביציאה מבשלח  ועד  יתרו  גם  בגאולתנו  האחרונה. קבלת  התורה  גם  היא כהמשך לאירועים  דווקא  במדבר  סיני   הכרח  חינוכי שהוחלט  על  ידי  ההשגחה  האלוקית של חינוך ישראל לאמונה בהשגחה שד הוא  המוציא ממצרים  עם שליחות  משה דווקא.הרי ויהי בשלח  פרעה  את  העם ולא  נחם  אלוהים דרך  ארץ  פלישתים כי אמר  העם…ובני  ישראל יוצאים  ביד  רמה  והכלי  יקר מבאר  שמושג  העם  הם  ערב  רב  שחששו  למלחמת  הכיבוש של  הארץ   והשפיעו היסטורית על חלק לא קטן מישרטל עצמם ,לא  כן  המכונים   ובני ישראל  יוצאים ביד  רמה  מזויינים כלימוד הכלי  יקר   מוכנים  ליכנס ישירות לארץ ישראל מבלי תחנה מאולצת הכרחית של הר  סיני.. לכן  אנו  רואים שבתלונות  על  המזון ישראל אומר ‘ויאמרו אלהם בני  ישראל מי יתן  מותנו ביד  ה  בארץ  מצרים בשבתנו על  סיר  הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אותנו אל  המדבר הזה להמית את  כל  הקהל הזה  ברעב’.
רבי חיים בן  עטאר  הקדוש.’בשבתנו על סיר  הבשר .מכאן אתה למד כי מדברי לשון הרע זה הם אותם שלא  היה עליהם עול  סבלות מצרים והם  השוטרים , כי המעונים סובלי  עול  הגלות לחמא עניא אכלו במצרים  ואולי שהם  הרשומים ברשע הוא דתן  ואבירם …ולזה רשם ה ב  טענות כנגד ב כתות שהיו בישראל אחת תובעת בשר ואחת תובעת לחם והוא  אומרו בשבתנו  על  סיר  הבשר זו  כת  פריצים שבהם… ואחרי  כן אמר באכלנו לחם  לשובע כנגד  התובעים לחם  לאכול …ולא היו מושלים ברוחם להמתין עד  שיתן להם  רבם מנתם.’
אור  החיים  הקדוש מלמד  אותנו  את העובדה  ההיסטורית  עד  דורינו  שדווקא הנהגת  העם של  מצרים  הדשנה  היא מתלוננת על  הבשר ורוצה לחזור לסיר בשר ההטבות  הסוציאליות של  אירופא  והיא תמיד  מגיעה  אחרונה לארץ  ישראל. במקביל יש חלושי  הכוח  מפאת  קושי  השיעבוד שמבקשים  רק  לחם בלי רצון סיר  הבשר והם חסרי סבלנות וכוח  עמידה  אבל  לא מוגדרים  פריצים כמו הראשונים בעלי  המעמד הרוצים  לחזור.
לכן תשובת  ד  היא ‘הנני ממטיר לכם לחם מן  השמים ויצא  העם ולקטו דבר  יום  ביומו למען  אנסנו  הילך  בתורתי  אם  לא.’ קשר  ישיר  בין סיר  הבשר  המצרי והיפוכו תורתי תורת  ד!  הרי  התורה  עוד  לא  נתנה אז  מה  זה  תורתי?. אי  לכך רשי  מביא  בפסוק  שם לו  חוק  ומשפט זה  שבת  ודינין  ופרה, נתנו  כבר  כל  פרשת  משפטים  לפני  מתן תורה! חייבים  להפנים  זאת!  הם  היו  צריכים  לקבל תורה  בירושלים  ולא  בסיני ! לכן תורתי כבר  כתוב כאן .התורה  היתה  מתגלה מיתוך  נשמת  ישראל הפנימית מבחינת  כי  מציון  תצא  תורה.כך גם  הנתגלות  הראשונית  בסיני לא נאמר  למשה  הר  סיני  אלא  וארד  להצילו  ולהעלותו  אל  ארץ  טובה וכו. חייבים  כנאמר  עי  הרב  אשכנזי זצל  כמה  פעמים  שצריך  לקרוא  את  התורה פסוק  פסוק  מבלי  לדעת  מה  יהיה אחר  כך. כי  ידיעת  האירוע  הסופי מתעה את  הבנתינו  בתורה לכן  חייבים  ללמוד  רק  עם  פרשני התורה המדרש  התלמוד  הזוהר  ועוד.עד לכאן אין  לנו  שום  אינדיקציה  שיהיה מתן  תורה  בסיני הרי  הם  בדרכם  לארץ. אלא  שרואים  אנו  שהתמונה  מתבהרת  ודרוש כנאמר  על  ידי  הרב  אשכנזי  סמינר  ישיבתי ארוך  עם ראש  ישיבה  כמו  משה  הגואל  שיהיה גם  רבינו בכדי  ללמד  ארבעים שנות  איחור בדיעבד  במדבר את ישראל בסדר אירועי  ההשגחה  שהם שד  תמיד  הוא  המוציא  את  ישראל  מכל  הגלויות ולא  שום  גורם  אחר וגם  שהוא  בוחר  בשליחיו ולא  אנחנו חלילה נאמר  לו  מי יהיה השליח עם  כובע  או  בלי ומה יהיו סדר  האירועים ומיתוך  אמונה  ביציאת  מצרים ורק  מיתוכה בתור  עם  שלם נקבל  את  הזהות הפנימית  שלנו  שהיא התורה הכל  מעשי המדיני חברתי של  מדינה.לכן סדר האירועים מלמד  על  סדר התורה והוא יציאת  מצרים אמונה  בד למרות  הקשיים  דהיו ויהיו גם  היום וישנם לא  מעט גילוי  התורה העברית  מיתוך  ישראל  עצמם ומיתוך  כך קבלת  התורה  בירושלים ובניית  מדינה עם תורה  מעשית בחברה שזה מיחד  אותנו  מכל  דת  אחרת.אנו לפי  סדר  זה  עם שלם  עם  תורה  כללית הדורשת  יישום בארץ  ד. אי  לכך הקושי מתואר לפני יתרו.  הקדמה  זו  במאמר  זה  בעזר  ד  הינה לתאר  את  עובדת  קבלת  התורה בסיני ולא  בירושלים.
לכן הדיבר  הראשון  של  עשרת  הדיברות הינו ‘אנכי  ד  אלוהיך  אשר הוצאתיך מארץ  מצרים מבית עבדים.’  ולימדו כל  המפרשים שלא צויין  אשר  בראתי  את  העולם  אלא ד מתאר  את  היותו  האל בהגדרת שהוצאנו ממצרים.  ציון  יציאת  מצרים  היא  הדיבר  הראשון וחוסר הבנה זאת  היא  שגרמה לעיכוב,  והקשיים גם  אם  קיימים  היה  אפשר  להמעיטם;  קבלת  התורה כבר  בארץ  ישראל.
רבי  יעקב  אביחצרא   מענקי  חכמי  מרוקו  וישראל  בכלל זצל ספרו מחשף הלבן פרשת  יתרו.
‘דלא שייך גילוי אלהותו  ומלכותו כי  אם על  ידי קבלת התורה וקיום מהמצות וקבלת התורה וקיום  המצות לא  שייך כי  אם על  ידי  נשמות קדושות.והנשמות הקדושות  הם שישים רבוא  והיו  טמועים  בתוך  הקליפות ולא יצאו מבין הקליפות רק  היציאת  מצרים.נמצא יציאת  מצרים  היא ‘השורש ועיקר גילוי  אלהותו ומלכותו  יתברך .ועל  זה  אמר אנכי  ה  אלוהיך  אשר  הוצאתיך  מארץ  מצרים. דהיינו עכשיו שהוצאתיך  מארץ  מצרים  בבירור  הנשמות  אז  ראוי  להיקרא  ה  אלוהיך ומלכך שאתה  ראוי לקבל  תורתי  ולקיים  מצותי .ובלאו  הכי לא  הייתי נקרא  אלהיך ומלכך.זהו  עיקר שתלה אלהותו   יתברך ביציאת  מצרים.דיציאת  מצרים היא  עיקר ושורש גילוי אלהותו  יתברך.ומשום  הכי  חובה עלינו  לזכור  יציאת  מצרים  בכל  יום  וכמו  שהאריך רבי  שמעון  בר  יוחי בזוהר הקדוש.וזהו  המשמעות.אנכי ה  אלוהיך שהיינו עכשיו אנכי ה  אלוהיך מאחר שהוצאתיך  עם הנשמות מארץ מצרים והוסיף ואמר  מבית  עבדים .מארץ  מצרים מדבר  על  הגופות  מבית  עבדים מדבר על  הנשמות שהיו  בתוך  הקליפות ועכשיו  שהוצאתי  הגופות אז  נקרא  ה  אלוהיך.’
רבי חיים  בן  עטאר  הקדוש.אנכי ד אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.’כנגד אומרו אנכי  ה זה לך האות אשר הוצאתיך מארץ מצרים דע כי באמצעות יציאת מצרים הוכחשו כל הדוברים שקר שיש חלילה וחס אמונה זולתו..
.יושב תהילות ישראל .כי לא נתרצה הקבה בתהלת מהלליו כשאמרו אלוהי  עולם  ולא אלוהי  המלאכים אלא כשאמרו  ברוך ד  אלוהי  ישראל  והוא אומרו  אנכי  ד  אלוהיך  שלא נתרציתי  בשום כינוי מעלות  אלא בקריאתו אלוהיך .ובזה  פרסם  מעלות  ישראל  בעליונים . וכנגד פרסום בתחתונים  אמר אשר  הוצאתיך מארץ מצרים , פירוש  מקום  שאין מציאות לצאת משם והיתה הוצאתך פרסום גדול  לכבוד .וצא ולמד  מדברי  יתרו  שהוא אחד ומיוחד  באומות.ואמרו מבית  עבדים ‘לא הוצאתיך בדרך שישאר עליך שם  עבדות …וממה  שהוציאם בכמה  נוראות עד שאמר  פרעה הרי  אתם  לעצמיכים בני  חורין …בזה פקע  שם  עבדות  מהם.
.מבית  עבדים על זה  הדרך אני אשר הוצאתיך מארץ  מצרים אני עתיד להוציאך מבית עבדים וזה  ירמוז  על גלות  האחרון  אשר שעבדו ישראל  כל  אומה  ולשון  .. ורמז  ה כי יוציאנו מבית  זה..
 .לצד שהארץ היא בית  עבדים פירוש על דרך אומרו בהנחל עליון  גוים יצב גבולות  עמים .ואמרו  זל כי  ה חלק מקומות בעולם לשרי  מעלה זולת ארץ  כנען אשר בחר לו לשצו  כביכול.והוא אומרו מבית  עבדים  פירוש מקום שהוא של  עבדים של ה.דממשלתו ממשלת שר  אחד מעבדי  ה.ולא רצה שיהיו ישראל  תחת ממשלת השרים אלא  תחת ממשלתו  יתברך  בכל .והוציאם מארץ מצרים  לצד ‘שהוא  בית  עבדים’  לתת ‘להם ארץ אשר היא בית  אלוהים.’
-הנה כי  כן דברי  קודשם של  רבי  יעקב  אביחצרא  מענקי  חכמי  מרוקו  ובכלל ישראל ושל רבי  חיים בן  עטאר  הקדוש מענקי ויסודי פרשני  התורה וחכמי מרוקו וכל  ישראל בתורתו הנצחית  גאולית  של  הסוד שמלמדים בכאן שמבלי  היציאה מגלות  מצרים ומכל הגלויות בהיות  יציאת  מצרים  דגם  היציאה  מכולם עד  היום,  ה  לא  נקרא  אלוהי  ישראל!  ואז  אין  תורה ומצוה! היציאה היא תנאי להיותינו  עם ה  ועם  גילוי תורתינו מתוך  עצמיות ישראל.  ושהקבה  יוכל לתת את  תורתו רק בעקבות היציאה  מהגלות  בכלל הנקראת  בית  עבדים וזה מה שרבי  יהודה  הלוי בכוזרי הרמבן  רבי  חיים  בן  עטאר  הקדוש הפרי  צדיק  המהרל  הרב קוק הרב אשכנזי  זצל   מלמדים גם שאנו  מקבלים  תורה רק  בתור  עם  שלם ולא בודדים שיוצא מגלות ממצרים וכל הגלויות  לארץ  העברים מקדמת  דנאנ ,ורק כך  ד  מתגלה  עלינו! ורק  כך  לומדים  את התורה שהיא תורה של  עם  במסגרת  מדינית כלכלית חברתית פוליטית.  וזו המורכבות  והאחריות הנדרשת זה  עםת סגולה וממלכת  כהנים ממלכה מדינה של  גוי  קדוש! אי לכך אין  אפשרות לתורת  ד כמו דמתואר כאן  מבלי  לצאת  מכל  המצרים  עד  דורינו!
-וזאת  אוריאל  חתני היד שנפל במלחמה  העזה  בעמלק  וישמעאל יישם  זאת  בפועל בלחמו  ביום קרב  במדי  מפקד  של  צבא  עברי הנלחם לקידום  היציאה  מן  הגלות  לקוממיות על קיום  אלהות השם על  עמו  ועל  כל  העולם עם  תורת  ד  במציאות  של  חברה זהו לימוד הרב  אביחצרא  לפי  הפסוקים .
 אי לכך כל המשברים שבדרך הם עיצבו את  מפת  היציאה ממצרים עם צורך קבלת  התורה  בסיני דווקא  וגם עם עובדת  יעוצו הנכון  של  יתרו.
הרי אם היו נכנסים ישירות כמתוכנן  לארץ  ישראל אז סביר  להניח שיתרו  היה  כבר, מצטרך  לעם  עם  תורה  בארצו בדרגת  תורת משה של נביא שופט  מלך הכל  ביחד! נקודה למחשבה וללימוד.ובוודאי שדבדיעבד ביאת יתרו  כהן  מדין  ונכבד  במנהיגי  העולם  דאז למדבר  לישראל  ללמוד  תורה זו  בשורת  מרכזיות  ישראל  ותורתו  לאנושות  מאז  ועד  עתה.
אלא שאולי מציאות יתרו זאת במדינת  היהודים היה  לה  אימפקט יותר נעלה.
וכך  עוד נדבך מהותי הקשר בן התקפת עמלק עד  היום והצורך לקבל תורה במידי בסיני  והסמיכות  עם פרשת יעוץ יתרו למשה והגעתו  לישראל. האויב הצר הזה לדורות רוצה כלימוד  הרב  אשכנזי להחליף את ישראל ולומר שהוא בכורת האנושות. ולבטל את  תורתו ביחד.כי לכל אב היה דמות  מתנגד ודמות הרוצה להחליף אותו.אברהם אבינו המתנגד היה   נמרוד הרוצה להחליפו לוט .יצחק  אבינו המתנגד אבימלך  וישמעאל  רצה להחליפו. יעקב אבינו המתנגד לבן  הארמי והרוצה להחליפו עשיו.עמלק רצה גם להיות  הוא הבכור והשולט בעולם  במקום  ישראל  וגם להשמיד חלילה  את  ישראל.
רבי דוד שלוש  זצל  רבה  של  נתניה מענקי  חכמי  מרוקו  וישראל  בדור שלנו ספרו אור חדש על התורה.
‘וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר  עשה אלהים למשה ולישראל עמו.’וכי יתרו בלבד שמע ועמלק  לא  שמע.והלא כל העמים מסביב שמעו וירגזו אלא יתרו שמע את  כל אשר עשה  אלהים למשה ולישראל העריך את גודל  הנס ואת גדולתו של ישראל  שה עמו ולכן  בא  להכנס תחת כנפי  השכינה ולהצטרף לעם ה. לא כן  עמלק שמע ולא רצה להבין שאלוהים עם עמו  ישראל כי הקנאה בהצלחתם אכלתהו וקנאתו הביאה לשנאתו  הגדולה  לה  ולישראל .
הקבה צוה אותנו לזכור לכל אחד את מעשיו ולשלם .ליתרו  כבוד  גדול נעשה לו ויבוא אהרן וכל זקני  ישראל לאכול לחם עם חותן משה.זכה שםרשת יסוד  הסנהדרין נקראת  על  שמו ונאמנות  לזרעו אחריו …ואילו  לעמלק מחה תמחה את  זכר  עמלק מתחת  השמים לא תשכח.  זה  טעם סמיכות פרשת  יתרו לפרשת  עמלק.’
-הרב שלוש  זצל מלמד אותנו את עובדת ההבדל בן יתרו שבא לישראל מול  עמלק שדווקא שמועת היות  ישראל לעם עם כיוון  לארץ ישראל ותורה מנגדת את מהות הרע שבו לעשות מן  העולם זירת  הפקר ורשע וניתוק  כל המציאות מהענין האלוקי  הישראלי עם  פעילות  התורנית של  ישראל וקדושת  חומר  ארצו. עמלק מנתק  בן  המוסר והחיים הוא לכן  המנגד  הראשי  לעם  העברי שכאמור  בפרשה הוא צריך לקיים  את  והבטחת  הבורא  להיות  ממלכת  כהנים וגוי  קדוש. גוי עם  קדושה ממלכה  עם  כהונה שירות לטובת  הנחלת  החסד  בדין לעולם.זה אנטי  עמלק! לכן עמלק  מגיע  לאחר  ספקות  ישראל בזהותו  תפקידו  האוניברסלי  האמיתי של  ממלכת  כהנים  וגוי קדוש דווקא בתוך תהליך גאולתו מתרבות  מצרים שממנה דווקא  התורה ניתנה. לכן חכמים מלמדים שיועצי פרעה כמו יתרו  התעלו והבינו  בלעם ועמלק  גם  יועציו  נאבדו. וכך מחיית  עמלק  היא חובת  המציאות של אפשרות  היות  ישראל ממלכת  כהנים  וגויי קדוש. לכן ביציאה  מצרים בדרכנו להיות עם מסגולה  עם  תורת  ד  במציאות  המדינית  בארצינו עמלק  מגיע כנל בחזרה בבית שני לקראת  הקמת ממלכה שניה וקבלת תורה שניה של  הדר קבלוה בימי אחשורוש  המן מגיע. וגם בחזרתינו לקוממיות  מדינת  ישראל וגילוי  אז  של  תורה חדשה  מאיתי  תצא  בדורינו  היטלר  ימש וכל  העולם  כמעט  אז באו למנוע זאת.
וכך  אוריאל  חתני היד  זל יצא  להילחם בעמלק בכדי לגדעו וכך להמשיך את היציאה  מהגלות והחלת התורה בארצינו  על כל גרגיר שלה  מהפרת  עד  הירדן!
הרב  שלוש זצל:’עמלק היה  הגוי הראשון שהכפירה באלוהים הביאה אותו  לצאת למלחמה בישראל ויהיה הלוחם האחרון  ככתוב ראשית  גוים עמלק ואחריתו עדי אובד.וכשם שבמלחמתומ הראשונה נצחוהו משה ויהושוע  שהם  משבט  לוי  ואפרים כך במלחמתו  האחרונה  לעתיד  לבוא ינצחוהו  משיח בן  יוסך  שהוא  משבט  אפרים  ואליהו שהוא  משבט  לוי.וכשם שבגאולה ראשונה  של  מצריםמ נתגיר יתרו  ונכנס לאמונתו כן בגאולה  האחרונה  יתגיירו  כל  אומות  העולם  ויבואו לעבוד  את  ה .רבינו  בחיי.’
-הדברים היסטוריים ומהותיים כתורתו של  הרב  שלוש וכך אוריאל היה משבט לוי בהיותו כהן וגם עם אופי של משיח  בן  יוסף  הנלחם בעמלק ועשיו  בגאולה האחרונה.
.רצון המלחמה של עמלק בזהות הישראלית של כוח  האמונה של קשר  עם נותן  התורה  עצמו ענין אלוהי ונגד תורת  ישראל  במעשה.
הרב קוק זצל.’פירוש  הגרא זל שיש  ב  בחינות עטרין ואחסנתין.פירוש  קשר  קדושה שהוא ירושה מהאבות  וחלק  השני  מה שהאדם  זוכה  עי השתדלותו …הכא נמי בכלל ישראל התחיל קשר הקדושה להיות עי אבות  העולם . ..שעי זה נעשו  ראויים שתחול עליהם קדושת כל  התורה  כולה  כדברי  הכרא זל בכתביו ברית תריב עם עצם המצוה תריג.ורוב חובות  הלב כולם נובעים  משורש  האמונה  דהיא מורשה לנו  מאבותינו  ..אלא שהיה צריך דתקבע הקדושה בתוך אומה שלמה.שראתה החכמה האלוהית שתהיה  דווקא ששים רבוא ואז  נעשו ראויים להתעלות לנחול תורת אמת שיהיו מקודשים לעשות על  פי  האמונה כי באמת משורש  האמונה  יצאו המעשים  כולם כל חוקי התורה לפרטיה ואברהם אבינו עה שהיה שורש האמונה .  זכה להבין  מדעתו ..
 .אלא שהיה צריך עי רוב  עם אומה שלמה  קדושה שיהיו ראויים לעלות   כולם למדרגה  זו שיהיו מעשיהם  עושים פרי …
.והנה עמלק רצה להזיק  לישראל בב בחינות רצה להזיקם ‘בשורש  האמונה’ ולהשפילם עד דיאבדו חס ושלום  את  ירושת  האמונה  שירשו מאבותיהים .ואם לא היה  מצליח חפצו בזה רצה  על  כל  פנים  לעכב על  ידם שלא  יתעלו יותר עד שיהיו  ראויים לקבלת  התורה שהיא  הקדושה  העליונה  המצויינת  מכל  גוי שלא יהיו על  כל  פנים  ‘מעשיהים מקודשים’. ואז תתבטל כל  מחשבתו כי אם היו מקבלים התורה ברצון גמור לא היו מתיראים מהאש  הגדולה  שהיראה באה רק  מצד  עצלות …ובוודאי אם לא  היתה  התורה נשכחת  מהם לא באו לידי חטא העגל ולא לידי שום חטא ולא היה מקום לקלקולים והירידות שהיו בעוונותינו הרבים… על כן נקמת עמלק שהוא נגד מה שרצה לבטל המעשים  מכל מקום צריך שתהיה  עיקר  הכוונה מפני  שהמעשים גורמים  לאמונה ועי  עקירת  המעשים  במשך הזמן גם כן  עקירת האמונה …קדושת  האמונה שעניינה השגת השית ואור פניו וזה יהיה גמר תיקון העולם במלכות  שדי.
 .על כן אמר משה ליהושוע כי יהושוע היה מבניה של רחל והתחזקות המעשים תלויה בו וארץ ישראל היא מקום  המעשים ועל כן היה יהושוע מוכן להוריש ארץ ישראל ולא משה.כי  עיקר ירושת  משה רבנו  עה להעמידם על יסודי  האמונה  שהיה מבניה של  לאה דהיא  באיתכסיא  אבל  יציאת  מצרים  היתה לתכלית המעשים  והמעשים נעשים עי כלים אברי הגוף . לתכלית  עם זה שיעשו עבודת  ד  עי  כלים  ולא רק  ברוחניות בלבד . על כן אמר אנכי נצב על ראש הגבעה ‘להגן על קדושת המעשים שהיא זכות  האמהות אלא שצריך להשפיע חכמה על ישראל שהוא מצד קדושת האבות כדי ‘שיהיו מתחזקים בחשק קדושת  המעשים.זוהר כי תצא עמלק עמ מבלעם ולק מבלק…בלעם נגד  האמונה ובלק נגד  קבלת התורה…שגרם עמלק שפגע באמונה וגרם גם כן  שלא  תהיה  קבלת  התורה ברצון…’
 -וכך כל מגיני ארץ קודשינו כמו  נקדוש  והגיבור אוריאל חתני היד מסרו  נפשם להילחם  מול עמלק  העזתי שרצה חלילה לגדוע את גוף ישראל וגם תורתו וארצו.ולהשאיר את  העולם בלי הצד המוסרי שלו.נלחם במטרת פרשת  יתרו שהיא תורת  המעשים בחיים וזה נוגד  את עמלק  המופקר ברוע ימח שמם וזכרם על מה שעוללו לנו.
.השגחת ד על כל מעשה הכלל והאנושות ובתוך  כך כל חיי הפרט בהיסטוריה והבנת יתרו שכוחות ההשגחה  דרך מהלכי הטבע והחברה של העולם הנקרא אלוקים הוא המשגיח ביחד מעל כוח הטבע של העולם. זהו שם י.ה ו.ה  של  ההשגחה העל טבעית ניסית של אפשרות שינוי כוח הטבע וההיסטוריה והמנגנון  החברתי כלכלי והיסטורי של כל עם ועם.זה מה שאנו אומרים בסוף תפילת  הנעילה של  יוםצ הכיפורים: ד י.ה.ו.ה הוא  האלוקים!
הרב קוק זצל.’אמנם הטובה הנמשכת מההצלה מן הצרות היא שהעם נעשה חופשי מתחת יד מצרים.והנה בזה ישנם הודאות פרטיות שנעשו עי פעולה אחת שעי שהצילם ד מתחת ידם והוציאם לחירות מימלא פסק הסבל שהיו הפרטים סובלים…עיקר ההודאה ראויה לפול על  הדבר הכללי היינו  חירות  העם והטובה  הפרטית רק במקרה .אבל כיון שאין שום צד  הכרח ומקרה והגבלת יכולת לפניו יתברך כלל  עלינו להשכיל שאין  שום דבר קטן  שלא נעשה בכוונה , על כן צריך לברך על הטובה הקטנה הפרטית במקום הטובה הגדולה הכללית.כי בדבר אשר זדו עליהם מכיוון שהקבה מעניש מדה כנגד מדה אנו מכירים שכל ההנהגה הולכת בתכלית המוסרית אין דבר קטן בלא כונה ותכלית מוסרית…התועלת המוסרית הגלויה להודות לד על חסדו  ולהזכיר  גם  כן  דייקנות  המקום להורות  על  היכולת  הבלתי  תכליתית והחכמה שאין  לה  חקר. ‘
-תורת מרן הרב  קוק זצל מלמדת את מהות סוד עובדת ההשגחה  האלוקית  בכל  פרטינו בחיים  רק  מיתוך ההשגחה  על  כלל העם וזאת הבשורה  העברית  לעולם השגחת  ד  ודין  על  כל  המעשה של הפרט  מיתוך היסטורית כלל העולם בכלל. אי לכך ההודאה הפרטית הינה ראש וראשון לראיית ההשגחה  הכללית לאנושות ורק מיתוכה יש הודאה למקרים הפרטים של האדם ובוודאי שהאדם מודה על כל טובה וגם על  הרעה אומר  ברוך  דיין  האמת.
-וכך מחוייבים שוב לומר  בקול גדול שאוריאל  כהן חתני הטוב בחר ברגליים פרקטית בפעולה של לוחמה וסיוע ללוחמה  קשה  בתור איש  מילואים הוא  כמו כל  חיילי צהל מכל  הזרועות בחר את עיקר מטרת  האדם הפעולה  עבור  הכלל. הוא איחד  את אלוקים הטבע  עם י.ה ו.ה מעל  הטבע  שהיא  ההיסטוריה  העברית. ד הוא  האלוקים  בפועל. עזב אל  כל הנוחות  הפרטית  שמאוד  אהב כמו הצדיקים כמו  יעקב  שחזר  על  פכים  קטנים וכמו  כל האבות  שעסקו  במסחר! ובכל  זאת היה מאוכלי  המן  הדור  העליון שהבין את אמונת ד והיא האמונה בעצמו שהוא  מסוגל ללחום  על  המדינה  העברית! הוא נהרג לצערינו כשהוא  פיקד  על ההאמר שנכנס בלילה  הארור להביא את כל  הנצרך  ללוחמים  כמוהו! איש גדול והוא  ציווה  לנו  לאהוב  את  החיים הטובים  בארצינו  כמו  שפעל  כלכלית  שיהיה  כך.לכן  לפני  יציאת  מצרים ד בקש ממשה  שיאמר  לישראל לקחת  את  רכוש  מצרים! כי אנו בונים  אומה  בארצה  עם  כל  איכות  החומר  הנדרש  בכדי  להיות  מעצמה כלכלית  צבאית שתוכל מיתוך הקמח  החשוב להפיץ  את  תורת  הכלל  לעולם  תורת  וזהב  הארץ  ההיא  טוב  זו  תורת  ארץ  ישראל. בזכותך חתני  היד נוכל להמשיך כל  אחד  בתחומו את  המפעל הנל. איזה דור  ענק זכינו להכיר!
רבי צדוק  הכהן  מלובלין ספרו  פרי  צדיק. מאמר ג.’דהיינו דיתרו היה נגד הכהן  שבקדושה שהוא  בחינת  חכמה והיה  הוא  בזה לעמת זה בחינת כהן  און וזה אפשר להכניס  בקדושה.וכן נתגייר  יתרו נקרא יתרו על שם שיתר פרשה בתורה שהוא בחינת  חכמה.זוהר  הקדוש אמר על זה  ומילה  דהדיוטא מילה. היינו שיתרו  ‘לא  היה לו הבנה בשורש הדברי  תורה שיהיה  לעתיד דאיתא סוף תענית עתיד  הקבה לעשות מחול לצדיקים שמורה על ‘שיווי המדרגות כדבר  עגול שאין  בה  ראש  וסוף ואם היה  נשאר כמו שזכו בלוחות ראשונות לא היה  חילוק  מדרגות והיו זוכין  כמו  לעתיד וכן נאמר פרשת  ואתה  תצוה אחר  יום מהכיפורים אחר שנתנו לוחות  שניים.אבל בעולם  הזה אחר  הקלקול יש  חילוק  מדרגות  שרי אלפים  מאות.. וזה  ייתר  בתורה.ובא מעשה יתרו קודם  מתן  תורה שזה  היה  הכנה  למתן  תורה.
.וזה עיקר הבדל בין  ישראל  לעמים מגיד  דבריו ליעקב  חוקיו  ומשפטיו  לישראל…אף שלא ידעו מה  שאומרים מכל  מקום מופיע בישראל דבר ד  שהוא  תורה שבעל  פה וזהו דבריו דמדה  אחרונה  נקרא  דיבור…על ידי  ברית  מילה …מופיע  בו  מאור ראשון  שנגנז  לעמלי  תורה שבעל  פה כל  מאן  דאגזר  נקרא  צדיק. ..
.דאף שנצטו על  הדינין מכל מקום יש  הבדל  בין  דיננו  לדיניהים …אין  זה  נקרא  ‘משפטים של השם  יתברך  רק  משפטים  סתם..’
.ובא  פרשה זו קודם מתן  תורה ואף שהיה  אחר  יום  הכיפורים רשי .היינו שצפה השם יתברך מראש שלא  יושארו כך במדרגה  שהיו בזמן  מתן  תורה שאז  היו  זוכין למדרגת  העתיד שיעשה  מחול  לצדיקים  ‘בלא  חילוק  מדרגות’.רק יהיה  אחר הקלקול יום  הכיפורים ‘ואז  יתן  להם לוחות  שניים שכלול  בהם  תורה  שבעל  פה  שמזה  בא  חילוק  מדרגות …ומהארי הקדוש בס ארבע  מאות שקל  כסף  שהשם  יתברך  רואה  הבחירה  ואף שזה  סתירה בתפיסת  שכל  האדם …כאן צפה השם  יתברל הקלקול  והתיקון  ביום  הכיפורים  ושיהיה לוחות  שנייםמ וחילוק  מדרגות …ולטעם  זה  הקדים פרשה זו שהוסיף  יתרו אחר יום  הכיפורים קודם  למתן  תורה …נגד  מידת  חכמה  בקדושה  ועל  כן  הוסיף פרשת  דינין  בתורה  וזה הוסיף  אחר  יום  הכיפורים..
  והקדים  למתן תורה ויבוא  אהרון לאכול  לחם עם  חותן  משה כל הנהנה מסעודה שתלמיד  חכם  בתוכה כאילו  נהנה מזיו  השכינה דלזכות  לתורה  צריך  שיוקדם  שיהיה  אכילה  בקדושה..
-הנה כי כן מלמד  אותנו תורת רבי  צדוק שהיא  מבחינת  תורתו של  המשיח  העוסקת במהות  הזהות הישראלית והשפעת תורתה הגאולית על  האנושות! יתרו כהן  מדין מוסיף את  האפשרות  הנצרכת אז של חילוקי דרגות בהבאת החוק  האלוקי בחברה האנושית  וזה המסגרת של היחודיות העברית שרק לנו  יש תורה  שבעל  פה  שתפקידה הצריכה בחברה  במוסריות וקדושה  על  כל  פרט  ופרט  שבחיי המדינה. וזאת אין  לאומות מוסר   אלוקי  משפטי בחברה! אצלם  זה  משפט  אנושי  שכלי אצלינו  זו  תורת  ד. וכך  יתרו  הביא  את  החכמה  האנושית פרוצדורלית משפטית בתוך קדושת המשפט  האלוקי שרק  לישראל  יש. אלא שמשה  וישראל  מסוגלים לתורה  שבעל  פה מיתוך  עצמיותם עם אחדות  כללית מבלי  שום פרוצדורה ניהולית  אשר תעשה  הבדל  בחברה  עצמה. תורת ישראל  היא  מעבר  לכל  חילוק  של  מביאי תורה הפסיקה  בחברה שהם בדרגות שונות. זה  הטעיל  בעקבות ירידה  בן  הלוחות  הראשונים  שבה כל  ישראלי  היה  צריך  להיות  בדרגת  משה מעל  כל חילוק  מעמדי חברה שכולה  נביאים מלכים  חכמים והיא  מביאה  מיתוכה  את  תורה שבעל  פה מבלי שתיכתב  רק  מיתול  תורה שבכתב כנאמר  עי  המדרשים. חכמת  יצרו  היא  החכמה של  חברה  עם  מעמדות חילוקים שכל  מעמד  מביא  את תורה  שבעל  פה  למעמדו. וזה היה  צריך  להיות  לאחר  דבירת  הלוחות  הראשונים. לכן  נכתב  בתורה. לעתיד  נחזור לחברה שכולה  ממלכת  כהניםצ וגוי  קדוש  בארץ  ישראל מבלי שרי אלפים שרי   מאות  מבלי  מעמדות גם  רוחניים! הכל יהיה  קודש .
-וכך אוריאל  חתני  היד יישם פרקטית בנתינתו לכלל בתור מפקד בגבעתי בצהל וכלכלן בכיר ותלמיד ישיבת  הסדר  כרם  ביבנה את ההגנה  על  כך שישראל יישמו תמיד דרך שמירה  על מדינת  ישראל כולה את תורה שבעל פה שמתגלה ביתר שאת מיתוך ארץ ישראל.וזהב הארץ ההיא  טוב זו תורת ארץ ישראל.ועל זאתכל  ישראל מרכינים ראש  ומודים לו על זאת דאיפשר לנו זאת.ד יקום דמו.אמן.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן